söndag 9 september 2012

Arbetarrörelsens syn på ”vinster i välfärden””Vad ligger egentligen bakom den upphetsade kampanjen mot företagande och valfrihet i sjukvård, utbildning och omsorg?” frågar sig P J Anders Linder i dagens SvD.
Jag förstår inte vad P J Anders Linder menar med ” den upphetsade kampanjen” och Linder ger inga referenser annat än till Ekots lördagsintervju med LO-ordföranden. Den kan knappast betecknas som en upphetsande kampanj.
Men när det gäller debatten om ”vinster i välfärden” blir känsloargumenten ofta starka och debatten mer grundad på ideologiska dogmer än på saklig analys av problemen.
En sak är säker:
Arbetarrörelsen måste snart klara ut vad LO-kongressen menade med sitt beslut att ”En non profit-princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg.” och förtydliga SAP-kongressens 2009 inställning att vinster ska tillåtas inom välfärden.
De som rätt och slätt kräver ”förbud mot vinster i välfärden” måste tala om hur detta ska ske och vilka konsekvenser ett sådant förbud kan föra med sig.
Vänstern borde ha lärt sig att det inte räcker med goda syften och föresatser och att djävulen gömmer sig i detaljerna.
Här är några frågor i sammanhanget:
·         Välfärden blir allt mer krävande i förhållande till resurserna. Det stora och grundläggande problemet i välfärden är att den blir allt dyrare och kräver allt större resurser medan skatteinkomsterna blir allt lägre i förhållande till kostnaderna. Hur kan detta problem lösas?
·         Privatisering.
Om man vill ha bort privatiseringen inom välfärden. Vilken privatisering talar man i så fall om?
Menar man den där staten, landsting och kommuner köper tjänster av privata företag?
Eller avser man privata företag som äger och driver verksamheter inom välfärden?
·         Vad menar man med vinst?
Enligt NE avses med vinst då intäkterna är större än kostnaderna.
Ska det förbjudas att intäkterna blir större än kostnaderna?
Vinster kan ju uppstå även i nonprofitorganisationer. Ska dessa vinster förbjudas?
Är det den i bokslutet redovisade vinsten som ska förbjudas?
Hur hindrar man företag att gömma dessa vinster?
Om överskottet/vinsten betalas ut till ägarna är det en vinstutdelning. Är det utdelningarna man vill förbjuda?
·         Hur stor andel i välfärden drivs av privata företag? Hur stor andel i välfärdens investeringar täcks av privat kapital?
Hur stor andel i välfärdens investeringar täcks av skattepengar?
Hur beroende är de privata företagen inom välfärden av skattefinansiering?
Hur beroende av privata företag är välfärden?
Det skadar inte att grunda sina beslut på fakta. Tyvärr är sådana svåra att finna i debatten.
·         Vilka företag inom välfärden ska få vinstförbud? Privatläkare? Företag som levererar varor och tjänster till välfärden? Hemtjänsten?
Enligt ”Den offentliga marknaden 2011” utgiven av Dagens Samhälle används lika mycket pengar som går till välfärdsföretagen (skola, vård och omsorg) för att köpa relaterade välfärdstjänster som skolskjuts, läromedel, färdtjänst, ambulans, läkemedel, tandvård och medicinsk teknik. Vilka sektorer ska få vinstförbud?
Många företag inom välfärden har verksamheter inom olika sektorer av välfärdsområdet.
Hur gör man avgränsningar?
·         Hur ska ett vinstförbud utformas? Ska staten genom lagstiftning endast tillåta företag som återför vinsten i verksamhet att verka inom välfärden?
Lagstiftning? En Övervakningsapparat måste tillsättas. Var tas resurserna till detta? Polisen?
Ska skattepengarna fördelas så att privata företag får en lägre ersättning än NGO:s? Hur rimmar det med lagstiftning om offentlig upphandling, konkurrensneutralitet och gällande konkurrensregler?
Några av de NGO-företag som verkar inom välfärden hittar du här:

En ändring av lagarna blir en lång och utdragen process.
·         Ska staten, kommuner och landsting ta över de verksamheter som idag drivs av privata företag? Vilka konsekvenser har det för skattebetalarna?

Vilka alternativ finns för att hindra att skattepengar förs över till privata investerare och profitörer?

Senaste bloggat om vinster i välfärden


2 kommentarer:

Bo Widegren sa...

Jag noterar att den lista du hänvisar till upptar huvudsakligen stiftelser och föreningar med ideell inriktning, dvs det som väl täcks av non-profit.

Adam Karlsson sa...

@ Bo Widegren: Det var nog just därför som Mario specifikt angav att det var NGO-företag?