torsdag 24 januari 2013

Jonas Sjöstedt går arm i arm med SD och den engelska konservativa regeringen

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är de enda två riksdagspartierna som fortfarande kräver att Sverige lämnar EU. Därför är V-ledaren mycket positiv till hotet från David Cameron om en folkomröstning.


Det framgick av en intervju i dag med Sjöstedt i SverigesRadio.


Camerons tal påminner mig f.ö. om en historia som radions Londonkorrespondent, Alf Martin, berättade i London på 70-talet.
Under andra världskriget blev Engelska kanalen igenfrusen och en stor engelsk tidning hade rubriken:
”Kanalen igenfrusen, kontinenten isolerad!”

Isolationister vill gå ur föreningen eftersom de inte får ut maximalt för egen del.
De saknar en solidarisk gen som gör att man ger efter på en del egna individuella krav för att komma fram till en gemensam kompromiss.


Sjöstedt, låter som en liten nationalist när han i radioprogrammet sa att vi ska kräva att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.
Varför inte arbeta för att alla löntagare i EU ska ha hyggliga kollektivavtal?
Det är och har alltid varit den fackliga internationalismens väg.
AB
SvD
SCA och Holmen tjänar pengar på slaveri


SCA:srörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster blev 2.422 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012. Utdelningen föreslås bli 4:50 kronor per aktie.

Holmenredovisar ett resultat på 330 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2012.

En del av vinsterna har uppstått genom att de stora skogsbolagen, genom underhuggare, utnyttjat gästarbetare som slavar.

Gästarbetare från Kamerun har systematiskt utnyttjats för skogsplantering i Sverige. Uppdrag granskning, SVT, visade igår att de via underhuggare utnyttjar låga ackordslöner, olagliga avgifter och hot från arbetsgivaren, som också utnyttjat papperslösa.

Arbetarna, som tagit lån för att komma till Sverige och arbeta, är fattigare nu än när de kom till Sverige och har drabbats av stor skulder i hemlandet.

Skogsföretagens underhuggare, Företaget Skogsnicke AB i Vännäs, som jobbar med skogsplantering erbjöd först arbetarna 18 500 kronor i månaden plus traktamente för att plantera träd i de norrländska skogarna. En lön som motsvarar en årslön i Kamerun.
Niklas Gotthardsson, som äger Skogsnicke AB, skrev ett så kallat anställningserbjudande som Skogsfacket accepterade och som därmed också blev godkänt av Migrationsverket.

Men väl på plats i Sverige var det plötsligt ett helt nytt, ensidigt, avtal som gällde. Ett ackordsavtal som bara gav 22,8 öre per planta.


SCA och Holmen borde naturligtvis ersätta arbetarna fullt ut och kräva pengarna av Skogsnicke.
Finns det för övrigt inte sociala kvalitetssäkringsavtal mellan storbolagen och underhuggarna? Det borde finnas.AB
DN
lördag 12 januari 2013

Varför blir det sånt djävla liv om Centerns programförslag?


Nya moderaterna presenterade förslag till ett nytt program för knappt ett år sedan och socialdemokraterna har nyligen avslutat diskussionen om sitt.
Medierna har inte gjort något större väsen av det.
I all tysthet genomfördes debatten om  programförslagen  inom partierna.

Men när en arbetsgrupp inom Centern presenterar ett programförslag blir det ett djävla liv så att partiledaren är tvungen att avbryta sin semester i Thailand för att komma hem och gjuta olja på vågorna.

Centern är att gratulera. Ett programförslag ska väcka debatt, förslaget ska rådbråkas och idéer ska antas och förkastas och motståndare ska förfasa sig. Det ska vara en jobbig process innan det slutliga programmet antas.

Att Centerns programförslag väcker debatt i media beror naturligtvis på att det är så uttalat nyliberalt och att det utmanar de centerpartister som har socialliberala uppfattningar.
Men det är inget fel i det. Det är sunt.

Jag saknar den debatten för socialdemokraternas del.

Själv har jag försökt bidra till den på det forum som står mig till buds, d.v.s. den här bloggen.
Bl.a. har jag föreslagit att Socialdemokratin mer uttalat ska definiera sig som socialliberalt.

Nu när det är så tydligt att Centern och Folkpartiet har övergivit de väljare som har en socialliberal inriktning vore det tjockskalligt att inte ta chansen att vinna deras röster.

Ty val vinns genom att attrahera nya grupper väljare och genom att försvaga motståndarna.
 

Mina förslag till ett ideologiskt idéprogram hittar du genom nedanstående länkar.
DN 
måndag 7 januari 2013

Världsekonomin är en bluff


På den här bloggen har jag ofta hävdat att finansmarknaden är en bluff eller ett pyramidspel.

Nu får jag stöd i den iakttagelsen av ett av världens största och mest välrenommerade konsultföretag, Boston Consulting Group. I en rapport, ”EndingThe Era of Ponzi Finance”, som gruppen presenterat jämförs västvärldens ekonomier med den klassiska bedragaren Charles Ponzi, som gett upphov till uttrycket Ponzi-scheme, eller pyramidspel på svenska.


Det är ekonomijournalisten Andreas Cervenka som uppmärksammar rapporten i dagens SvD och där gör en utmärkt sammanfattning.


Den samlade skuldsättningen i OECD-länderna har stigit från 160 procent av BNP 1980 till 321 procent 2010. Konsumera nu och betala senare har varit de senaste årtiondenas motto.
BCG kalkylerar med att en statsskuld på över 60 procent av BNP är ohållbar på sikt, vilket gör att den nuvarande ”överbelåningen” uppgår till svindlande 11 000 miljarder dollar i USA och 7 400 miljarder euro i Europa.

BCG föreslår tio konkreta åtgärder som västvärldens ekonomier måste genomföra för att rädda situationen.
Nu är jag inte helt överens med BCG om åtgärderna, men problemet bör diskuteras och politiska partier som t.ex. socialdemokratin borde utarbeta en global strategi för att politiskt lösa problemen. Det är hög tid.