fredag 27 november 2009

I denna svinaktiga tid

I denna svinaktiga tid går tanken till grisen Särimner, fornvästnordiska Sæhrímnir en galt som enligt nordisk mytologi slaktades och blev uppäten varje dag för att, morgonen därpå, återuppstå hel och levande, redo att åter bli slaktad och uppäten.

Under Den Stora Grisen, förlåt Krisen, åts enorma finanskapital upp i den punkterade finansbubblan men kan återuppstå. Förutsättningen är att produktionsapparaten finns kvar. En sådan är SAAB som kanske slaktas på tisdag då GM:s ledning träffas för ett avgörande.

Apropå dem så kan man väl anse att VD:arnas löner och bonusar är svinaktiga i förhållande till de minimala personliga risker de tar i sitt jobb och i relation till Svensk Näringslivs bud på 0-avtal i lönerörelsen. Visserligen hotas en VD som missköter sig att bli arbetslös men kan då lätt komma igen med hjälp sina väl tilltagna avgångsvederlag, bonusar och pensioner.
Det är skillnad mot dem som tvingas överleva på reducerade A-kassersättningarna.
LO-tidningen redovisar i sitt senaste nummer VD-löner och bonusar i de 100 största svenska företagen. Medelvärdet på inkomst av tjänst är 8,8 miljoner kronor och för bonusar 2,3 miljoner.

Misshandeln av grisar vars skinkor snart ligger på våra julbord, är grymt (!) svinaktigt. En av de ansvariga, ordföranden i Swedish Meat, Lars Hultström, tar ”time out” och kommer att åter poppa upp igen eftersom det är skillnad på svin och svin.

Tyvärr finns inga vacciner mot svinaktighet.

torsdag 26 november 2009

DN:s ledare: Tråkigt för dem som arbetar på SAAB

Alla skyller på alla i den misslyckade SAAB-affären
Christian von Koenigsegg skyller på EU, GM skyller på Christian von Koenigsegg, oppositionen skyller på regeringen för att SAAB nu saknar köpare och regeringen skyller ifrån sig.
Här finns lika många skyldiga som inblandade.
Förvisso kostar det att rädda SAAB men även en nedläggning kostar.
GM beräknar kostnaden för en nedläggning av SAAB till 15–20 miljarder kronor. En del av kostnaden har GM redan tagit – första halvåret belastade Saab GM med 6,2 miljarder för Saab i form av efterskänkta skulder och finansieringshjälp på 1 miljard.
Lars Holmqvist, på branschorganisationen Clepa, räknar med att kraschen kostar mellan 10000 och 15000 jobb.
Det saknade kapitalet, och viljan att ta över, finns i Kina närmare bestämt hos Automotive Industry Corporation, BAIC, som var en av miljardinvesterarna bakom Koenigsegg Group. Möjligen köper de delar av SAAB för att kunna utveckla sin egen produktion.
SAAB måste då avvecklas i andra former än i en konkurs. Att BAIC skulle ta över hela SAAB kan man bara hoppas.
Vem som är skyldig till att SAAB-affären sprack får vi aldrig veta. Ansvaret är obefintligt.
De som får ta konsekvenserna av en nedläggning är de löntagare som förlorar jobben och skattebetalarna.
Helt utan ansvar är som vanligt ledarskribenterna i dagspressen. DN:s ledare tycker att SAAB lika gärna kan göra konkurs och konstaterar cyniskt ”Om Saab personvagnar går omkull är det tråkigt för dem som arbetar där.” Det är till att ta till kraftuttryck!

E24

Affärsvärlden

SvD

onsdag 25 november 2009

Seinfeldt och Reinfeldt

Härmed levereras ett tips till kreativa TV-producenter, reklambyråer, partikanslier och fria filmare.
Alla känner till serien ”Seinfeldt” med Jerry, George, Elaine och Cosmo.
Varför inte en svensk version av ”Reinfeldt” med Fredrik, Göran, Maud och Carl?

Skulle kunna bli kul.

tisdag 24 november 2009

Stabilt sa Göran om Kina

1996 sa Göran Persson, under ett tal på Svenska Handelskammaren, i Kina,: "För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet." Och han fortsatte: "Sedan ska det naturligtvis inte drivas så långt att man inte kritiserar exempelvis om det sker övertramp mot mänskliga rättigheter. Det är självklart. Där viker vi inte".

Han sa detta då han jämförde förutsättningarna för näringslivet mellan Kina och Sovjet. Jämförelsen står sig fjorton år senare. Och inget av länderna är demokratier i dag heller.

Men jäklar vilket liv det blev i svenska medier. De femtiotalet journalister som krånglat sig med på resan ända till Kina fick äntligen något att göra rubriker på.
Naturligtvis tog de bara med den första meningen i Perssons tal. Historien blev ju bättre då.
Opositionen hängde förståss på och många, både till höger och vänster, spydde sin galla över Persson.

Men de svenska företagarna och kapitalisterna uppskattade emellertid i tysthet den kinesiska stabiliteten och gör det än mer i dag.

Ska den nu bli SAAB:s räddning?

