fredag 21 september 2012

Den föränderliga hjärnan och det öppna samhälletJohan Norberg är en av Sveriges mer intressanta och fria intellektuella.

Tyvärr har han låtit sin intellektuella kapacitet begränsas av nyliberala ekonomiska dogmer, men nu är det ett tag sedan han offentligt hävdade denna ekonomiska enfald.

Man kan hoppas att han blivit mer öppen på det området eftersom han under senare tid i stället övergått till att intressera sig för mer naturnära ting än stela ekonomiska teorier.
I dag i OBS i radions P1 13.45 (repris lördag 10.55) hörde jag honom läsa en essä med rubriken ” Hjärnan som internet”. Det är länge sedan ett OBS-program gjorde mig så glad. Det finns hopp för både Norberg, mig själv och resten av mänskligheten.
Norberg konstaterade att hjärnforskningen håller på att ge oss en ny bild av hjärnan som ett levande system som hela tiden bygger om sig själv.
”Allt vi är med om förändrar kopplingarna mellan våra hjärnceller, det skapar nya kopplingar, förstärker eller försvagar dem. Det blir som en stig genom skogen, som blir allt lättare att vandra ju fler som har gått upp den. Det tycks också göra att vi kan bevara hjärnans förmågor längre om vi håller dem igång.”

Vår intelligens må påverka allt vi gör – men allt vi gör påverkar också vår
intelligens. Den påverkas av våra vardagliga intellektuella vanor och
mentala stimuli i en dynamisk dialektisk process.

Den mångfald och variation som hjärnan redan representerar är oöverskådlig. Hjärnan har runt hundra miljarder celler, lika många som det antas finnas stjärnor i Vintergatan. Om de har tusen synapser var blir det hundra biljoner ständigt föränderliga sammankopplingar i din hjärna.
Det gäller bara att undvika att begränsa hjärnans förmåga för att istället hålla igång med kritiskt tänkande och tänja på sin nyfikenhet och öppenhet för nya intryck.

Bilden av hjärnan kan överföras till bilden av det globala samhället med sina miljarder mänskliga strävanden och myllrande kontakter. Det är inte Norberg som gör den liknelsen men den inställer sig lätt. Synen på den föränderliga hjärnan blir därmed en plädering för det öppna samhället.

Inga kommentarer: