söndag 21 november 2010

Socialdemokratins inre konflikt blottad

dagens DN-Debatt vänder sig Lena Sommestad mot Tomas Östros´ två principer för en ny socialdemokrati: ”Det ska löna sig att arbeta” och ”Sverige ska konkurrera med kunskap”. (DN-Debatt 12 nov. )
Östros´formulerar sig i taktiska termer för den dagspolitiska kampen mot moderaterna om väljare.

Sommestad anser att den socialdemokratiska förnyelsen måste börja med en diskussion om de grundläggande idéer som bär den ekonomiska politiken: ”Arbetets värde” och ”Kunskap för en hållbar utveckling”.

Det handlar om två olika perspektiv. Östros kortsiktigt politiska och Sommestads långsiktigt ideologiska.

Man skulle alltså kunna vara ense med bägge om det inte vore för att Östros principer motverkar dem som Sommestad presenterar, vilket hon påpekar i artikeln. Här står alltså socialdemokratins problem tydligt fram. Dagspolitiken går tvärtemot partiets grundläggande idéer.
Det är en anledning till att den kommande debatten om socialdemokratins framtid måste handla om de bägge perspektiven samtidigt.

Ingemar Lindberg har skrivit en essä – ”Nästa vänster – efter den nationella klasskompromissens tid” utgiven av i oktober i år.

Den är en utmärkt läsning inför en kommande diskussion om socialdemokratins förnyelse.
Texten är ett ambitiöst försök att formulera grundtankar för socialdemokratins framtid och uttrycker en vilja till djupare diskussion om de samhällsproblem som arbetarrörelsen måste diskutera om partiet på nytt ska kunna bli en politisk kraft att räkna med.

Kriskommissionen bör inbjuda till en öppen debatt kring Lindbergs skrift. Och med öppen debatt menar jag inte ett seminarium i Stockholm utan en seriös debatt på nätet, där alla kan delta.

4 kommentarer:

Micke sa...

Bra skrivet. Håller med om konflikten mellan dagspolitik och långsiktig ideologi.
Ett annat problem är klyftan mellan stad och land. När s-politiken blir för stockholmsorienterad så känner många inte igen sig. Eller som en Borlänge-bo frågade mig: Vad är det för likhet mellan en Stockholmare och en polygrip. Jo, båda glappar i käften och är helt opålitliga.

Stig-Björn Ljunggren sa...

Fast det är väl en gammal judevits som din kompis drog? Fast det är samma tankefigur bakom. Och visst är Stockholmsorienteringen irriterande, socialdemokraterna vinner storstan och förlorar landsbygden liksom....

Bo Widegren sa...

Det är naturligtvis ingen konflikt mellan dagspolitik och ideologi, jfr Anne-Marie Lindgren,
Tänka nytt inte alltid rätt, i Aip
http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&ideologi=98. Ideologin behövs för att ge väljarna "berättelsen" det som håller samma de dagspolitiska ståndpunkterna. Dessutom är ideologin en bra kontroll på att de dagspolitiska kraven hamnar rätt. Därför menar jag att diskussionen mellan Östros och Sommestad är urviktig och inte är en bärande konflikt utan istället att fokus satts på en viktig diskussion som vi måste föra. I detta ligger också att konflikten mellan stad och land inte behöver vara så avgörande som många tror. Det gäller bara att tränga något djupare än "en butler" ty också i storstaden finns exempelvis problemen med utslagning och brister i vård/omsorg. Vad som möjligen är irriterande är att storstad och landsbygd talar som om de vore från olika planeter med olika behov och olika svårigheter - men det behöver man ju ingen polygrip för att fatta utan bara viss tankeverksamhet

M. E. sa...

Har du sett den här siten?

http://komigenlena.nu/

Kanonbra tycker jag!