måndag 11 februari 2008

Privatisera mera!

Det började en morgon med att jag drabbades av en lätt yrsel.
Senare på dagen fick jag en underlig, först oidentifierbar, känsla som senare utvecklades till en obetvinglig lust att PRIVATISERA. Jag insåg snart att jag hade drabbats av den epidemiska privatiseringssjukan. Jag ville privatisera allt.
Jag visste att jag inte var ensam. Många hade drabbats före mig.

Jag kastade mig över Kungahuset. I dag är kungahuset en monopoliserad utgiftspost i statsbudgeten. Gör det lönsamt. Bolagisera kungahuset! Öppna för konkurrens! Sälj ut de kungliga slotten. Gör om slotten till bostadsrätter. Aktieintroducera kungahuset och sälj ut kungliga aktier till svenska folket. Då får alla rojalister stödja den i dag olönsamma verksamheten och utveckla dess potentiella affärsidé. Effektivisera verksamheten genom att konkurrensutsätta den. Släpp in utländska alternativ.

Polisen! Polisväsendet är en annan olönsam offentlig verksamhet som bör privatiseras. För att inte tala om kriminalvården. Låt entreprenörsandan och den fria företagsamheten ta hand om hela skiten.
Domstolarna har svårt att hinna med alla mål. Privatisera och avskaffa domstolsmonopolet, utsätt domstolarna för konkurrens så blir de effektivare. Det måste löna sig att skipa rättvisa! Varje medborgare får en rättvisekupong som inkluderar advokathjälp och en rättvis dom. Medborgare som behöver rättvisa kan då välja den mest rättvisa och snabbaste domstolen för att få sitt fall prövat.
Alla vet ju att det inte handlar om att avskaffa själva kriminaliteten utan att ge de kriminella en välbehövlig reträtt när verksamheten gått snett. Bovarna behövs i varje utvecklad ekonomi. De bidrar ju, med sin verksamhet, till att skapa sysselsättning åt poliser, advokater, försäkringsbolag, glasmästerier, vaktbolag och den s.k. kriminalvården och därmed öka BNP.
Privat kriminalvård skulle emellertid på ett bättre sätt kunna utveckla goda kundrelationer mellan företag och brukare. Ett sunt lönsamhetstänkande kan stimulera verksamheten. Inkomsterna skulle kunna komma från två håll. Dels från kunderna själva genom att interneringen avgiftsbeläggs. Den sålunda avlastade statsbudgeten skulle kunna ge de privata polisföretagen en viss summa pengar per infångad bov och privatanstalterna en summa per förvarad brottsling. Eftersom privata företag ska ge vinst skulle lönsamhet i verksamheten snart kunna uppnås.
Naturligtvis skulle staten ha ett övergripande kontrollansvar, men varför inte privatisera även detta?

Försvaret är ett annat olönsamt statligt monopol som bör utsättas för konkurrens och anpassas till globaliseringen. Här måste den centralistiska och byråkratiska statliga organisationen ersättas av en mer flexibel privat företagsamhet. Skulle inte varje svensk försvara sin familj om den hotades? Självklart! Varför då inte ge varje svensk den möjligheten? Man kan tänka sig flera olika vägar. Bolagisera och börsintroducera. Dela ut de kvarvarande vapnen inom försvarsmakten till privata initiativ, exempelvis vaktbolag, familjeföretag, kooperativ o.s.v.

Privatisera statsbudgeten! Placera hela statsbudgeten hos privata fondförvaltare som får till uppgift att maximera avkastningen på densamma. Därmed kan vi avskaffa skatterna och varje svensk medborgare erhålla ett fondbevis med räntor som skulle kunna plöjas in i pensionssystemet.

Milton Friedman! Släng dig i väggen! jag är världens största privatist!

I det läget vaknade jag av att klockradion återgav en intervju med Mats Odell. Mardrömmen fortsatte.