lördag 26 mars 2016

Visionärens våta drömDaniel Suhonen, brukar rapportera om hur de politiska vindarna blåser. Hans känslighet är därvid väl uppövad och han brukar rapportera om att det råder friska vänstervårvindar medan vi andra känner bitande kall högerkuling inpå bara kroppen.
Den här gången handlar det om att det blåser demokratisk socialism i Amerika. Sanders ligger ju tvåa efter Clinton.
Även i Grekland och Spanien våras det för vänstern, rapportrar Suhonen.
I en debattartikel i dagens DN uppmanar han socialdemokraterna att inte vara så skrajsna utan för en politik så att socialismen kan blomma även hos oss.
Upp till kamp sossar!

Ty, sedan kapitalismen misslyckats och krisat, och kommunismen inte längre är ett alternativ till demokratisk socialism, drömmer dagens unga vänsteraktivister om radikala välfärdsreformer, meddelar Suhonen.
Vad ska då socialdemokraterna göra enligt Suhonen? Jo:
1.       Fixa ekonomisk demokrati genom att staten på fredlig väg med hjälp av pensionskapitalet köper aktier och bolag för att styra och ”beskatta” marknaden. D.v.s. återuppta löntagarfonderna.
2.       Bekämpa ojämlikheten. ”Återinför fastighetsskatt, arvsskatt, förmögenhetsskatt och likställ arbets- och kapitalskatterna. Vi behöver också göra om och öka utbetalningarna i pensionssystemet.”
3.       Införa välfärdsstatens socialism. ”Välfärden bör också skötas utan inblandning från aktörer i den kapitalistiska sfären. Gärna valfrihet och mångfald, men utan kapitalistisk vinstlogik i mjuka välfärdsverksamheter som vård, skola omsorg.”
4.       Ge klimatfrågan kollektivt kapital. ”De flesta stora infrastrukturprojekt i modern tid har krävt att den offentliga sektorn är med och står för planering och finansiering. Klimatomställningen är den största utmaningen i vår tid och kommer kräva en större, inte en mindre stat och möjligheter till låneinvesteringar i keynesiansk anda.”
5.       ”Frihet och goda liv åt alla. --- ”Kanske ska vi äga robotarna gemensamt? Kan vi i samband med detta korta arbetstiden och frigöra tid för omsorg, bildning och familjeliv?”
 Lätt som en plätt! Det gäller bara för socialdemokratin att våga.
Det märkliga är att Suhonen som anser sig vara företrädare för vänstern tycks uppfatta kapitalismen som en ideologi, att han tycks bortse från kapitalets och världsekonomins globalisering och inte förstår demokratins begränsningar.
Om hans förslag ska kunna genomföras förutsätter det nämligen att kapitalet är nationellt, att det går att införa socialistiska öar i en kapitalistisk värld (alla tidigare försök har ju misslyckats, så det behövs en trovärdig förklaring till att det skulle lyckas denna gång) och att socialdemokratin har en stark parlamentarisk majoritet.

Suhonen har rätt i att vänstern och socialdemokratin behöver skapa en tydlig strategi för att utveckla ekonomisk, social och kulturell demokrati samt om hur arbetets och produktionens överskott ska kunna fördelas inom det rådande klassamhället.
Men det förutsätter en tydlig analys av kapitalismen.

Kom igen Suhonen, våga se kapitalismen!
Inga kommentarer: