tisdag 10 september 2013

Folkomröstningar kan vara odemokratiskaI Västerbotten hölls i söndags en folkomröstning. Frågeställningen löd: ”Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser med läkarjourskedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans?”
Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljö­partiet, hade förbundit sig att följa folkomröstningsresultatet om mer än hälften av de röstberättigade skulle rösta för det alternativet.

Det där med hälften av röstberättigade är inget påhitt för att behålla makten över beslutet.
Det är en rimlig demokratisk princip.

Då två förslag står mot varandra på ett föreningsmöte måste det ena förslaget få över 50 procent av de röstande för att vinna.
Nu var det knappt 30 procent av de röstberättigade som röstade. 70 procent vägrade att ta ställning. Även om alla de 30 procenten uttryckte ett klart ja för frågeställningen är det fortfarande 70 procent som inte sagt sin mening.

De 70 procenten kan ha skilda meningar om valet och om frågeställningen.
·         De godkänner inte metoden för folkomröstningen
·         De tycker inte att frågeställningen är riktig
·         De hade röstat nej om de röstat
·         De hade röstat ja
·         De vill inte ta ställning
·         De skiter i alltsammans

Eftersom alla dessa ställningstaganden tillsammans utgör en kvalificerad majoritet kan de 30 procenten inte godkännas som folkmening.
Ingen vet vilken åsikt dessa 70 procent har i frågan. Därför vore det helt fel att låta de 30 procenten få avgörande beslut oavsett om de röstat ja eller nej.

Dessutom är frågeställningen sådan att den inte tar hänsyn till de ekonomiska och andra konsekvenser ett ja skulle föra med sig.
Om de 30 procentens mening skulle vinna och genomföras slipper de ändå att ta ställning till ekonomiska och övriga konsekvenser av sitt val, men tvingar de 70 procenten, samt politikerna, att ta dessa konsekvenser.

I det här fallet är folkomröstningsresultatet uppenbart odemokratiskt.

5 kommentarer:

Lars Flemström sa...

Det har hela tiden plockats resurser från Norrlands inland till kusten. Senast har en politiskt majoritet, bestående av kustpolitiker beslutat att ytterligare avlöva inlandet. Sedan hålls en folkomröstning, där kustborna ska ta ställning till vad som ska finnas i ett par inlandskommuner 15 - 20 mil bort.

När inlandsbefolkningen ändå vinner folkomröstningen på grund av lågt valdeltagande hos kustbefolkningen, som tycker att frågan inte angår dem, tycker "makten" (och du) att folkomröstningsresultatet är odemokratiskt.

Det är som om man skulle tycka okej att lägga ner universitetssjukhuset i Örebro för att invånarna i Stockholms län tycker att frågan inte angår dem och därför avstår från att rösta.

Orsaken till att det har kunnat bli så här, är att det inte finns något Lapplands län. Samerna har fått ett eget parlament, som får bestämma om samisk flagga, men inte ens om jakten i renbetesområdena. Samer och övriga invånare i Lappland får inte heller bestämma om de ska ha jourbil eller ambulans. Det är äcklig kolonialpolitik, och det försvarar du!

Mario Matteoni sa...

Jag har inte tagit ställning för eller emot om Dorotea , Åsele och Norrlands inland ska ha mer eller mindre resurser.
Jag har bara pekat på att i en demokrati kan inte minoritet bestämma över en majoritet.
Utglesningen av service på landsbygden sker i hela världen och är ingen ny process.
Den pågår överallt och har pågått länge.

Eftersom all verksamhet måste vara lönsam och ge vinst och eftersom bristande kundunderlag minskar lönsamheten flyttar servicen och resurserna till befolkningstätare områden.
Man kan visserligen ändra på det men i så fall måste gles-, och landsbygden få extra statliga resurser vilket innebär en annan skattepolitik än den som nu råder.

Jonny sa...

I en demokrati måste det även finnas gränser för vad en majoritet kan göra med en minoritet.

Strax över 50% i ett val ger inte en regering rätt att köra över sin befolkning totalt så som skett i modern svensk historia decennie efter decennie.

Mario Matteoni sa...

Håller med dig om att en majoritet inte får göra vad som helst mot minoriteten.
Men nu diskuterar vi huruvida en minoritet ska kunna bestämma över en majoritet.

Lars Flemström sa...

Neej, vi diskuterar inte alls huruvida en minoritet ska kunna bestämma över en majoritet, utan om minoriteten ska få bestämma i sina egna angelägenheter.

Avfolkningen av Norrlands inland är inte alls ödesbestämd, utan är resultat av en ytterst medveten politik för att tömma inlandet på resurser för att gynna de länsdelar, där landstingsvalen vinns.

Även om det råkar gälla något som landstinget ansvarar för, fanns ingen anledning att invånarna i kustkommunerna ska bestämma om man ska ha en ambulans i Åsele.

Så hade ju inte skett om Lappland hade haft ett eget landsting. Den offentliga lögnen sätter rekord när tidningen Norra Västerbotten (som företräder kustintressena i norra länsdelen) att västerbottningar har ställts mot västerbottningar.

Nej det är västerbottningar, som har ställts mot samer och andra lapplänningar. Samerna har åtminstone ett eget parlament, må vara att det inget har att besluta om i för samerna väsentliga intressen, såsom jakträtten i renbetesområdet.

Övriga lapplänningar har inte ett jäkla något. Utan ockupationen av sjukstugan i Dorotea hade både den och ambulansen i grannkommunen Åsele kunnat dras in i fullständig tysthet. Men fars barndomshet ligger på botten av en kraftverksdamm i Norrlands inland.

Vattenkraftutbyggnaden, som har drabbat så många människor, var ett Fukushima i tysthet. Skillnaden är att de fördrivna i Norrlands inland aldrig kan flytta tillbaka till sina gamla hembygder, vilket däremot de evakuerade i Fukushima kan göra senast om 20 år.

Lappland är Sveriges största landskap och har 93.000 invånare. Likväl finns inga lapplänningar i medias förljugna rapportering. Och landskapet Lappland existerar inte i rapporteringen. När lapplänningar begär något är det "odemokratiskt".