fredag 22 maj 2015

Bildning och politisk debatt

Om du anklagar politiska meningsmotståndare för att vara dumma har du antagligen en begränsning i din bildning.

Det behöver inte vara så att andra människor är dumma bara för att de inte tycker som du.

Om du inte förstår hur dina meningsmotståndare inte kan förstå din synpunkt, som ju är den riktiga, är det inte för att de är dumma utan för att de inte förstår hur du inte kan förstå deras synpunkt som ju är den rätta.
I fall denna oförståelse får dig att vilja banka in förståelse i motståndarens skalle är du förmodligen obildad.

Våra olika politiska uppfattningar beror nämligen på vår olika
- ställning på den ekonomiska, sociala och kulturella samhällsstegen,
- bildning, utbildning och livserfarenheter,
- ekonomiska, sociala och kulturella intressen i kampen om levnadsvillkor
- ekonomisk, social och kulturell bakgrund,
- personlighet och temperment (om vi är pessimister eller optimister, reflekterande eller spontana ),
- livssyn (om vi är religiösa, materialister, humanister o.s.v.),

Bildningen är faktisk central. Bildningsnivån påverkar din förmåga att se helheter och sammanhang, att kunna ana utvecklingstendenser och långsiktiga perspektiv, kunna se saker även ur din motståndares synvinkel, inse att din sanning inte är den enda och öka din tolerans.

Allt sådant formar våra olika ideologier och våra politiska uppfattningar om frihet, rättvisa, makt, människan, tillvaron, framtiden och mycket annat.
Bildning är inte detsamma som utbildning. Mera som livserfarenhet.
Utbildning är specialisering av kunskap, bildning är allmänorientering.
Att utbilda sig till professor statsvetenskap eller samhällsekonomi är att inrikta sig på ett snävt ämnesområde och lära sig specialiserade, redan etablerade, kunskaper.
En sådan utbildning kan naturligtvis ge en del bildning på köpet men bildningen är något vidare.
Den utbildade vet mycket om ett specialområde, den bildade vet något om ett vidare kunskapsfält och har därför större möjligheter till att se helheter och sammanhang, vilket är nödvändigt i politiken.
Den bildade är nyfiken, prövande, kritisk, tolerant.
Den obildade avskyr allt nytt och främmande, vet redan vad som är rätt, har en bestämd uppfattning om det mesta, är intolerant.
Med begränsade allmänkunskaper och brist på bildning kan du lätt göra fel ställningstaganden.
När du tror att du vet allt om ett område har du med säkerhet bara fattat en bråkdel.
Paradoxalt nog verkar det dock som att ju mindre någon vet om ett område ju säkrare är hen på hur det är och borde vara.
En person med bristande bildning och begränsad förståelse om t.ex. politik trillar lätt dit på enkla lösningar, dogmatiskt tänkande, fanatism och trosvisshet.
Läs mer (vilket för det mesta är bildande):
4 kommentarer:

Anonym sa...

Visst. Men vad vill ha sagt med alla dessa truismer? Är det någon som påstått att bildning är dåligt?

// Jan

Mario Matteoni sa...

Se min blogg
http://matteoni.blogspot.se/2015/04/debatten-pa-vag-att-forgrovas.html

Ingen påstår att bildning är dålig ändå är den på väg att försvinna.
Ändå finns främlingsfientlighet, förakt för oliktänkande, dogmatism, enfald, brist på helhetssyn och petimeterkommentarer från anonyma.

Leif sa...

Jag håller i princip med om vad du skriver. Men om du vill påskina att du själv tillhör gruppen som inte direkt avvisar åsikter som inte harmoniserar med dina egna bör du läsa dina egna svar till de som presenterat avvikande åsikter i samband med dina tidigare inlägg.

Mario Matteoni sa...

klart att vi har olika åsikter och att vi bör hävda dem.
Men jag avvisar åsikter som är påståenden utan argument och som lämnas av anonyma skribenter.