onsdag 21 augusti 2013

För mycket pengar i finanssektorn, medan den reella ekonomin lider av kapitalbrist

Han är inte ensam om att hävda att den finansiella sektorn exploderat och lever sitt eget liv, frikopplad från den så kallade riktiga ekonomin.
Bl.a. menar den brittiske ekonomiprofessorn John Kay att nästa kris bara är en tidsfråga eftersom den finansiella sektorn utvecklats till en självständig organism som livnär sig på spekulation, bubblor och krascher.
I en rapport, med titeln ”A World Awash In Money”, konstaterar konsultfirman Bain & Co att världens finansiella tillgångar trefaldigades mellan 1990 och 2010, till sammanlagt 600 000 miljarder dollar (elva nollor)
Det kan jämföras med världens samlade BNP som 2010 var 63 000 miljarder dollar.
Förklaringen stavas den globala finansifieringen: avregleringar, finansiella uppfinningar i form av nya former av värdepapper, kraftigt växande skuldsättning och tekniska landvinningar som tillsammans skapat en global kapitalfabrik.
Att den riktiga ekonomin inte alls hållit samma tempo brydde sig få om, innan det hela sprack 2007-2008. Risken för nya bubblor är därför konstant.
Allt medan finansmarknadens aktörer berikar sig på en kapitalmarknad som slutatfungera.
Och utan att vänstern bryr sig.tisdag 20 augusti 2013

Arbetslinjen för 466 år sedan

En av den engelske kungen Edward VI:s (1537–1553) lagar, “An act for the punishment of vagabonds and for the relief of the poore and impotent persons”, (1547) påbjöd att lönearbetare, som varit utan arbete och inte lyckats få tjänst inom tre dagar, var skyldiga att arbeta åt vem som helst som behövde arbetskraft. Ersättningen för arbetet skulle då vara endast mat och dryck. Om de arbetslösa inte frivilligt antog villkoren, eller om de rymde från sitt tvångsarbete, skulle ett v brännas in på bröstet på vederbörande och de skulle tvingas tillbaka till arbetet. Om de försökte undgå detta slaveri skulle man bränna in ett s i pannan på dem och de skulle förklaras för sina arbetsgivares slavar för livet. Den som försökte undgå detta öde blev hängd.

Så nog har arbetslagstiftningen gått framåt alltid.