torsdag 11 maj 2017

Fejkad popularitet på Internet

Det är inte bara rena lögner som man bör se upp för på Internet. Även popularitetsyttringar kan vara fejk.

Popularitet mäts på Internet genom antal följare, retweets, likes (gillanden), Instagramhjärtan, webbplatsbesökare, kommentarer, röster, rekommendationer och delningar.
Varenda variabel som ger status och popularitet, vilken kan ge pengar, kan manipuleras på internet.

När du t.ex. "gillar” ett inlägg från något företag eller en organisation på facebook syns det för dina vänner på facebook och företagets/organisationens budskap får därigenom spridning och reklam. Därför blir det attraktivt för företagen och organisationerna att ha många ”gillanden”.
Företag och organisationer kan alltså frestas att betala facebookanvändare för att gilla deras inlägg.
Restauranger, bokförlag, politiska organisationer, opinionsbildare och lobbygrupper kan vinna gillare genom att betala folk att ”gilla” eller rekommendera dem på nätet.
Frågan är om det förekommer och i så fall i vilken utsträckning.

Hur många, och vilka, som köper popularitet på nätet vet ingen. Företag eller organisationer som köpt gillande går inte precis ut och skryter med det. Och de som ”gillar” eller ”delar” mot betalning vill naturligtvis inte mista sin inkomstkälla.

Finns det någon forskning eller grävande journalist som kan visa hur omfattande den här verksamheten är?
Det är några år sedan som frågan var på tapeten, vad har hänt sedan dess?
Någon som vet?

lögn, Internet, popularitet, fejk, följare, retweets, likes, gilla,  Instagramhjärtan, webbplats, besökare, kommentarer, röster, rekommendationer och delningar, facebook, vänner, reklam., opinion, fusk, fans, fejan, nättroll


8 kommentarer:

Nils Persson sa...

Det finns inte någon riktig sanning, fejkad popularitet är och också popularitet. Alla vet ju att det är så internet funkar.

Så när man ser en artikel med 50k likes så är det just 50k likes, det är inget att bry sig om, alla vet att det kan vara det du kallar "äkta" eller det du kallar "fejk" med räknaren visar ju bara likes, det är inget kvalitetsmått utöver det.

Det är bara att acceptera att det är så det är

Mario Matteoni sa...

Alla ska ha rätt och möjlighet att yttra sig om vad som helst (nästan).
Det är grunden för yttrandefriheten.
Men den som uttrycker sin åsikt bör kunna stå för den, uppriktigt mena den och meningen bör vara väl motiverad och vara grundad på saklighet och fakta.
Det skapar trovärdighet och meningsfullhet åt en debatt där olika meningar bryts mot varandra.
Vilket de vanligen gör i en demokrati.
Tilltro till den offentliga debatten är en viktig del av demokratin.
Alla åsiktsyttringar som kommer från anonyma personer eller grupper, eller som inte är uppriktigt menade utan är framtvingade eller yttras för att den som säger den får ersättning för att säga den eller som bygger på lögn sänker tilltron till debatten och är negativt för yttrandefriheten och demokratin.
Därför bäste Nils Persson har du fel.

Jonny sa...

Fel Mario, så enkelt är det inte, den som av risk för att utsättas för olika form av repressalier väljer att uttrycka sin åsikt eller beskriva något skeende under pseudonym ska ha all rätt i världen att göra så.

Då ska inte t.ex media komma stormande med blåslampa och exponera identiten.

Mario Matteoni sa...

Jag talar om hur det bör vara i demokratier där yttrandefrihet råder.
Klart att det finns undantag i länder som inte är demokratiska eller som har begränsad yttrandefrihet. Det finns också säkert individuella undantag i demokratier.

Jonny sa...

Den svenska "demokratin" har tyvärr inte så bra skydd för t.ex uppgiftslämnare, tvärtom jagas de med blåslampa av olika myndigheter och media.

Mario Matteoni sa...

Jonny, tyvärr tillhör du dem som ständigt kommer med påståenden utan att ge några bevis och utan att ange källor.
Du må ha vilka åsikter som helst, men när du påstår vissa förhållanden är det bra om du ger några exempel ur verkligheten.

Nils Persson sa...

Fast demokratin och yttrandefriheten handlar väl inte om vilka artiklar facebook visar i sitt flöde utan om att stater inte får stänga ner sidor de inte gillar.

Alla får starta en konkurrent till Facebook (eller en blogg som din) och kontrollera flödet bäst de vill. Det är yttrandefrihet.

Jonny sa...

Jag trodde att du Mario försökte hänga med i vad som händer, visste inte att du var så oinsatt i sakfrågan.

Ta då ett av de senaste exemplen, de som låg bakom facebook sidorna "Rädda Vården" och "Stöd Svenska Polisen" ...

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/04/04/svts-granskning-moter-hard-kritik/
https://www.svd.se/aret-da-visselblasare-blev-landsforradare
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fackforbunden-splittrade-i-synen-pa-anonyma-vardsidan-pa-facebook

SVT startade drev mot de som ville vara anonyma eftersom de inte ville utsättas för repressalier, Aftonbladet körde sedan drevet vidare ...

Det "demokratiska sverige" med sina fina mediainstitutioner ...

Du bör inte heller vara omedveten (?) om de skandaler som förekommit bland olika myndigheter som försökt ta reda på visselblåsare...

PS - Den som kommer med felaktiga påståenden är uppenbarligen du Mario.