DN

E24

Expressen

AB

måndag 23 november 2009

Jan Björklund ljög för landsmötet

Så här sa Jan Björklund vid Folkpartiets landsmöte i Växjö den 20 november 2009:

”Arbetsrätten är inga problem, säger en del. Låt mig ta ett exempel på motsatsen här från Småland:
Atlas Copco i Kalmar tillverkar bland annat borrmaskiner till gruvor. De har fått gå från 230 anställda till 150 under krisen. De kör idag fyradagarsvecka. Personalchefen, Eva Holm, berättar att några mycket kompetenta blev uppsagda, på grund av turordningsreglerna. Mer fokus på kompetens skapar ökad konkurrenskraft i företagen.”

Jag har i dag talat med Ewa Holm i telefon.
Hon vill inte kännas vid sättet som Jan Björklund utnyttjat hennes namn.

– Hade jag vetat hur jag skulle bli citerad skulle jag inte ha uttalat mig alls, säger hon.
Ewa Holm blev uppringd av någon från folkpartiets kansli som ville diskutera arbetsrättslagarna.
Enligt Ewa Holm har hon då varken sagt eller menat att turordningsreglerna skapat problem vid de uppsägningar som företaget tvingades göra. Tvärt om, helt enligt LAS gjordes undantag från turordningen ”sist in, först ut” just med hänsyn till medarbetarnas speciella kompetenser.
– Det jag har sagt är att det alltid innebär en kompetensförlust när man tvingas permittera folk.
¬ – Det var alltså inte så att vi behöll inkompetenta och avskedade kompetenta, säger Ewa Holm. Vi betraktar alla anställda som kompetenta.

Jan Björklund borde alltså be Ewa Holm om ursäkt för att han använt hennes namn på ett lögnaktigt sätt och landsmötet för att han fört det bakom ljuset med skrönor om arbetsrättslagarna.

Läs mer

Dagens Arbete
SvD
Expressen
AB
DN

torsdag 12 november 2009

Regeringen och Kapitalet i samma plan

Tre månader före valet 2006 åkte Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt till det hemlighetsfulla Bilderberggruppens möte på inbjudan av Investors ordförande Jacob Wallenberg. Resan skedde med Investors privatjet till en kostnad av 1,1 miljon kronor.
Anledningen till att SvD fått fram uppgiften är att Investor yrkat skatteavdrag för resan vilket gör att historien blir offentlig. Enligt Investor betalade Moderaterna 8000 kronor för Fredrik Reinfeldts resa.
Bilderberggruppen brukar beskrivas som en av världens mäktigaste sällskap som sedan starten 1954 samlar företagsledare, politiker och andra makthavare ur den s.k. superklassen. Mötena omgärdas av stort hemlighetsmakeri. Trots att gruppen innehåller många inflytelserika personer inom mediebranschen väljer dessa att inte rapportera vad som diskuteras på mötena. Även socialdemokratiska regeringsmedlemmar har varit med.
Vad som är intressant i den här historien är att Wallenberg bjuder med dåvarande oppositionsledaren Reinfeldt och att Wallenberg, genom skatteavdraget, nu vill ha skattebetalarnas bidrag för resan.
Och om någon undrat över i vilkas intressen Moderaterna agerar så kanske denna lilla historia kan ge en fingervisning.

onsdag 4 november 2009

Virrig vänster

Dagens vänster är förvirrad på en grundläggande punkt. Den saknar en djup analys av, och en formulerad uppfattning om, ”den rådande ekonomiska världsordningen”, kapitalismen. Och utan en sådan teori är och förblir vänstern en borgerlig och kraftlös vänster.
Det gäller alltifrån den mest extrema ”antikapitalistiska” vänstern till socialdemokratin.

Här är några företrädare för förvirringen:
* Konspirationsvänstern. Anser att de rika har uppfunnit, och upprätthåller, kapitalismen för att kunna konspirera mot folket. Konspirationsvänsterns internationella guru är Naomi Klein. Har många svenska företrädare på svenska tidskriftsredaktioner och tankesmedjor.
* Idealistiska vänstern. Utgår från att man kan avskaffa ”kapitalismen” om man ersätter liberalismens ideologi med socialismens. Kapitalism=liberalism. Mycket vanlig.
* Köksbordsvänster. Tycker litet hit och dit. Vanlig hos Aftonbladets krönikörer. Skiter i kapitalismen utom när den kan användas som skällsord.
* Godhetsvänstern. Anser att kapitalisterna (de rika) bör bli snällare och avstå sina privilegier och ändra attityd. Så blir allt bra.
* Feministvänstern. Ser inte kapitalismen utan bara den manliga dominansen i samhällshierarkin. Om kvinnorna tar över samhället kommer det hierarkiska samhället automatiskt ersättas av något bättre.
* Vulgärvänstern: Anser att allt som är åt helvete beror på kapitalismen. Kapitalism = girighet, ondska, borgerliga regeringar.
* Revolutionsromantikerna. Drömmer om att avskaffa ”kapitalismen” genom stenkastning men vet inte vad det är och vad de ska ersätta den med.
* Anarkistvänstern. Vill avskaffa lönearbetet eftersom det innebär utsugning, därför ger anhängarna fan i att jobba och lever på tjuvsamhällets bidrag eller på föräldrarna. Tror sig göra revolution när den slår in fönster hos McDonald’s och eldar upp bilar.
* Statssocialisterna. Kvarleva från förra seklet. Säger inte längre att staten ska ta över utan talar om den ”offentliga sektorn” och ”samhället”. All enskild och privat verksamhet är skum och utryck för ”kapitalism” d.v.s. profitbegär.

