fredag 23 oktober 2015

Varför blir vi överraskade av att flyktingar kommer till oss?

Människor har i alla tider tvingats bryta upp från outhärdliga förhållanden för att söka sig bättre livsvillkor. 
De har flytt undan krig och konflikter och på grund av åsiktsförföljelse, etnisk förföljelse, klimatförändringar, fattigdom, arbetslöshet.
Dessa olyckor har i tiotusentals år skapat utvandrare och invandrare.

Men det har också förekommit en mer målmedveten ut- och invandring till exempel då de europeiska kolonisatörerna, åren 1500-1800, drev undan eller utrotade ursprungsfolk, rövade deras boplatser och etablerade sig själva som nybyggare i resten av världen. En världskarta 1910 var en europeisk karta.
Och då européerna etablerat sig i Amerika, genom att utrota och tränga undan indianerna, skaffade de sig tjänare genom att förslava miljoner afrikaner och frakta dem över Atlanten. Under tre hundra år. skeppades 11 miljoner slavar från Afrika till Amerika.
Varför blir vi överraskade av att flyktingarna kommer till oss?
Det är dags att inse att vi människor lever i en gemensam värld med en sammanhängande historia och inte i ett land bara under vår livstid.

Folkvandingarett historiskt fenomen 
De europeiskakolonierna 1914 
Kartor över de europeiska kolonierna  Slaveriets omfattning enligt ”The Atlantic Slave Trade. A Census” by Philip D. Curtin 
Om kolonialism

6 kommentarer:

Unknown sa...

Ingen är väl överraskad. De har ju blivit officiellt inbjudna av Reinfeldt.
Överraskad är man bara om man inte trodde att signalen betydde något.

Länder som U.K. och Frankrike har sedan länge en blandad befolkning. När kolonierna föll tog de hand om "kollaboratörerna". Därför kunde självgoda Sverige sitta och se på när etniska konflikter började ta fart i dessa länder och tycka en massa saker om hur hemskt det var med "National Front" och Le Pen med flera.

Sverige som aldrig var en kolonialmakt har inte denna kollektiva skuld gentemot de länder vars befolkningar nu välkomnas hit. Vi ligger efter kolonialmakterna när det gäller etniska konflikter och rasupplopp men det försprånget hämtar vi snabbt in.

Cecilia Undén försade sig när hon fick frågan om varför det var relativt lugnt i Tunisien. Hon sa: "Tunisien har en relativt homogen befolkning".

Så är det. Det kan dröja, men vi kommer att få stora problem. Snarare förr än senare. I en framtid då våra efterkommande skall amortera av de lån man nu tvingas ta för att skapa ett kolloidalt Sverige.


Mario Matteoni sa...

Somliga har svårt att inse att vi människor lever i en värld med en sammanhängande historia och inte i ett land med en historia begränsad till den egna nationen och livstiden.Historien hänger samman och fortsätter liksom mänskligheten.
De nationalistiska 1800talsidéerna är döda.
Och så heter hon Cecilia Uddén och ingenting annat.

Jonny sa...

De enda som är överraskade är väl de som nynnat att volymen/mängden spelar ingen roll...
De enda som är överraskade är väl de som gått på politikers och medias lögner om att invandring är lönsam och inget kostar...

Unknown sa...

Jaha.
Hur har då den sammanhängande historien sett ut? Idel glada fester och spännande möten, kulturer emellan?

Oavsett vart 1800-talet har tagit vägen så finns fortfarande nationer och nationella parlament. Lägg ner dessa om de inte behövs längre.

Befolkningen som väljer sitt parlament väntar sig att deras intressen tas till vara och inte kastas överbord. Annars kastar folket de folkvalda överbord. Det finns exempel på detta i historien som DU inte förstår.

Unknown sa...

Jag såg precis att ditt parti gått och blivit hatiskt och främlingsfientligt. Att plocka upp gamla Sven-Olle Ohlsson idéer sådär bara. Borde inte han vara värd en postum ursäkt nu?

Jonny sa...

Nu, 2015, har Sverige gått sönder, vår välfärd håller på att trasas sönder pga regeringens extremt dåliga planering och framförhållning.

Vård, skola och omsorg trasas sönder under trycket.

Nu talar Lövfen om att ca 50 000 individer måste ut ur landet och skickas annorstädes, denna uppkomna situation är Löfvens och hans regerings fel till att börja med. Föreslagna åtgärder räcker inte på långa vägar, det är bara spel för gallerierna med marginella effekter.

Framtidens dom över den rödgröna regeringen kommer att bli hård, de som regerade året då Sverige gick sönder.