onsdag 24 januari 2018

Rika och fattiga


Hon anser att det inte är någon bra fattigdomsbekämpning att ta från de rika för att ge till de fattiga
”Välgörenhet och bistånd spelar en viktig roll men det långsiktiga målet uppnås först när fattiga länder kan skapa eget välstånd. Detta förutsätter fungerande institutioner, vilket ofta saknas.”

Hon har säkert rätt i det.
Anledningen till Boscanins fundering är att Oxfam kommit med en ny rapport, ”Reward work, not wealth” som visar att den fattigaste halvan av världens befolkning inte fick någon förmögenhetstillväxt alls under förra året. Samtidigt gick 82 procent av ökningen till den allra rikaste procenten i världen.
Vi måste i högre grad belöna arbete, inte rikedom, skriver Robert Höglund, Oxfam, i en debattartikel i DN.

Aldrig förr har världen sett en större ökning av dollarmiljardärer som förra året med en ny miljardär varannan dag. De blir dessutom allt rikare. Oxfams rapport visar att de 762 miljarder dollar som världens miljardärers förmögenheter ökade med mellan mars 2016 och mars 2017 (då Forbes miljardärslista publiceras) hade kunnat utrota den extrema fattigdomen sju gånger om.

Problemet är hur överföringen av resurser mellan rika och fattiga ska kunna ske. Att ta från de rika för att dela ut till de fattiga kanske skulle hjälpa kortsiktigt men skapa stora problem på längre sikt.

Några andra tänkbara medel:
Därest de rikas förmögenheter fortsätter att växa på bekostnad av de fattigaste:

Företag borde prioritera rättvisa löner så att välståndsökningen blir mer rättvist fördelad.
Förutsättningarna för detta är fria oberoende fackföreningar, organisationsrätt, förhandlingsrätt.
Stopp för överexploatering av människor och miljö.
En effektiv bekämpning av skatteflykt och skatteparadis.
Mer pengar till välfärdssatsningar för de allra fattigaste.
Skatt på internationella valutatransaktioner.

Satsning på ekonomisk forskning om hur produktionens överskott fördelas, om inkomstklyftornas uppkomst och konsekvenser och om hur fattigdom långsiktigt kan bekämpas.
7 kommentarer:

Nils Persson sa...

Att utrota fattigdomen är väl ändå inte samma sak som att ta pengarna från de rika och ge till de fattigaste under en viss period. För när pengarna är slut är väl fattigdomen kvar?

Om dessa pengar hade räckt till att investera i de fattigaste så att de därefter hade kunnat producera värde på en nivå ovanför extrem fattigdom själva hade ju det varit sant, men det är ju inte det rapporten säger.

Vi kan väl ändå enas om att vägen ut ur fattigdom går genom att ge människor möjlighet att producera varor och tjänster på en nivå som leder till ett drägligt liv, utanför extrem fattigdom. Och för att nå dit behövs det ju något helt annat än omfördelningar. Om du går in på gapminder så ser du ju att kopplingen mellan allmosor och varaktigt välstånd är nästan noll, medans korrelationen mellan sweatshops/globalisering och välstånd är enormt. Titta på alla mätbara parametrar vad som hände med levnadsstandarden i Bangladesh när klädfirmorna etablerade sig där på 90 talet.

Mario Matteoni sa...

Ungefär vad jag försöker säga.

Nils Persson sa...

Perfekt då är vi överens, vad kul

men alla dina förslag ovan går ju i motsatt riktning:
"Företag borde prioritera rättvisa löner så att välståndsökningen blir mer rättvist fördelad"
"Förutsättningarna för detta är fria oberoende fackföreningar, organisationsrätt, förhandlingsrätt."
"Stopp för överexploatering av människor och miljö."

Leder såklart till mindre jobb i fattiga länder eftersom det blir svårare att få dit företag med låga kostnader som drivkraft

"En effektiv bekämpning av skatteflykt och skatteparadis. "
"Mer pengar till välfärdssatsningar för de allra fattigaste."
"Skatt på internationella valutatransaktioner."
Inget av detta flyttar ju några jobb till fattiga länder eller hjälper de fattiga att försörja sig själva, bara hjälper rika länder att dra in mer skatt.

Det innebär inte att jag tycker man ska exploatera miljö och skattefuska osv, men det är inget som löser några problem med extrem fattigdom att minska.

Min lösning är tvärtom, mer sweatshops och mer produktion som flyttar till fattiga länder, och när löneläget i dessa länder går upp flyttar de vidare. Perfekt, som en välgörare vandrar HM och Nike över jorden och lyfter människor ur fattigdom medans vänstern pratar bistånd och att beskatta de rika.

Mario Matteoni sa...

Mina förslag gäller
"Därest de rikas förmögenheter fortsätter att växa på bekostnad av de fattigaste" som jag skrev

Nils Persson sa...

Jag kan se hur du kan minska de rikas förmögenheter med hjälp av att minska skatteplanering eller att lägga på olika miljöskatter. Och du har ju rätt i att det minskar skillanderna.

Men som jag skrev är det totalt kontraproduktivt när det gäller att få dem att resa sig ur extrem fattigdom.

Om vi båda är överens, som du också skrev, om att bistånd inte är vägen dit så får du gärna förklara hur dina förslag hjälper folk ur extrem fattigdom.

Att globalisering och "sweatshops" från HM/Nike gjort det är ju lättbevisat med tonvis med statistik (tex gapminder Bangladesh), är det inte så att dina förslag försvårar just den utvecklingen?

Mario Matteoni sa...

Exempel: I de industrialiserade länderna har fria fackföreningar med fri organisationsrätt och strejkrätt lett till att lönerna ökat och arbetsförhållandena har blivit bättre. Folk har fått mer pengar att disponera, ökad konsumtion leder till ökad produktion, vilket leder till högre levnadstandard.

Nils Persson sa...

Menar du att tex Bangladesh hade kunnat ha den utveckling som de har om de satsat på fackföreningar och fri organisationsrätt istället för att satsa på att det är attraktivt för utländska företag att etablera sig? Ser du inte konflikten?

Menar du att det är fri organisationsrätt och fackföreningar som ska sätta mat på bordet för de som lever i extrem fattigdom? Ta ett land med låg BNP och försumbart utbildad befolkning i armod (Bangladesh 1985, Kambodja idag), förklara gärna hur fackföreningar är lösningen på deras problem?

Jag vill att alla på jorden ska vara fria, rika och lyckliga. Det är inte målet vi är oense om, det är vad som leder till det målet. Orsak och verkan.