måndag 30 april 2007

Vad är din bostad värd?

Här är de tio dyraste villorna i Sverige 2007, enligt Aftonbladet:

1. Långängsvägen 42, Danderyd. Pris: 20,0 miljoner. Köpare: Samuel von Holthe Tot Echten. Säljare: Erik Nordquist.

2. Saturnusringen 8, Lidingö. Pris: 17,5 miljoner. Köpare Berit Iréne Behring. Säljare: Shane Songs AB.

3. Drakskeppsvägen 15, Täby. Pris: 16,7 miljoner. Sture Allan Lind. Säljare V.C. Partners AB.

4. Lindallén 44, Båstad. Pris: 15,0 miljoner. Köpare: Madeleine Lång. Säljare: Johan Peder Bertil Kruse.

5. Prästgården 1:35 Värmdö. Pris: 14,9 miljoner. Köpare: Åsa Katrin Fröberg Bengtsson. Säljare: Agneta Nordstrang.

6. Germaniavägen 15F, Danderyd. Pris: 14,2 miljoner. Köpare: Jacob Schlawitz. Säljare: Suzanne Johansson.

7. Mellangatan 52, Vellinge. Pris: 14,0 miljoner. Köpare: Batima Fastighets AB. Säljare: Viveka Gunilla Hedberg.

8. Eiravägen 2, Haninge. Pris: 13,9 miljoner. Köpare: Ulf Stefan Holmström. Säljare: Ulf Bertil Flinckmans dödsbo.

9. Holmiavägen 1, Lidingö. Pris: 13,9 miljoner. Köpare: Linda Kristina Wallgren. Säljare: Emixam Företagskonsult AB.

10. Tvärhandsgränd 3, Stockholm. Pris: 13,5 miljoner. Köpare: Tomas Nauclér. Säljare: Jan Friedman AB.Så bra att fastighets- och förmögenhetsskatten försvinner.
Orättvisor är lätta att fördra för dem som gynnas av dem.

fredag 27 april 2007

Förnyelse?

Den socialdemokratiska partiledningen har utsett fyra rådslagsgrupper som ska driva partiets framtidsdebatt, inom var sitt område.
De fyra grupperna leds av Thomas Östros och Luciano Astudillo, Jobben,
Carin Jämtin och Stefan Löfven, Välfärden, Margot Wallström och Jan Eliasson, Utrikespolitiken och Ulrica Messing och Annelie Hulthén, Klimat/miljö.
Med andra ord, grupperna leds av representanter för partiledningen.

Jobben, välfärden, utrikespolitiken och miljön är ju inga små skitområden precis.
Ta t.ex. jobben, d.v.s. arbetet, som jag föredrar att kalla det. Arbetet är ju, för att citera partiprogrammet från 2001: ” …grunden för all välfärd och all kultur.”
I själva verket är arbetet grunden och förutsättningen för all utveckling.

Arbetet (jobben) påverkas av och påverkar bl.a.:
Nationellt och internationellt näringsliv, produktion, produktionsresurser, företagsamhet, konkurrens, produktivitet, strukturförändringar, specialisering, ekonomisk differentiering, investeringar, kapitalackumulation, kapitalbildning, vinster och produktionsöverskott, aktiemarknad, energi- och råvarutillgångar, rationaliseringar, omvärldspolitik…
Nationell och internationell handel, världshandeln, valutamarknaderna, konkurrensen…
Nationell och internationell arbetsmarknad, arbetslöshet, utbildning, befolkningsutveckling, konkurrens, löne- och prisutveckling…
Arbetsmiljö, arbetsliv, företagshälsovård, forskning…

Välfärden påverkas av och påverkar:
Arbetet (jobben), skatter, statsbudget, ekonomi, kommunalpolitik, utbildningsbehov, vårdbehov, utslagning, arbetslöshet …


Utrikespolitiken påverkas av och påverkar:
Globaliseringen, nationella och internationella energi- och råvarureserver, terrorism, internationell ojämlikhet, konflikter i omvärlden, internationell kapitalism, världshandeln, internationell konkurrens, världsfattigdomen, andra länders utrikespolitik, multinationella kapitalrörelser, arbetet (jobben) …

Klimat/miljö påverkas av och påverkar
Nationell och internationell energiutveckling, resursslöseri, världsfattigdom,
forskning, arbetena (jobben) …


Efter vad jag kan förstå hänger de fyra områdena samman och påverkar varandra ömsesidigt, liksom med en hel del andra områden. Och allt är ju dessutom beroende av vad som händer i omvärlden.

Kanske vore det därför meningsfullt att tillsätta grupper som diskuterar
- arbetet, produktionen och produktionens överskott och fördelning i en föränderlig värld
- solidaritet och välfärd mellan fattiga och rika i världen
- den globala miljön

Dessa grupper skulle med fördel kunna ledas av partimedlemmar som inte bär ansvar för den hittills förda politiken och som har mer tid för reflektion och diskussion än vad de utsedda partikoryféerna torde ha.

Om man nu menar att rådslagen ska leda till något nytt förstås.

torsdag 26 april 2007

Bli miljardär!


Lars-Erik Magnusson har gjort fastighetsaffärer för miljardbelopp. Han var en gång i tiden den rikaste svensken i världen. Han hade till och med ett eget Boeing-plan med kontor och sovrum. I senaste numret av magasinet Fastighetssverige delar han med sig av sina bästa tips för att lyckas med affärer i fastigheter.
Spännande eller hur? Här är tipsen:
1. Var envis samtidigt som du ha en känsla för vad som är realistisk.
2. Sikta lite högre än du tror att du kan nå.
3. Ge inte upp vid motgångar.
4. Välj din partner väl.
5. Jobba inte med negativa personer.

Så nu är det bara att gå ut och skapa fastighetsmiljarder. Fint va?

torsdag 19 april 2007

Premiär på Bloggen

Har just skapat en bloggsida. Får se vad jag gör med den. Nu vill jag bara testa hur det fungerar.