fredag 11 september 2009

LAS i verkligheten

Veckans Affärer har undersökt om det är så att de unga talangerna i företagen måste lämna företaget p.gr.a. turordningsreglerna i LAS.
Personalchefen på verkstadsjätten Atlas Copco, som dragit ned antalet anställda med över 5 000 på ett år, varav 1 000 arbetade i Sverige, säger så här: ”Vi brukar ha samma syn som facket kring de här frågorna. För oss är det viktigt att behålla våra talanger och det brukar nästan alltid gå att lösa med förhandlingar”.
Personalchefen på Teliasonera, som just nu är i slutfasen av ett omstruktureringsprogram som ska minska personalen med 2 900 personer i Finland och Sverige, säger ungefär likadant: ”Tillsammans med facket har vi helt utgått från vår affär och sedan identifierat vilka som har de kompetenser som behövs”.
En rad personalchefer och rekryteringskonsulter som Veckans Affärer varit i kontakt med säger samma sak: ”De lokala facken har en pragmatisk syn när det gäller neddragningar och förstår värdet av att behålla unga, lovande personer. Går det ändå inte pekar flera på olika ”kreativa” lösningar som gör det möjligt att komma runt arbetsmarknadens turordningsregler.”

torsdag 10 september 2009

Staten och SAAB

Under krisen hörde vi, minst en gång i veckan, näringsminister Maud Olofsson säga att staten inte ska äga bilföretag.
Snart äger staten SAAB. Kinesiska staten.
Inte heller USA:s finansdepartement lyssnade på Maud.
De äger över hälften av GM, SAAB:s förre ägare.

SvD
DN

söndag 6 september 2009

DN:s och SvD:s skrönor

I DN:s osignerade ledare i dag, och i en krönika i SvD, om turordningsreglerna på arbetsmarknaden, presenteras en katalog över missuppfattningar och okunskap. Följande fyra skrönor redovisas:
1. turordningen leder till ungdomsarbetslöshet.
2. turordningsreglerna hindrar folk att byta jobb som de är missnöjda med.
3. företagarna fråntas rätten att fatta de mest vettiga ekonomiska besluten
4. lagstiftning på arbetsrättsområdet är emot den svenska modellen att parterna och inte lagstiftning ska gälla på arbetsmarknaden.
DN:s slutsats: Slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.

Verkligheten:
1. Det finns inte ett enda bevis eller forskningsresultat som stöder det påståendet.
2. Att så många som en fjärdedel av alla anställda är missnöjda med sitt jobb anses vetenskapligt bevisat. Jag tror att det är fler. Däremot finns det inget som säger att turodningsregeln skulle vara orsak till detta. Ligger det inte närmare till hands att tro att det är förhållandena i arbetslivet som kan vara orsaken? Ingenting säger heller att fler skulle byta ett tråkigt jobb till ett trevligare om turordningsreglerna slopades.
3. Företagarna fråntas inga beslut genom turordningsregeln. Lagen är dispositiv och ger stort utrymme för att förhandlas bort på arbetsplatsen. Det sker också i allra flesta fall. Om arbetsgivaren godtyckligt skulle avgöra vem som skulle avgå är det inte säkert att detta skulle leda till ekonomiskt vettigare lösningar.
4. Genom att lagen är dispositiv är den förhandlingsbar och det är alltså parterna på arbetsplatsen som avgör vilken turordning som ska gälla. Det är endast om parterna på arbetsplatsen inte kommer överens som turodningsregeln inträder.

P J Linder i SvD jämför med hur det var innan turordningsregeln kom till på 60-talet. Och påstår att det inte var några problem med uppsägningarna då.
Förutom att det inte är sant, så undrar man varför P J Linder inte gå tillbaka till andra idylliska tider och jämför t.ex. med 30-talet? Har han inte förstått att ekonomin och näringslivet genomgått, och alltjämt genomgår, genomgripande strukturella förändringar? De stora förändringarna på 70-talet skapade bohov av nya regler. Det är så samhällsutveckling fungerar.


Ett tips till DN:s redaktion och P J Linder: Lämna den bekväma redaktionen och gå ut på vilken industri som helst och kolla hur LAS fungerar i verkligheten!
Besök hundra industrier och få svar på varför en fjärdedel av alla anställda är missnöjda med sitt jobb.

fredag 4 september 2009

Sju finansministrar bjuder på godis

Att ta bort bonusar för VD:ar är kanske en åtgärd så god som någon, men inte har det med krisbekämpning att göra.
Krisens orsaker och problem ligger djupare och är betydligt mer sammansatt än så.

Att beröva VD:ar deras bonus är i första hand ett försök att dölja privilegiesamhället.
I konsekvensens namn borde finansministrarna också föreslå att staten tog ifrån direktörerna villor över ett marknadsvärde på 10 000 000 kronor och bilar som kostar över 800 000 kronor.
Inte för det skulle påverka krisen eller förhindra nya kriser eller ens ändra något i grunden, men det skulle se snyggare ut. Direktörerna kan nog alltid kompensera sig på andra sätt.
”Krafttagen” mot bonusar ska bara ge oss låginkomsttagare en karamell att suga på så att vi inte bråkar.

DN

SvD
Aftonbladet
Expressen