onsdag 7 november 2007

Bör Sverige göra som Dubai?

Johan Staël von Holstein har varit i oljelandet Dubai en vecka. Det var helt fantastiskt, vilket ”wake up call” och vilken källa till inspiration, utropar han entusiastiskt i Metro tisdagen den 6 november.
Att landets ekonomi växer med 12 procent om året tillskriver han ”helt och hållet vision och beslutskraft”.
När det gäller beslutskraften tänker han kanske på att det är emirerna som enväldigt styr i Förenade Arabemiraten, i vilken Dubai ingår. Fast det säger han ju inte.
Men faktum är att emiren av det oljerika Abu Dhabi innehar presidentposten, medan Dubais emir är premiärminister. Tillsammans med övriga emirer bildar de ett federalt råd som styr utan inblandning. Det hålls inga val och det finns varken politiska partier, fackföreningar eller intresseorganisationer eftersom sådana är förbjudna. Inom emiratens gränser ligger all makt koncentrerad hos respektive emir och sharialagar gäller. Piskstraff och stening förekommer som bestraffning. Medierna får inte kritisera landets ekonomiska, säkerhetsmässiga och sociala politik och det är förbjudet att starta nya tidningar. Utländska tv-stationer som sänder granskas av informationsdepartementet.
Men här finns banne mig beslutskraft till skillnad mot skitlandet Sverige.
”Vi saknar politisk vision och handlingskraft” säger Johan Staël von Holstein tvärsäkert i sin kolumn som har rubriken ”Sverige borde göra som Dubai”, och fortsätter:

”Vi borde också göra enorma investeringar i infrastruktur men köpa infrastrukturuppbyggnaden till internationella priser. Med andra ord skrota de svenska minimilönerna, ingen har ju råd att betala dem ändå, alla tvingas köpa svartjobb.”
Jo det har man ju sett.

Med formuleringen ”köpa infrastrukturuppbyggnaden till internationella priser” menar han att köpa billig arbetskraft från andra länder. Här tänker han nog på den halva miljon gästarbetare i oljelandet som helt saknar medborgerliga rättigheter och utvisas om de protesterar.

Fast det blir nog svårt att skrota de svenska minimilönerna. Sverige har nämligen inga minimilöner. Och ingen olja.

Johan Staël von Holstein verkar fullständigt oinformerad om det mesta. Men beslutskraftig.


Johan Staël von Holsteins kolumn i Metro:
http://www.metro.se/se/article/2007/11/05/21/4652-45/index.xml
Läs om en annan sida av Dubai i tidningen Arbetaren.
http://www.arbetaren.se/tema/dubai
Amnestys landrapporter
http://web.amnesty.org/library/eng-are/index

Inga kommentarer: