onsdag 16 september 2020

Greider saknar två ord.

I sin ledare i dagens ETC skriver Göran Greider att han saknar två ord i den politiska debatten.
”Låt mig gå rakt på sak. De två ord jag saknar allra mest i svensk och internationell politisk debatt är dessa två: antikapitalism och socialism.”

Typiskt Greider. Orden är viktigare än verkligheten. Möjligen anser han att orden kan förändra världen.

Det har funnits tider då orden förekom ymnigt i vänsterdebatten.
Sedan har vänstern nyktrat till en smula.
Kanske beror det på att vänstern har upptäckt att kapitalismen är ett historiskt faktum. Att
anti-kapitalism är lika med att vara emot historien.

Kapitalismen växte fram ur människors penninghushållning, varuutbyte och kommersialism som adderades med kolonialism, industrialism och kapitalkoncentration.
Ingen ideologi låg bakom. Kapitalismen växte fram runt människan arbete och produktion.
Det går inte att tänka bort den rådande samhällsordningen.
Som att riva statyer eller bränna böcker.

Säg gärna kapitalism. Men anti-kapitalism är verklighetsfrånvänt.

Samma sak är det med socialism.
Socialism är ett drömt samhällstillstånd som, där det uttalats på allvar, aldrig lett till det drömda tillståndet utan till raka motsatsen.
Det hjälper inte att uttala ordet socialism miljoner gånger eller drömma om ett socialistiskt samhälle. Den rådande kapitalismen finns kvar.
Socialismen är en ideologi. Kapitalismen är verklighet.

Mord, övergrepp, krig, hierarkier, maktmissbruk har funnits sedan människan började bilda stadsstater i Babylon och Mesopotamien.
Inte bara med kapitalismen. Tyvärr har de även existerat i socialismens namn.

Och vad är det för fel på uttala orden fred, frihet, jämlikhet, demokrati och rättvisa?

Visst kan man drömma om att vända den historiska utvecklingen och önska ett socialistiskt samhälle. Det är det som Greider så gärna gör.
Men ska kapitalismen förändras krävs ett djävla slit, inte drömmar.


söndag 13 september 2020

Universums intelligens

 

Nu till något helt annat.

Kan universum innehålla intelligens?
Jag menar, kan universum innehålla en enorm ”hjärna”?

När vi vanligen tänker oss intelligent liv i universum utgår vi ifrån att de måste finnas på planeter liknande vår. Vi tänker oss att planeterna ska vara bebodda av mer eller mindre människoliknande biologiska varelser med hjärnor och tankesystem liknande vår.

Vi skapar oss avbilder av oss själva.

Men skulle inte medvetande och intelligens kunna vara utomjordiskt på riktigt?
En annan sorts medvetenhet och intelligens än vad vi känner till.
Som inte är uppbyggd på biologi utan på andra kemiska, fysiska och energistrukturer som kan vara sammanfogade i komplexa system som kan ha utvecklat medvetenhet och kan ”tänka”.
Inte kolvätesbaserade biologiska celler och kroppar utan i stället fritt svävande tänkande plasmamoln i universum. En intelligens som genomtränger allt i universum.

Våra hjärnor kanske bara är enkla biologiska modeller av dessa kosmiska hjärnor som kan ha utvecklats i tiotals miljarder år i stället för våra som bara funnits i cirka fyra miljoner.

Jag har naturligtvis inga som helst belägg för en sådan hypotes. Det är en ganska ogrundat tankelek.
Trams anser min hustru som naturligtvis har rätt.

Men forskning kring hjärnans funktion, som görs i USA och Europa, visar attkorrelationen mellan hjärnan och universum blir allt tydligare. Strukturerna iuniversum och i människohjärnan visar sig vara slående lika.

Den brittiske astrofysikern Fred Hoyle (1915 – 2001) har i en science fictionroman ”The Black Cloud” beskrivit ett tänkande kosmiskt moln.


En kosmisk intelligens låter orimlig men är inte mer orimlig än tanken på att det i universum skulle kunna finnas jordlikande planeter med intelligent liv.

Vi närmar oss gudsbegreppet då vi föreställer oss ett tänkande universum. En allsmäktig gud skulle kunna vara en omskrivning av en sådan kosmisk existens.

Medan vi människor har skapat en gud till vår avbild, som straffar och belönar, skulle denna
kosmiska intelligens ge blanka fan i oss men ändå ha skapat liv efter sin avbild.

Fast det mest troliga är att vi är ensamma i universum. Vi måste själva vårda våra liv, vår jord och vår framtid. Ingen högre intelligens gör det åt oss.

Sökandet efter intelligent liv i rymden

Forskning och framsteg ”För och emot utomjordisk intelligens” 

WikipediaFermis paradox 

Rymdstyrelsen ” Vi är inte ensamma” 

Är vi ensamma i universum