måndag 29 oktober 2012

Människan - skapelsens krona till bacillerna tar överDen 28 oktober diskuterades antropocentrism i P1:s Filosofiska Rummet.

Antropocentrism är människans tendens att sätta sig själv i centrum,
Ann Heberlein, etikforskare och författare, Mathias Osvath, som jämför kognitiva mekanismer mellan olika djurarter och Helena Pedersen, som bedriver kritiska djurstudier samtalade om huruvida människans överhöghet är berättigad. Att mena att just människolivet är heligt och okränkbart blir ju på bekostnad av de andra djuren. Man frågade sig hur vi människor bör leva och förhålla oss till övrigt liv på jorden.
De tre är väl inte direkt några djurrättsaktivister men de var nog överens om att det inte finns något som säger att människan står över djuren. Människor och djur är lika inför naturen.
Människans rätt att döda djur är självpåtagen och i grunden felaktig.
Diskussionen fördes som vanligt på ett teoretiskt plan utan att snudda vid konkreta frågeställningar.
Men man kan fråga sig om vi verkligen kan och vill jämställa oss med likmask, gonorrébakterier, kackerlackor, myggor och löss. För att ta några exempel från djurlivet.
Och bara genom att diskutera frågan om jämställdhet med djuren har vi ju satt oss över dem. De för knappast samma resonemang.
Och man kan inte genomföra något allmänt val där giraffer, maneter, albatrosser m.fl. varelser i vår herres hage får vara med och rösta om saken. 
Om vi bestämmer oss för att inte plåga andra levade varelser, vilket jag anser att vi bör göra, så är det ett beslut som vi människor tar utan djurens medverkan.
Vi lever inte i paradiset utan måste skydda oss från viss andra djur, (ibland även från oss själva) och ända sedan vi drevs ut från nämnda paradis har vi varit tvungna att äta djur för vår överlevnad, precis som de flesta andra djur gör.

Ingenting säger att vi är jordens herrar, men vi måste vara det för att överleva fram till dess att vår art helt har dött ut och andra tagit över.
Antagligen blir det några bakterier.söndag 28 oktober 2012

USA:s stasskuld ett hot mot världsfredenSvD Näringsliv rapporterar om USA:s enorma statsskuld och ekonomijournalisten Andreas Cervenka behandlar ämnet i sin söndagskrönika.

 Artikeln sammanfattas i ingressen:
” Ni kommer att behöva betala mer till staten men få mindre tillbaka. Annars hotar en katastrof. Det är den svårsmälta sanning som USA:s president, oavsett vem det blir, för eller senare måste berätta för det amerikanska folket. Problemet tar inga kafferaster. Det växer i en takt av tio miljoner dollar. Varje minut.”
Det läskiga är att ingen presidentkandidat rår på problemet som hotar hela världsekonomin.

David Walker, USA:s motsvarighet till riksrevisor, driver rörelsen Comeback America.
Han menar att för att förstå storleken på USA:s ekonomiska problem bör alla regeringens olika skulder och framtida ofinansierade åtaganden räknas med: militära och statsanställdas pensioner och framförallt Medicare och socialförsäkringssystemet Social Security. På Comeback Americas hemsida finns ett räkneverk som visar hur mycket det rör sig om. Den 18 oktober passerade siffran 71 000 miljarder dollar. Ökningen är tio miljoner dollar i minuten. År 2000 var samma siffra 20 000 miljarder dollar.
 
"Alla politiker på högerkanten som säger att de inte kommer höja skatterna är en del av problemet, inte av lösningen. Alla till vänster som säger att de inte ska röra Medicare eller Social Security är en del av problemet, inte av lösningen, slår David Walker fast"

Ser man till historien har liknande statsskulder, som inte fått sin lösning på annat sätt, resulterat i krig. Cervenka drar inte slutsatsen, men mycket talar för att en del av hotet mot världsfreden är USA:s statsskuld.

tisdag 23 oktober 2012

Partistöd i USA och SverigeSvenska företag pumpar in pengar i det amerikanska valet.

Läkemedelsbjässen Astra Zeneca har donerat drygt 14 miljoner kronor, skriver SvD på gårdagensNäringslivssidor.
Astra Zeneca listas som den 93:e största bidragsgivaren i det amerikanska valet, av Center for responsive politics (CRP), ett analysföretag som håller koll på hur politikerna och partierna får sina pengar.
Andra ”svenska” företag som ger pengar i den amerikanska valrörelsen är Swedish Match, Skanska USA Building, Securitas, Ericsson, ABB och AB Volvo.
I Sverige är Moderaterna och SD de enda partier som motsätter sig öppen redovisning av partistöd.
Det sista moderaternas före detta partisekreterare Sofia Arkelsten  föreslog innan hon avpolleterades var att det behövs en lagstiftning om partifinansiering.
Men nu ett halvår senare verkar det som om moderaterna glömt bort förslaget.
Vågar ”det nya arbetarpartet” inte avslöja varifrån stödet till partiet kommer?


torsdag 18 oktober 2012

Sanning och lögn i journalistikenTV:s Kalla Fakta reportageteam har besökt Parken Zoo i Eskilstuna och därvid intervjuat parkchefen Helena Olsson under förevändning att göra ett reportage om utrotningshotade djur. 
Kalla Fakta har alltså ljugit om reportagets syfte för den intervjuade.

Parken Zoo har marknadsfört sig som en djurpark som räddar utrotningshotade djur.
Med tips och påståenden från f.d. anställda har Kalla faktas reportageteam redan kunskap om att det finns en del oegentligheter i djurhållningen.
Utifrån detta ställer reportern försåtliga frågor till djurparkschefen som aningslöst svarar i tron att reportaget handlar om just utrotningshotade djur.
Det är klart att djurparkschefens svar på intervjufrågorna framstår som lögner när svaren konfronteras med oegentligheterna.

VD för Parken Zoo Torbjörn Bergvall och Tommy Hamberg (v) styrelseordförande försvarar Parken och sin parkchef i en efterföljande debatt.

Man kanske ska veta att det är Eskilstuna kommun som äger Parken Zoo och att det finns starka krafter som strävar efter att privatisera parken.
Risken finns att Kalla Fakta med reportaget går denna lobbygrupps ärenden.

Någon grävande journalist borde kanske undersöka det sambandet.