söndag 23 augusti 2009

Per önsketänker

SvD:s redaktör Per Gudmundson har uttalat sig om fackets tillbakagång. Vid flera tillfällen har han yttrat meningen att de ”förbund som erbjuder medlemmar adekvat stöd istället för att verka som marxistiska kamporganisationer, klarar sig.” Senast i dag den 23 augusti i “Panelen” i SR1:s program “Gomorron Världen”. Där drog han t.o.m. till med ”marxist-leninistiska”.
Dessbättre har han grundligt fel. Några fackförbund som är marxistiska kamporganisationer finns inte i vårt land.
Vad Gudmundson är ute efter är att misskreditera de fackförbund som inser att den fackliga kampen måste föras politiskt. En skräck för liberalkonservativa som vill att den fackliga verksamheten ska inskränka sig till ”medlemsservice” eller till ren skråverksamhet.
Som i Sovjetunionen på sin tid eller som i Kina idag.
En mer balanserad bild får man faktiskt genom att läsa LO-tidningen.

Inga kommentarer: