måndag 18 januari 2016

Vänskapskorruption till höger och vänster

När media avslöjat makthavare visar sig intressemotsättningarna i debatten.
Hettan och intensiteten i upprördheten formar sig som järnfilspån på en magnet. Polariseringen i samhället blir tydlig.

Då förre Nordeadirektören Hans Dalborg fick en lägenhet i en av Stockholms mest exklusiva fastigheter av sin arbetsgivare och därefter gjorde ett mångmiljonklipp på lägenheten visade  vänstern sin upprördhet medan högern uttryckte ett behärskat avståndstagande.

Men då vänstern rasar i debatten märks det inte så mycket.  Desto mer ljud i skällan blir det då högern visar sin ilska.

Nu går drevet mot Margot Wallström, Kommunals ledning och arbetarrörelsen. De mest upprörda är denna gång, inte oväntat,  borgerliga ledarskribenter, dito partiföreträdare samt diverse arbetsgivarorganisationer.

Till de sistnämnda hör Institutet Mot Mutor (IMM) som är en näringslivsorganisation med den angelägna uppgiften ”att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och söka motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan.”

Institutsnamnet kan få någon att tro att det är en opartisk organisation. Men det kan vara bra i sammanhanget att veta att IMM’s huvudmän är Svensk Handel (Handelns arbetsgivarorganisation)Svenskt Näringsliv (Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige) samt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, (arbetsgivar- och intresseorganisation och motpart till Kommunal) 

Än finns alltså en höger och en vänster även i vårt mittenpolitiska lagomland.

Högern företräds av allianspartiernas nyliberala politiker, arbetsgivare- och näringslivsorganisationer och dess olika institut och lobbyorganisationer.
Vänstern utgörs av arbetarrörelsens politiska och fackliga gren, Aftonbladets ledarredaktion, några tidskrifter och ett par s.k. tankesmedjor. Litet utanför finns Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Men det finns också andra intressen i den högröstade debatten om Margot Wallströms lägenhet.
I Dagens DN intervjuas professor Dennis Töllborg som anser att utrikesministern gjort sig skyldig till ”en solklar muta”. Att Töllborg har ett eget politiskt parti ”Öppna Göteborg” nämns inte i artikeln.
Men han tror inte att ministern blir dömd.

I samma DN säger en rubrik ”Nu riskerar hon att utredas för muta” 

Det må vara vänskapskorruption då Wallström klantigt nog tar emot en tillfällig lägenhet från Kommunal men att sådant skulle förekomma inom näringslivet är väl uteslutet eller…?

Eskilstuna Kuriren, ledare

2 kommentarer:

Jonny sa...

Du jämför äpplen och apelsiner.

Att Nordeachefen får en förmån av sin arbetsgivare är något som bör uppröra Nordeas AKTIEÄGARE. Vidare borde skattemyndigheter titta på det ur förmånssynpunkt.

Att landets utrikesminister, del av regeringen får en lägenhet tilldelad av en fascklig intresseorganisation bör istället uppröra oss VÄLJARE. Även här borde skattemyndigheter titta på det ur förmånssynpunkt men i detta fallet bör även misstankar om MUTA höjas.

Att inte inse dessa stora skillnader är märkligt.

Leif sa...

Enda skillnaden mellan de två exemplen är att i det tidigare fallet så handlar det om ett privat företag som ger en förmån till en anställd. I det senare ger en fackförening en förmån som dock är betydligt mindre till en politiker som endast indirekt har en koppling till aktuella fackförening.

Personligen tycker jag att båda fallen bör kritiseras av anledningen att högt uppsatta personer i vårt land får fördelar som inte den vanliga befolkningen kan åtnjuta. Men det finns betydligt viktigare samhällsfrågor som det bör läggas fokus på för närvarande. Dock positivt att vi fortfarande har en press som redogör för dessa missförhållanden så makthavarna hela tiden vet att de kan ertappas med fingrarna i syltburken.