söndag 13 mars 2016

Till minneNej han är inte mannen som stoppade vänstervågen på 70-talet. Den hade nog ebbat ut ändå.
Men med hjälp av resurser från näringslivet byggde han upp en samlande och tydlig ideologi och världsbild för det svenska näringslivet, bäddade för nyliberalismen i Sverige och gav Svenska Arbetsgivareföreningen en politisk roll. 4-oktoberrörelsen var hans verk.

Sture Eskilsson (1930 – 2016) var en grå eminens i SAF och en ideolog. Precis en sådan som arbetsgivarna behövde i den politiska kampen mot vänstern, löntagarfonderna, och fackföreningsrörelsen. Han begrep att klasskampen är en realitet och dirigerade sina styrkor till framgång.

En sådan kraft skulle Arbetarrörelsen behöva i dag.

Hans gärning hyllas i dag av hans adepter på Svenska Dagbladet.   


Inga kommentarer: