måndag 27 juni 2011

Ideologier med och utan uppsåt att mörda

För att en människa ska kunna fällas för mord måste denne ha haft ett uppsåt att mörda. I annat fall kan personen fällas för dråp eller för vållande till annans död.

När det gäller eftervärldens domar över politisk teori och praktik bör samma sak gälla.
I den tyska nazismens ideologi och praktik fanns uppsåtet att eliminera judar och andra mindrevärdiga människor. Uppsåtet fanns i den elitistiska rasläran som var en del av den nazistiska ideologin.
Men hur är det med kommunismen som den praktiserats?
Det finns inget uppsåt att mörda i den kommunistiska ideologin, men trots det har miljontals människor mördats i kommunismens namn, enligt måttot ”ändamålet helgar medlen, och ”för att alla i framtiden ska få det bra, måste några offras i dag”.

Vad nazismen, kommunismen och den italienska fascismen hade gemensamt är att de alla är totalitära politiska ideologier och avfärdar demokratin som samhällsform. De totalitära politikerna trodde sig ha funnit den enda sanningen om hur människan ska forma sin framtid. Om sedan dumskallar, förvirrade hjärnor, snikna kapitalister, förrädare och andra oliktänkande stod i vägen för denna lyckliga framtid måste de elimineras.

Kommunismens politiska praktik, i t.ex. Sovjetunionen, stod alltså i uppenbar motsats till den kommunistiska ideologin. Mördandet blir därmed inte mindre brottsligt. För den nomenklatura som fick den politiska makten i Sovjetunionen var mördandet ett medel att nå den politiska totalitet som de ansåg behövdes för att uppnå det klasslösa och harmoniska samhället. Ondskan, som stod i vägen för detta, var kapitalismen som ledde till att folk ständigt dog i fattigdom, som skapade många människors ofrihet och ledde till kapitalägarnas förtryck av massorna.
Till skillnad från kommunism, nazism och fascism och andra ismer är kapitalismen ingen ideologi.
Kapitalismen är en världsordning som vuxit fram historiskt ur människans arbete och strävan för överlevnad. De politiska ideologier som uppstått under de senaste trehundra åren - liberalismen, socialdemokratin, de nämnda totalitära, de gröna rörelserna och islamsk fundamentalism förhåller sig, mer eller mindre uttalat och på ett eller annat sätt till kapitalismen.
Kommunisterna gick till kamp mot kapitalismen, d.v.s. mot historien, vilket är en omöjlig uppgift.

Men kapitalismen har inte utvecklats utan folkmord. Den europeiska kolonialismen som var en förutsättning för dess uppkomst krävde att hela folk eleminerades. De lidanden som judar och gulagfångar tvingats leva under drabbar också kapitalismens oskyldiga offer – negerslavar, underbetalda, ursprungsfolken på alla kontinenter, exploaterade.
Men bakom dessa folkmord i kapitalismens utveckling finns ingen sammanhängande ideologi, ingen idé eller vision. Det finns ingen hjärna eller hand bakom morden, utan mijoner hjärnor och händer.
Där finns bara den ohämmade mänskliga egoismen, maktbegäret, profitjakten och förtryckarmentaliteten.
Och hur ställer man dessa mänskliga drifter till svars?
Kapitalismen har förvisso samtidigt bidragit till en enorm ekonomisk, social och kulturell utveckling för delar av världens folk. Men ska det betraktas som en förmildrande omständighet?

SR P1


SvD

Expressen

11 kommentarer:

Anders Nilsson sa...

Att den kommunistiska teorins ideer om det revolutionära våldets användande i den politiska processen och/eller eliminerandet av klassfienden inte skulle innehålla ideer om dödandet är väl en historierevision som heter duga.

Jag har själv aldrig förstått alla dessa försök från en demokratisk vänster att ärerädda 1900-talets värsta mördarideologi.

Mario Matteoni sa...

Uppfattar du att jag på minsta sätt försvarar leninismens och stalinismens mördarpolitik så har jag uttryckt mig fel.

Däremot menar jag att kommunismens grundidéer som de t.ex. utvecklades av Marx, inte innehåller några mordplaner. Den demokratiska socialismen förde dessa grundidéer vidare och anpassade dem till demokratin.

Att diktaturerna mördade i kommunismens namn befriar dem inte från ansvaret för mord.

Jag anser inte att jag försöker ärerädda 1900-talets värsta mördarideologi.

Anonym sa...

Även dråp är ett uppsåtligt brott, den mindre allvarliga formen av mord...

Anonym sa...

Kapitalism är en mänskliga lära som utvecklas då det motsatta värdet empati har nått tröskel av vad det för tiden med omfattande betydelse mer kan utvecklas. Något som aldrig kan antas lämna människan är behovet av en energi att uttrycka sig på något sätt, i någon form. Avtar en möjlighet byggs en annan upp. Livsformernas grund. Under starkare energier finns alltid med naturens lagar behovet att utvecklas mindre former energi. Solen är den av oss mest kända. Dyrkad historiskt av viss kultur. Klokt tillräckligt men det var kanske förklarande för sin tid. Idag är det mer kapitalistiskt :)

Anonym sa...

En energi sägs kan inte avta. Valet som det kan sägas denna någon sorts energi då kan har är att avta genom vad som kan förklaras genom någon sorts resonans en sorts reproducering ex ljud, ljusvågor. Valet som bör antas finnas styra denna process detta skeende då energin därmed även kan antas inte kunna regleras i styrka är. Politiskt. Ja. Kan sägas finns annan möjlighet än möta de åsikter under denna tid som skapats under orättvisor och svårigheter för möjligheten att styra till, forma en framtid. Den enda stora betydande frågan som då återstår bör vara vad som fördelar framtidens möjligheter bäst mellan så många som det barra är möjligt. Att ge störst möjliga resonans dvs utveckling alla

Herr Nilsson sa...

Du behöver nog läsa lite mer noga. Redan Marx presenterade sin kända bok med "Den mest förödande projektil som avlossats mot dess huvud" och det var borgarskapets huvud han avsåg.

Sedan måste du komma ihåg att socialister i allmänhet och kommunister i synnerhet kommer i två varianter. Dels de belästa, kunniga och välutbildade som konstant manövrerar totalt hänsynslöst för att öka sin makt över människorna. Det är ledarna och de är oftast välformulerade. Dessutom ljuger och vinklar de helt obesvärat

Sedan har du gruppen "nyttiga idioter" som egentligen bara vill slå sönder det andra byggt upp, som avundas alla allt och vars IQ möjligen når den nivå där vi finner kråkor och andra fåglar.

Läs "Arbetaren" ska du se att språket innehåller mycket hat, våld och hot. Annars har du stenkastarvänsterns egen sida "http://www.yelah.net" där ligger hatet i öppen dag. Där skriver folk som skulle bli bödlar i de koncentrationsläger som följer framför allt kommunismen.

Socialismen har lika mycket som mål att bokstavligen ta död på sina motståndare som nazisterna. Trots allt är det hos de kommunistiska diktaturerna du hittar de systematiska massmorden.

Anonym sa...

Kapitalism är endast den nyare omskrivningen av betydelsen mänsklig utveckling med beskrivning efter införandet av valutan. Medel och möjlighet att fördela tillgångar, fördelad utvecklingsmöjlighet. Ekonomi, kapitalism bör anses i framtiden finna utveckling till annan form även det. Valuta med tanken medel kan man fråga sig verkligen var meningen ersätta värdet av varor och tjänster eller en lyckad plan.

Mario Matteoni sa...

Bäste Herr Nilsson!

Om du inte kan finna bättre bevis för att Marx hade mord i sinnet än detta lösryckta citat utan källhänvisning, har du snarast bevisat motsatsen.
Med din beläsenhet borde kunna ange var du hämtat citatet och i vilket sammanhang.
Dina hänvisningar till anarkistiska tidningar talar också för att det jag skrev i inledningen stämmer. Läs det igen.
Du förefaller själv fångad i dina dogmatiska begränsningar. Försök att tänka fritt i stället för att nagla fast dig i stereotyper.

Andreas sa...

"Men hur är det med kommunismen som den praktiserats?
Det finns inget uppsåt att mörda i den kommunistiska ideologin, men trots det har miljontals människor mördats i kommunismens namn, enligt måttot ”ändamålet helgar medlen, och ”för att alla i framtiden ska få det bra, måste några offras i dag”."

Och fortsätter att mördas!

Vilka använder inte mer våld än t.ex. AFA?

Mario Matteoni sa...

Ideologi, politik och mord
Skilj på de grundläggandeideologierna och på den politiska praktik som utvecklats i namn av dessa idéer.
Kristendomens kärleksbudskap skiljer sig t.ex. från den våldsamma ”kristna” missionen för dessa idéer i form av korståg, inkvisitioner och missionerande mördare.
På samma sätt är det med islam.
Problemet med kommunismen var att bolsjevikerna, med Lenin i spetsen, startade sina korståg och inkvisitioner i kommunismens namn. Det grundläggande marxistiska budskapet försvann för att omformas till en totalitär dogmatisk leninism-stalinism.
Fortfarande med namnet ”kommunism”. Trots att ideologin vänts till sin motsats.
Eftersom bolsjevikerna uppfattade marxismen som den enda sanna läran tillät man sig, i dogmatisk anda, att meja ner all kritik och allt motsånd.
De grundläggande kommunistiska och marxistsika idéerna förvaltades och utvecklades i stället av de demokratiska socialisterna under namnet socialdemokrati. Socialdemokratin var öppen för att idéerna kunde förändras och utvecklas. Den historicism och fatalism som utan tvekan finns i den ursprungliga marxismen skalades bort. Och den sant demokratiska inriktningen vaccinerade socialdemokratin mot alla former av våldsmetoder.
Därför kan jag säga att kommunismens grundläggande idéer inte hyser några mördarplaner.
Däremot håller jag fullständigt med om att några av historiens största brott mot mänskligheten begåtts av ”kommunister” för ”kommunsimen”. Men som sagt bara till namnet.
Mördare uppträder ofta under falskt namn.
Den liberala revolutionen på 1600-1700-talen kostade f.ö. också människoliv, även om de var färre.
Den intressanta frågeställningen är varför goda föresatser så ofta i historien slutar i sina motsatser.
Carl Popper har pekat på några tendenser i marxismen som leder fel. Han gör det utifrån grundläggande kunskaper om marxismen. Vänstern borde därför studera den kritiken.

Micke sa...

Kommunisterna har ju en ideologi som sossarna saknar. Folk verkar ha svårt för att begripa det.