Vanligen sammanblandas marknadsekonomi och kapitalism. Många diskuterar ”kapitalismen” som om den bara existerar i västvärlden och inte är global. Inte ovanlig är uppfattningen att ”kapitalismen” är ett historiskt felsteg, en abnormitet i den mänskliga utvecklingen. Förvirringen är total.
Rec av Michael Moores film "Capitalism - a love story" i AB
I DN
i ETC

Johan Norberg på Newsmill

tisdag 3 november 2009

Klasskampen, 2010 års modell

Avtalsrörelsen 2010 har rullat i gång.
Kapitalägarna kommer till förhandlingsbordet och visar upp tomma penningpungar och ojar sig över sitt elände och hur hårt krisen drabbat företag och svenskt näringsliv.
Löntagarna anser sig ha varit krismedvetna nog genom att ha gått med på lönesänkningar i krisavtal, permitteringar och försämrade a-kasserssättningar. För övrigt är årets krav på 2,6 procents lönehöjningar modesta, anser man.
Ungefär så inleds varje avtalsrörelse. Men i år är motsättningarna större än på länge.
Med krisen och en borgerlig regering i ryggen känner sig Svenskt Näringsliv segervisst.
Nu har man chansen att pressa ner lönerna.
Men granskar man företagens kvartalsrapporter verkar inte eländet för kapitalägarna helt bottenlöst.

Några axplock ur tredje kvartalets bolagsredovisningar 2009.

Ericssons nettoresultat var 772 miljoner kronor för tredje kvartalet.
SEB nettoresultat blev 37 miljoner kronor.
Alfa Laval redovisar ett resultat före skatt på 901 miljoner kronor för det tredje kvartalet
Försvarskoncernen Saab redovisar en vinst före skatt på 152 miljoner kronor.
SCA redovisar en vinst före skatt på 2 199 miljoner kronor.
Scanias vinst, före skatt, på 383 miljoner kronor var betydligt bättre än de 54 miljoner som aktieanalytikerna i snitt hade väntat sig.
Electrolux redovisar en vinst på 2 244 miljoner kronor, jämfört med vinsten på 1 170 miljoner kronor för motsvarande kvartal förra året.
Boliden har bättrat på resultatet med över en miljard kronor jämfört med samma tid i fjol. Vinsten före skatt landade på 923 miljoner kronor för årets tredje kvartal.
Bostadsföretaget JM redovisar en vinst före skatt på 157 miljoner kronor för det tredje kvartalet i år.
Nordea redovisar ett rörelseresultat på 832 miljoner euro för det tredje kvartalet.
Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 3 255 miljoner kronor för det tredje kvartalet i år, bättre än väntat.
Telia-Soneras vinst efter finansnetto uppgick till 7 563 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Omsättning lyfte från 25 817 miljoner till 27 069 miljoner kronor
Tobakskoncernen Swedish Match redovisar en vinst före skatt på 757 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med vinsten före skatt på 693 miljoner kronor under samma kvartal i fjol.
Industrikoncernen Trelleborg redovisar en vinst före skatt på 288 miljoner kronor för årets tredje kvartal.
ABB redovisar ett rörelseresultat, inklusive engångsposter, på 1.419 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2009.
Assa Abloy redovisar en vinst före skatt på 1.227 miljoner kronor.
AstraZenecas vinst redovisas till drygt 3 032 miljoner kronor för tredje kvartalet, jämfört med 2 443 miljoner motsvarande kvartal förra året, vilket var mycket bättre än väntat.
Industrikoncernen Trelleborg redovisar en vinst före skatt på 288 miljoner kronor för årets tredje kvartal.

Det finns naturligtvis företag som gjort förluster men det gör det ju alltid även när det inte varit kris.

Läs mer om avtalsrörelsen:

LO
Svenskt Näringsliv
Dagens Samhälle

UNT
Expressen
DN.debatt
DN
SvD

Kapitalägarna pressar lönerna

Globala gruvjätten Vale är ett mycket lönsamt företag. Dess nettovinst under ”krisåret” 2008 var tretton miljarder dollar.
Ändå manar företagsledningen facket till återhållsamhet i kraven och till stora eftergifter, och utmanar arbetstagarna genom att ta bort deras förmåner.

3.500 Valeanställda i Kanada svarade i mitten av juli med att gå ut i strejk.
De är fortfarande i strejk i dag och Vale anställer strejkbrytare för att ersätta dem.

Samtidigt är Valearbetstagare i Brasilien involverade i en strid för grundläggande rättigheter, inklusive rätten till en säker arbetsplats.

Läs mer:

United Steelworkers
Vale

Du kan stödja de strejkande här:

Expressen