onsdag 26 augusti 2009

SvD:s falska hjälpsamhet

SvD:s ledarskribent Per Gudmundsson fortsätter i dagens ledare att bekymra sig över att facket förlorar medlemmar.
Med illa dold skadeglädje.

”Socialdemokratin och LO är som två jättar kedjade vid varandra. Vacklar en, så dras den andre med ner i fallet. Bägge är därför oerhört angelägna om den andres pålitlighet, kontinuitet och stabilitet. Varje reform är ett hot.” skriver han bl.a.
Det kan alltså verka som om att han förstått att arbetarrörelsen består av två grenar – den fackliga och den politiska. Men har han förstått? Knappast.

Så här kommer en tillrättalagd liten förklaring bara för Per: Per Gudmundsson, du själv har två ben. Vacklar det ena kan du ju stödja på det andra. Du har två armar som samverkar när du någon gång uträttar något praktiskt. Du har t.o.m. två hjärnhalvor som dock inte tycks samverka så bra. Men det var i alla fall Vår Herres mening då han skapade dem.

En rimligare förklaring till att facket förlorar medlemmar gav Johan Norberg på sin bloggsida i går.

Per Gudmundsson visar dessutom att han inte begriper att avtal är till för att hållas då han refererar en konflikt i Borås där Byggnadsarbetareförbundet kräver ett företag på skadestånd för att de inte följt avtalet. Byggnads vill höja arbetarnas löner med en tusenlapp i månaden men Per får det till att facket sänker arbetarnas löner.
Erik Laakso, på arvidfalk.se, förklarar bakgrunden för Per.

4 kommentarer:

Calle sa...

Facket ju sänkt lönerna! Företaget ville betala ut 27.000 kronor men Byggnads kräver att företaget betalar ut "stupstockslönen" på 22.000.

Mario Matteoni sa...

Bakgrund: Det pågick förhandlingar mellan företaget och facket i samband med att arbetarna skulle övergå från ackord till månadslön.
Facket krävde en tusenlapp mer i månaden än vad arbetsgivaren ville betala.
Under förhandlingstiden, innan parterna kommit överens, ska – enligt gällande kollektivavtal – en s.k. stupstoppslön betalas ut så länge som förhandling om lönen pågår.
Det är en allra lägsta lön som endast utgår under förhandlingstiden.
Arbetsgivaren struntade i att följa den bestämmelsen i kollektivavtalet och betalar i stället ut den lön som han ursprungligen erbjudit arbetarna. Som alltså ligger tusen kronor lägre än den som facket begärt.
Arbetsgivaren har därmed inte bara brutit mot gällande kollektavtal utan också gått ut till medierna utan att förklara bakgrunden till hela historien.
Dumskallar till journalister som Per Gudmundsson går på sådant.
Jag säger dumskalle därför att jag utgår ifrån att Per Gudmundsson inte medvetet förtiger den verkliga bakgrunden till historien.

Nicklas sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Nicklas sa...

Men är det inte lite konstigt att kollektivavtalet säger att om en annan lön som erbjuds av arbetsgivaren är högre än stupstockslönen skall denna betalas i stället under tiden för förhandlingar? "Sänk för att hålla avtal framför att ta det man kan få, så länge" verkar vara tanken?
Som arbetare i ett större byggföretag kan jag säga att vi har pratat om facket flera gånger, och långt ifrån varje gång vinner de som talar för facket.