onsdag 18 november 2020

”Att vara liberal är att vara kluven.” Varför minskar liberalerna?

 Gunnar Helén ledde Folkpartiet (nu Liberalerna) 1969-75. Han myntade uttrycket ”Att vara liberal är att vara kluven”.

Oavsett vad Helén egentligen menade med det, så är liberalismen kluven. Liberal kan nämligen betyda så olika saker som socialliberal och extremliberal.

Som socialliberal månar man om individuella fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, privat äganderätt, religionsfrihet, jämlikhet, demokrati och ett fritt näringsliv med marknadsekonomi. Staten ska inte ingripa i det civila samhället men måste gå in och korrigera där inte kapitalismen eller kommersialismen klarar att upprätthålla dessa värden.

Alltså, vilken socialdemokrat är inte socialliberal? (Och vilka socialdemokrater är i dag ”socialister?”)

Extremliberaler (libertarianer) finns främst till inom moderaterna och förespråkar att statens uppgifter ska vara begränsade till att omfatta polis, domstolar och ett nationellt försvar.
Allt annat bör skötas av det civila samhället eller av privata företag. Tänk avregleringar, privatisering, Milton Friedman, Margaret Thatcher.

Begreppet liberal rymmer alltså två vitt skilda politiska uppfattningar. Det liberala partiet är kluvet.

Eftersom liberala ideologier finns inom alla partier pågår en ständig förskjutning av väljarsympatierna. Utrymmet för ett särskilt liberalt parti litet.

Det partipolitiska fältet släpar efter med sina gamla program och namn, vilket gör det politiska valet för medborgarna oklart.
Partierna borde konvertera sina partiprogram och namn utifrån denna verklighet.

Förslag till namnbyte:
Sverigedemokraterna – Nationalkonservativa.
Moderaterna och Kristdemokraterna sammanslagning till – Konservativa
Socialdemokraterna och Miljöpartiet (och ev. Vänsterpartiet) – Socialliberalerna
Centern och Liberalerna – Borgerligt liberala

Därutöver finns naturligtvis extrema partier som får kalla sig vad som helst.

Ett parti som heter bara Liberalerna blir hur luddigt som helst. Vaddå liberal?

 

Susanna Silfverskiöld SvD Ledare 

Susanne Nyström DN Ledare 

SR 


Inga kommentarer: