måndag 15 april 2013

Tolv orsaker till arbetslöshet i Sverige


Huvudorsaken till arbetslöshet bland löntagare är att tillgången på arbetskraft är större än efterfrågan.
Arbetslöshet kan uppstå på grund av någon eller några av följande faktorer:
Allmänna förändringar i teknik och produktionssätt (T.ex, då sumprunkarna, isbärarna, mjölkerskor och ett stort antal lantarbetare blir överflödiga.)
Mekanisering, teknikutveckling, robotisering arsätter arbetskraft (allt från Spinning Jenny till datorisering)
Rationaliseringar, effektiviseringar, omorganisationer minskar behovet av arbetskraft (t.ex. mer effektiv logistik, mer effektiv arbetsorganisation)
Företag o branscher slås ut i den internationella konkurrensen. Företag läggs ner. (ex. varvsindustrin på 70-talet, den svenska konfektionsindustrin o.s.v.)
Företag flyttar sin produktion dit produktionskostnaderna är billigare. Svenska företag läggs ner.  (T.ex. då svenska arbetskraftskostnaderna är högre än i andra länder. (textilindustrin m.fl.)
Brist på produktivt kapital. Det produktiva kapitalet satsas inte i produktion. (Dagens finanskris)
Brist på resurser i form av energi och råvaror. Företagsbildningen hämmas eller uteblir. (T.ex. under krig och blockad)

Överproduktion, marknadsmättnad, importöverskott. (Dagens bilindustri är ett exempel)
Företag slås ut för att de inte anpassar sin produktion till nya marknadsförutsättningar (ex. Facit i Åtvidaberg på 70-talet)
Minskad efterfrågan, konsumtionsmönster som förändras.
(T.ex. då folk inte får råd att konsumera)
Politiska beslut som hämmar produktionen (tullar, regleringar,      avgifter, skatter)
Dålig matchning mellan arbetskraftens kompetens och utbildning och arbetsmarknadens krav och behov.
Politiker har tämligen begränsade möjligheter att ”skapa jobb”. Historiskt har det främst skett genom pyramid- och katedralbyggen samt krigsföretag.
Demokratiska regeringar i dagens värld kan minska arbetslösheten genom att investera statliga resurser (t.ex. kapital) på allmännyttiga projekt, stödja och uppmuntra företagande, satsa på utbildning (d.v.s. öka arbetskraftens anställningsvärde) och genom att ordna beredskapsarbete.


2 kommentarer:

Anonym sa...


Samt snabb befolkningstillväxt,
t ex från 9 miljoner invånare till
9.5 miljoner på tio år. I sht om
den tillkommande befolkningen inte
matchar kraven i de jobb som ändå
finns. Waidelich talade ju ofta om
mismatch.

Jerry sa...

Jag tycker politikerna är rätt bra på att skapa jobb ändå. När aktivitetsrapporter infördes växte kontrollapparaten. Hundratals byråkrater anställdes för att kontrollera att folk skickar in sin aktivitetsrapport.
Det är så man löser arbetslösheten idag.