tisdag 1 mars 2016

Finlands löntagare tvingas välja mellan pest och koleraFinland har en borgerlig regeringskoalition som består av Centern, Samlingspartiet och Sannfinländarna.
Det är som om svenska Centern, Moderaterna och SD skulle bilda regering i Sverige.

I övrigt är Finland tämligen likt Sverige bortsett att Finland är i ekonomisk kris med en
BNP-tillväxt på endast 0,4 procent i årstakt under det fjärde kvartalet 2015 medan Sveriges ekonomi går bra med en tillväxt på 4,5 procent för samma period.
För att komma ur krisen har Finlands regering hotat med att införa tvångslagar med kraftiga försämringar för medborgarna och lättnader för företagen.

Hotet om tvångslagar och statligt ingripande har pressat parterna på arbetsmarknaden att komma överens om ett samhällsfördrag som ska utgöra ett motförslag till tvångslagarna.
Regeringen har lovat att dra tillbaka tvångslagarna ifall arbetsmarknadsorganisationerna enas om åtgärder som i tillräckligt hög grad förbättrar de finländska företagens konkurrenskraft samt ökar tillväxten och sysselsättningen. Samtliga fackförbund måste godkänna avtalet.

Förhandlingarna är nu i sitt slutskede.

Svårast att svälja för löntagarna i överenskommelsen är att de från och med nästa år ska jobba 24 timmar mer än idag utan extra ersättning.
För övrigt måste löntagarna förbinda sig om nollavtal 2017 och måttfulla löneuppgörelser 2018 och att kostnaderna för en stor del av arbetsgivaravgifterna överförs från arbetsgivarna till löntagarna.

Trots allt uppfattar Finlands LO, FFC, att uppgörelsen är bättre än statliga tvångslagar.

Men ingenting är avgjort. Frågan om det blir ett avtal och om regeringen kommer att godkänna avtalet eller om det blir tvångslagar är fortfarande aktuell.
En märklig sak är att nästan inga media i Sverige har rapporterat om detta.
Är inte längre Finlands sak vår?

Svenska Yle
Finlands Fackförbunds Centralorganisation, FFC,: Tio skäl att motsätta sig tvångslagarna

PS. I dag 2/3 säger regeringen att de godtar parternas överenskommelse.
Det innebär att regeringen, i varje fall tillsvidare, avstår från att införa aviserade  skattehöjningar och bidragssänkningar.

Men alla FFC förbund har ännu inte godkänt samhällsfördraget.


1 kommentar:

Leif sa...

Jag kunde inte tro att du sympatiserar med ett land som enligt svensk definition får anses vara främlingsfientligt och knappt tar emot några flyktingar överhuvudtaget.