fredag 17 oktober 2014

Där det finns makt finns också maktkamp

Daniel Suhonen har varit redaktör för socialdemokraternas idètidskrift ”Tiden”.  2011 var han talskrivare åt Håkan Juholt under dennes tid som socialdemokratisk partiledare. Sedan 2013 är Suhonen chef för den socialdemokratiska tankesmedjan ”Katalys”.
Han tillhör alltså de ledande inom socialdemokratiska partiet men uppträder som en rebell.

Nu har Suhonen skrivit en bok som blivit mycket omtalad och kommenterad i media. Partiledaren som klev in i kylan” (Leopard förlag 2014)

Jag har inte läst boken och är inte säker på att jag kommer att göra det heller. 600 sidor partintriger är något för mycket för mig.

Men av kommentarerna i media att döma förstår man att boken är viktig och avslöjar maktkamp och ränkspel inom partiledningen.Om Suhonen någotsånär rätt återger de faktiska händelserna i samband med Juholts avgång så är boken viktig för partiet.
Att Suhonen är en smula part i målet ändrar inte den saken.
Det hade varit fel av Suhonen, mad hans kunskaper om vad som hänt och hans insyn i de högre partiregionerna, att inte skriva boken.
Hoppas den diskuteras inom partiet och leder fram till en ny struktur i partitoppen och ökar medlemmarnas inflytande på maktstriderna.

För maktstrider är det och blir det. Överallt där det finns makt uppstår också kamp om makten oavsett om det är inom näringslivet, organisationer, företag eller samhället.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet för socialdemokratin är väl att kampen om makten snart är det enda som återstår av partiet. Vi har ett parti med strukturer utan innehåll. En önskedröm för karriäristen. Börja i SSU; tre år senare är du statsråd...

// Jan

Anonym sa...

Problemet för socialdemokratin är väl att kampen om makten snart är det enda som återstår av partiet. Vi har ett parti med strukturer utan innehåll. En önskedröm för karriäristen. Börja i SSU; tre år senare är du statsråd...

// Jan

Mario Matteoni sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mario Matteoni sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mario Matteoni sa...

Inget nytt. Vägen från SSU tillstatsråd har alltid varit bred.
Socialdemokratin består som väl är inte enbart av partiledning utan av tiotusentals medlemmar.
Nu har vi dessutom en statsminister med rejäl facklig bakgrund, vilket jag gillar eftersom jag inte röstar på Socialdemokraterna utan på Arbetarrörelsen.