måndag 29 juni 2020

Svenska kulturtalibaner vill radera historien


Enligt min mening är de flesta offentliga statyer som ska föreställa märkvärdiga människor i historien vedervärdiga som konst betraktat. Somliga är dessutom rent fula. 
Men nu står de där och de restes under en annan tid.
Tiderna förändras. De personer som står staty levde i en annan tid med andra värderingar än nutidens. De som lät resa statyerna såg tillbaka på den tiden, och ville hylla märkespersonerna. Det gjorde de utifrån sin tids värderingar.

Nu har det genomförts en namninsamling med krav på att statyer av Carl von Linné ska plockas ner. Namninsamlingen har fått fler än 1 600 underskrifter. Även statyer av Karl XII, Gustav III och Louis De Geer har kritiserats.

Carl von Linné var, och är, en av Sveriges och världens största forskare. Han var inte rasist men han gav sig på att klassificera människor ungefär som han gjorde med andra djur och växter. Det var ingen stor grej för Linné men det var ett led i hans enorma intresse för att ordna naturen.
Hans syn på människor var den som var vanlig på hans tid.

Louis De Geer var Sveriges förste store kapitalist. Han kom från Holland och skaffade sig väldiga rikedomar på järnbruk, vapentillverkning, vapenaffärer och diverse projekt. Han samarbetade intimt med Gustaf den II Adolf och Axel Oxenstierna. Hans pengar bidrog till att skapa arbetstillfällen och att rycka upp sömniga bruksorter som Lövstabruk, Forsmark, Gimo, Dannemora, Holmen, Finspång m.fl. till världsledande industriorter.
Bland alla sina viktiga ekonomiska projekt sysslade han med slavhandel. Det var ingen stor grej för De Geer men ingick i den tidens internationella handel.

Det är andra tider nu.
Nu vill vi, likt talibaner och IS, rensa upp i historien, utplåna det som inte passar med dagens värderingar och blunda för att tiderna förändras. Sopa in under mattan.
Men inget i historien kan göras ogjort.

Min förslag är: Låt statyerna stå kvar för att påminna om sin tid och res inga fler statyer över betydelsefulla människor.

torsdag 25 juni 2020

Omöjligt att tjäna två herrar


Många har svårt att förstå att LO och SAP är två sidor av samma mynt – Arbetarrörelsen.
Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti (SAP) bildades år 1889 av ett stort antal fackförbund och fungerade till en början som centralorganisation för facket fram till 1898 då LO bildades med stöd av socialdemokraterna.

De bägge organisationerna var alltså redan från början tätt sammanvävda med varandra.
SAP skulle driva löntagarnas lagstiftningsfrågor i politiken t.ex. rösträttsfrågan, arbetstidsfrågan, yttrande- och tryckfrihet, religionsfrihet, förenings- och församlingsfrihet, men även jämställdhet, skattefrågor, försäkringar m.fl. medan LO:s uppgift var att stödja förbundens och fackföreningarnas medlemsintressen direkt på arbetsplatserna i till exempel löne-, arbetsmiljö-, arbetstids- och anställningsfrågor.

Samverkan mellan facklig och politisk organisation har visat sig framgångrik för löntagarna. Organisationsgraden har varit hög och möjligheten att påverka stor.

Arbetsgivarna i Sverige organiserade sig i Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) i samband med rösträttsstrejken 1902 för att fungera som en motkraft till LO som då förde fram kraven på allmän och lika rösträtt.  I dag heter det Svenskt  Näringsliv.Sambandet med Moderaterna (tidigare Högerpartiet) är inte lika starkt som mellan LO och SAP men är högst påtagligt, inte minst genom starka ekonomiska och personintressen.

LO och Svenskt Näringsliv - parterna på arbetsmarknaden - balanserar de olika intressena utan att staten direkt lägger sig i. Det kallas den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Men vad händer då LO-förbundens medlemmar röstar på andra partier än s i allmänna val?
Ingenting.
Fackförbunden utesluter inte medlemmar som röstar på Sverigedemokrater men de hindrar aktiva sverigedemokrater från att ta viktiga fackliga förtroendeuppdrag.

Sverigedemokraten Mats Fredlund uteslöts ur Transportarbetareförbundet då han valde att sitta i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Kiruna.

Transports stadgar anger som skäl till uteslutning bland annat
”då medlem bedriver eller stöder sådan verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt.”

Om uteslutningen av Fredlund skriver SvD:s ledarskribent Fredrik Hultman den
2020-06-24 bland annat: 
”När arbetare i första hand röstade på Socialdemokraterna framstod den kopplingen som naturlig. Men nu har den blivit otidsenlig. Inte ens hälften av alla LO-medlemmar röstar längre på Socialdemokraterna. Den siffran blir lägre och lägre för varje val.”

Vad folk röstar på föranleder inga uteslutningar. Däremot om de är aktiva i organisationer som bedriver åsikter som är oförenliga med fackets.
Inte så märkligt.
För som redan Matteus konstaterade i 6:24 ”Ingen kan tjäna två herrar samtidigt”.


söndag 14 juni 2020

Facitism – att censurera historien


Polisbrutaliteterna och rasism i USA har lett till omfattande demonstrationer världen över. Statyer föreställande bland annat tidigare slavägare har välts och vandaliserats i protest.
I Brittiska Bristol vältes en staty av Edward Colson, slavhandlare och politiker. Statyn slängdes sedan i floden.
I Belgien har flera statyer av kung Leopold II vandaliserats i olika städer. Kung Leopold styrde Belgien mellan 1865 och 1909. Leopold II och inrättade ett privat skräckvälde i nuvarande Kongo.
I Storbritannien har någon sprejat ”Churchill var rasist” på en staty föreställande den tidigare brittiske premiärministern Winston Churchill.
En staty av sydstatsgeneralen William Carter Wickham vältes i den amerikanska staden Richmond i delstaten Virginia.
I Kenya har en staty över 1800-talsdrottningen Victoria av England försvunnit.
Redan 2017 beslutade staden Charlottesville i den amerikanska delstaten Virginia att ta bort en staty föreställande sydstatsgeneralen Robert E Lee.

Nu anser jag att de flesta statyer som föreställer historiska personer är fula oavsett vem de avbildar.
Så för den delen kunde de gärna rivas.
Men det innebär inte att jag anser att de ska rivas.

Att statyerna en gång restes säger en del om den tiden. De talar för sin tids föreställningar och idéer.

Monumenten speglar gamla värderingar som vi idag betraktar som felaktiga eller avskyvärda. På så sätt är de historiskt intressanta. Hjältar då, skurkar i dag.
Att ta bort dem är att korrigera historien med dagens facit i hand. Det är ett försök att gömma en del av historien.

Även språket och litteraturen korrigeras. Man bör inte säga neger så därför att vi i stället nu ska säga svarta vilket betyder samma sak.
Det är väl OK hur vi vill prata idag.
Men att därför ändra Pippi Långstrumps pappas yrke, som enligt Astrid Lindgren var negerkung, till att han var Söderhavskung är att göra våld på litteraturen. När AL skrev hette det faktisk negerkung.

Hergés Tintin i Kongo råkar också ut för denna retroaktiva censur. Albumet är skrivet på 1930-talet då Kongo var en belgisk koloni.

Fler exempel finns.
Att censurera verkligheten är att lägga historien till rätta med dagens facit i hand.
Facitism!

Statyerna och språkbruket hör till den tiden och är en del av vår historia. 
lördag 13 juni 2020

Vem mördade Olof Palme?


Den utlovade lösningen av Palmemordet fick vi aldrig höra under onsdagens presskonferens.
Utpekandet av Stig Engström som ensam mördare var långt ifrån övertygande. Engström verkade ju mest ha jönsat omkring vid mordplatsen, alltför angelägen om att synas som vittne.

Jag har aldrig haft anlag för konspirationsteorier, men nu börjar jag undra.
Att endast med stöd av diverse vittnesangivelser och indicier och med hänvisning till dem ange Stig Engström som mördare för att definitivt kunna avsluta utredningen verkar skumt.

Inget tvivel bör falla på åklagaren men jag får inte ihop saker och ting. (Jag utesluter inte att det är jag som är dum eller oinsatt, men jag har i alla fall ett behov av att begripa.)

Det finns ju flera alternativa spår som skulle kunna vara lika graverande som den som åklagaren Krister Petersson lade fram.

Ta till exempel vittnesmålen om walkie-talkiemännen runt mordplatsen.  Det var ännu ett spår som schabblades bort 1986.

En bra och mycket intressant redogörelse för den berättelsen finns bland annat i e-folket ”en Folklig, Lokal och Kosmopolitisk Eskilstuna-Tidning”. Litet lång men detaljerad.
Efter att ha läst den ställer jag mig frågorna:
Finns det kopplingar mellan Sydafrikaspåret, polisspåret och Stig Engström?
Stig Engström kanske inte var mördaren men hade till uppgift att förvilla utredarna.
Den Sydafrikanska apartheidregimen hade anledning att vilja röja Palme ur vägen och delar av poliskåren hade samma motiv. Stig Engström fanns i samma krets Palmehatare.
Hade de kontakt med varandra mordkvällen och tidigare?

Enligt artikeln i e-folket kom till mordutredningen, den första månaden efter mordet, “ett drygt 50-tal tips, där det talas om walkie-talkie eller kommunikationsradio”. Fram till årsskiftet ytterligare ett 30-tal. Under 1987 inkom knappt 30 till, och under 1988 ytterligare cirka 15. (1986 förekom ännu inte bärbara mobiltelefoner.)
”Dessa tips behandlades med stort ointresse, både under den tid då Hans Holmér ledde spaningarna (det vill säga under utredningens första år) och under den tid då trojkan bestående av åklagarna Jörgen Almblad och Anders Helin och spaningsledaren Hans Ölvebro höll i rodret. ”

Nu är jag naturligtvis ute och spekulerar å det våldsammaste, och jag har inte tidigare läst någon av böckerna om Palmemordet, så jag borde hålla käften.

Men jag lyssnade noga till presskonferensen och tyckte att pläderingen verkar tunn.
Det skulle kanske behövas en försvarsadvokat som kan granska åklagarens argument.


måndag 8 juni 2020

Sverige och Covid 19


Sverige ligger högst då man jämför de nordiska länderna när det gäller antal döda per capita.
Att Sverige har högre dödstal bland äldre kan bero på
- att Sverige räknat in även folk som dött i äldrevården och inte enbart de som avlidit på sjukhus. Många länder har bara räknat antal döda på sjukhus.
- att de som är boende inom äldrevården i Sverige redan är mycket sjuka med flera underliggande sjukdomar. Det är svårt att få plats på äldrevården.
- att Sverige haft ett större antal insjuknade per capita än övriga nordiska länder
Principen för svensk äldrevård är att du ska åldras hemma så länge som möjligt.
-  att resurserna inom vård skola och omsorg, redan före coronasmittan och för att vara ekonomiskt effektiva, har varit slimmade i förhållande till behoven.

I debatten görs jämförelser mellan olika länders antal insjuknade och döda per capita.
Sverige ligger högst då man jämför de nordiska länderna.
Men hur många sjuka i Covid 19 blir återställda efter sjukvård respektive intensivvård?
Finner inga uppgifter om det.

Regeringen, som så småningom ska avkrävas ansvar och eventuellt plikta med sina huvuden, har att ta hänsyn till att krisen samtidigt är ekonomisk. Det är minst två kriser det handlar om.
Arbetslösheten ökar i coronans spår. Företag kraschar, börser rasar, hela samhällsekonomin stannar av beroende på vilka åtgärder och strategier regeringar väljer. Sverige har valt det öppna samhällets väg.

Oppositionspolitiker från yttersta högern till vänstern ligger och lurar i vassen snara att fälla en skakig regering.