torsdag 18 oktober 2012

Sanning och lögn i journalistikenTV:s Kalla Fakta reportageteam har besökt Parken Zoo i Eskilstuna och därvid intervjuat parkchefen Helena Olsson under förevändning att göra ett reportage om utrotningshotade djur. 
Kalla Fakta har alltså ljugit om reportagets syfte för den intervjuade.

Parken Zoo har marknadsfört sig som en djurpark som räddar utrotningshotade djur.
Med tips och påståenden från f.d. anställda har Kalla faktas reportageteam redan kunskap om att det finns en del oegentligheter i djurhållningen.
Utifrån detta ställer reportern försåtliga frågor till djurparkschefen som aningslöst svarar i tron att reportaget handlar om just utrotningshotade djur.
Det är klart att djurparkschefens svar på intervjufrågorna framstår som lögner när svaren konfronteras med oegentligheterna.

VD för Parken Zoo Torbjörn Bergvall och Tommy Hamberg (v) styrelseordförande försvarar Parken och sin parkchef i en efterföljande debatt.

Man kanske ska veta att det är Eskilstuna kommun som äger Parken Zoo och att det finns starka krafter som strävar efter att privatisera parken.
Risken finns att Kalla Fakta med reportaget går denna lobbygrupps ärenden.

Någon grävande journalist borde kanske undersöka det sambandet.

3 kommentarer:

Jonny sa...

" Man kanske ska veta att det är Eskilstuna kommun som äger Parken Zoo och att det finns starka krafter som strävar efter att privatisera parken.
Risken finns att Kalla Fakta med reportaget går denna lobbygrupps ärenden."

Vad har det med saken att göra, sanningen skall väl tas fram oavsett vem som gynnas ?

Vadan detta , har du personlig koppling till detta på nåhot sätt ?

Mario Matteoni sa...

Sanningen ska fram, men problemet är att det finns fler sanningar.
Journalistik ska vara konsekvensneutral, d.v.s. journalisten ska göra sitt reportage utan att tänka på vilka konsekvenser reportaget kan få när det publiceras.
I dag är det dock starka lobbygrupper som styr medias val av reportage för att gynna sina intressen.
Det gör att man måste vara försiktig när man tolkar de ”sanningar” som presenteras.
Eftersom jag anser att Kalla fakta-reportaget var strakt tendensiöst där man först lurade den intervjuade chefen om syftet med reportaget, undanhöll de förklaringar som VD och ordförande för Parken efter ”avslöjandena” förde fram, ensidigt tolkade alla fakta i negativ riktning och på sätt styrde resultatet i viss riktning blir jag misstänksam.
Tror dock inte Kalla Fakta medvetet går någons ärenden utan drivs av vanlig journalistisk ambition att skapa dramatik och att avslöja brister.
I sin ambition att hitta ”sanningen” får den undersökande journalisten inte bli ensidig.
Nej jag har inga kopplingar till Parken Zoo, har inte ens varit där på fem år, känner ingen där och struntar i om Parken drivs kommunalt eller privat.
Men dålig journalistik bör avslöjas. Det sker alltför sällan.

Jonny sa...

Chockerande att se :

* Parkchefen ljuger om djur som dött/avlivats.
* Grava missförhållanden, fel kost, dålig djurhantering etc avslöjas.
* 249 miljoner minus de senaste 10 åren på skattebetalarnas bekostnad.
Är det rimligt att skattebetalare ska stå för den här sortens verksamhet ?
249 miljoner som kunnat gå till skola, vård och omsorg ...

Metoderna som används av TV4 är rätt normala vad gäller modern undersökande journalistik,
inget att kommentera i det avseendet.

En dålig verksamhet skall avslöjas oavsett vem som är utförare.