tisdag 4 januari 2011

Samhällsekonomi är mer politik än vetenskap.

Att amhällsekonomi är mer politik än vetenskap bekräftas av oenigheten om räntan i Riksbankens styrelse,
Där finns just nu tre olika sätt att se på ekonomin.
Några ledamöter vill sänka räntan, andra vill höja snabbare än dagens räntehöjningstakt och majoriteten vill höja lagom mycket.

Vad än Riksbanken beslutar om räntan får det långtgående konsekvenser för ekonomin, inte minst för alla dem som har lånat pengar för sitt boende.
Och oavsett vad Riksbanken gör kan riksdagen bara rätta sig efter det.

Vilka intressen och mål avspeglas i de olika ståndpunkterna? Vilka intressen påverkar riksbankens ledamöter?

Vad man kan konstatera är att viktiga samhällspolitiska beslut inte bara tas av demokratiskt valda organ.

E24

Inga kommentarer: