tisdag 27 december 2016

Gott Nytt År!


Egentligen händer inget särskilt klockan 24.00 den 31 december då vi i stället för att teckna 2016 börjar skriva år 2017.
Den 1 januari går solen upp över horisonten och en ny dag möter mänskligheten som det gjort i miljontals år.

Men i medierna summeras det gamla och spekuleras om det nya. Och av någon anledning firar vi med champagne, fyrverkerier och serpentiner att vi byter årsnummer.
Så låt oss göra en summering även här.
Medierna kommer att räkna upp händelser som timat under det gångna året och försöker dra slutsatser om framtiden. Vad har vi att minnas?

Vi människor befinner oss i en pågående ekonomisk och finansiell kris med bristande investeringar i reell hållbar produktion, med globala växande skuldproblem, med handel i värden som inte finns i verkligheten och med diverse bubblor. Vi ser en begynnande protektionism och en risk för handelskrig.
Den ekonomiska krisen ökar de nationella staternas kostnader för de grundläggande behoven. Välfärden urholkas.
Vi fortsätter att exploatera miljön och människor så att framtiden eroderar.
Det är den globala kapitalismens kris och alternativen är långt borta.

Den arabiska våren övergick i nya helveten, Islamiska staten, IS, skapar kaos, krig och elände, terrorattacker hemsöker den demokratiska världen, inbördeskrigen fortsätter i Syrien, Somalia och i andra länder.
Krig, svält, fattigdom, arbetslöshet, miljökatastrofer driver sextio miljoner människor på flykt i världen.
Och i dag finns inga nyupptäckta världsdelar att fly till som det gjorde ännu för ett par sekler sedan.

De sociala klyftorna, och därmed spänningarna, ökar.
De nationella politikerna får allt mindre möjlighet att påverka utvecklingen inom sitt eget land eller att lösa de globala ekonomiska problem som drabbar nationerna och de nationella staterna.
Extrema populistpartier kommer med enkla lösningar i demokratierna men kan inte annat än förvärra problemen. Nationalism och främlingsfientlighet löser inte problemen utan förvärrar dem.
Följden blir ogenomtänkta politiska lösningar vilket bland annat leder till ett sönderfallande EU och oöverlagda politiska yttringar som Brexit.  I stället för att bygga en internationell politik för att möta den globala krisen isolerar sig politikerna i nationalism och odemokratiska metoder. Putinism i Ryssland,
Erdoganism i Turkiet och Trumpism i USA.

Utvecklingen får kulturella följder.
Ropen på lag och ordning påverkar juridiken, kostnadsökningar för välfärden bidrar bland annat till att folkets demokratiska bildningsnivå sjunker och medborgarnas missnöje ökar.
Desperationen föder ett brutalare tilltal och språk på sociala media och i den allmänna debatten.


Så nog finns det all anledning att önska varandra en bättre ekonomisk, social och kulturell gemensam framtid.
Och låt oss fundera över vad vi kan lära av det som varit.

Gott Nytt År!1 kommentar:

fjellis sa...

Jag är rädd för att du i själva verket protesterar mot det faktum att vi måste producera det vi konsumerar.

Den ekonomiska kriser beror enligt mig mycket på att politiker lånat. För att kunna låna till konsumtion är politikerna beroende av ett ekonomiskt system som kan skapa värden där inga finns. I det perspektivet är kapitalismen fantastiskt framgångsrik. Dåtidens alkemister lyckades aldrig förvandla oädla metaller till guld men det lyckas finansmarknaderna med och det tar de förstås bra, väldigt bra, betalt för.

Vi måste producera välfärd innan vi kan konsumera den. Vi måste producera mer av det vi vill ha och behöver, inte låna mer pengar så att vi kan importera från utlandet.

Jag kan älta och älta varianter på detta tema men jag ska försöka fatta mig kort: S gick bort sig när man trodde att framtiden för arbetarrörelsen var att "alla" skulle bli högskoleutbildad medelklass med jobb i den offentliga sektorn.

"Vägen till helvetet är stensatt med goda föresatser." Det var när S tänkte att våra barn ska få det bättre, de ska inte behöva bli arbetare, som det gick snett.

Gott Nytt År