tisdag 10 september 2013

Folkomröstningar kan vara odemokratiskaI Västerbotten hölls i söndags en folkomröstning. Frågeställningen löd: ”Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser med läkarjourskedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans?”
Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljö­partiet, hade förbundit sig att följa folkomröstningsresultatet om mer än hälften av de röstberättigade skulle rösta för det alternativet.

Det där med hälften av röstberättigade är inget påhitt för att behålla makten över beslutet.
Det är en rimlig demokratisk princip.

Då två förslag står mot varandra på ett föreningsmöte måste det ena förslaget få över 50 procent av de röstande för att vinna.
Nu var det knappt 30 procent av de röstberättigade som röstade. 70 procent vägrade att ta ställning. Även om alla de 30 procenten uttryckte ett klart ja för frågeställningen är det fortfarande 70 procent som inte sagt sin mening.

De 70 procenten kan ha skilda meningar om valet och om frågeställningen.
·         De godkänner inte metoden för folkomröstningen
·         De tycker inte att frågeställningen är riktig
·         De hade röstat nej om de röstat
·         De hade röstat ja
·         De vill inte ta ställning
·         De skiter i alltsammans

Eftersom alla dessa ställningstaganden tillsammans utgör en kvalificerad majoritet kan de 30 procenten inte godkännas som folkmening.
Ingen vet vilken åsikt dessa 70 procent har i frågan. Därför vore det helt fel att låta de 30 procenten få avgörande beslut oavsett om de röstat ja eller nej.

Dessutom är frågeställningen sådan att den inte tar hänsyn till de ekonomiska och andra konsekvenser ett ja skulle föra med sig.
Om de 30 procentens mening skulle vinna och genomföras slipper de ändå att ta ställning till ekonomiska och övriga konsekvenser av sitt val, men tvingar de 70 procenten, samt politikerna, att ta dessa konsekvenser.

I det här fallet är folkomröstningsresultatet uppenbart odemokratiskt.