måndag 29 oktober 2012

Människan - skapelsens krona till bacillerna tar överDen 28 oktober diskuterades antropocentrism i P1:s Filosofiska Rummet.

Antropocentrism är människans tendens att sätta sig själv i centrum,
Ann Heberlein, etikforskare och författare, Mathias Osvath, som jämför kognitiva mekanismer mellan olika djurarter och Helena Pedersen, som bedriver kritiska djurstudier samtalade om huruvida människans överhöghet är berättigad. Att mena att just människolivet är heligt och okränkbart blir ju på bekostnad av de andra djuren. Man frågade sig hur vi människor bör leva och förhålla oss till övrigt liv på jorden.
De tre är väl inte direkt några djurrättsaktivister men de var nog överens om att det inte finns något som säger att människan står över djuren. Människor och djur är lika inför naturen.
Människans rätt att döda djur är självpåtagen och i grunden felaktig.
Diskussionen fördes som vanligt på ett teoretiskt plan utan att snudda vid konkreta frågeställningar.
Men man kan fråga sig om vi verkligen kan och vill jämställa oss med likmask, gonorrébakterier, kackerlackor, myggor och löss. För att ta några exempel från djurlivet.
Och bara genom att diskutera frågan om jämställdhet med djuren har vi ju satt oss över dem. De för knappast samma resonemang.
Och man kan inte genomföra något allmänt val där giraffer, maneter, albatrosser m.fl. varelser i vår herres hage får vara med och rösta om saken. 
Om vi bestämmer oss för att inte plåga andra levade varelser, vilket jag anser att vi bör göra, så är det ett beslut som vi människor tar utan djurens medverkan.
Vi lever inte i paradiset utan måste skydda oss från viss andra djur, (ibland även från oss själva) och ända sedan vi drevs ut från nämnda paradis har vi varit tvungna att äta djur för vår överlevnad, precis som de flesta andra djur gör.

Ingenting säger att vi är jordens herrar, men vi måste vara det för att överleva fram till dess att vår art helt har dött ut och andra tagit över.
Antagligen blir det några bakterier.Inga kommentarer: