söndag 28 februari 2016

Låt Palme vila i fridVad skulle Olof Palme ha sagt och gjort om han levat idag?
Hur har de svenska socialdemokraterna förvaltat arvet efter Palme?
Hela den gångna veckan har frågorna stötts och blötts, vridits och vänts i media.
Det mesta är metafysiska spekulationer med något inslag av personkult och barnsliga tankelekar.
Trettio år har förflutit sedan Palme dog och det mesta i det globala och svenska samhället har förändrats sedan dess. Inte på grund av förlusten av Palme utan på grund av ekonomiska, sociala och politiska förändringar i världen.
Palme hade en helt annan verklighet att agera i än dagens politiker.
I dag skulle Palme, liksom alla andra, blivit tvungen att anpassa sin politik till dessa förändringar och jag utgår från att han var tillräckligt mycket politiker för att kunnat inse detta.
Det kalla krigets maktbalans finns inte längre utan har ersatts av krig och terror i Asien och Afrika. Religiös fanatism och terrorism har ersatt befrielsekamp. Den usla symbolen för statssocialism, det statsbyråkratiska och banrutta Sovjetunionen, finns inte längre utan har ersatts av Kina, världens största ekonomi och statskapitalistiska motor.

Mycket som föreföll otänkbart under Palmes tid är idag vardag. Mycket av vad som då var vardag är idag passé.

Sveriges ekonomi surfar inte längre på efterkrigstidens industriella efterfrågevåg utan får som alla andra simma i den globala finansbubblan. Globalisering, privatiseringar, finanskriser och borgerliga regeringsinnehav har fullständigt förändrat förutsättningarna för den svenska ekonomin, sociala struktur och politik.

Mest barnslig i sina uttalanden om Palmes uppståndelse är Göran Greider som tror att Palme i dag skulle vakna upp i Jonas Sjöstedts gestalt. Greider menar att det är V som fullföljer arvet efter Palme. Liknande tankar har Daniel Suhonen, gett uttryck för.

De ideologiska och politiska Palmespekulationerna uttrycker naturligtvis bara drömmarna hos dagens nostalgiska vänster och dess oförmåga att inse att världen är föränderlig.
Det var inte bättre förr.

Låt Olof Palme vila i frid och försök att se framåt utifrån dagens realiteter.Inga kommentarer: