söndag 17 januari 2016

Flyktingar som våldtar

Naturligtvis bär varje flykting med sig sin inlärda kultur, människosyn, religion och tradition när han eller hon kommer till vårt land. 
Flyktingarna lämnar inte sina minnen, erfarenheter och personlighet kvar i det hemland som de tvingats fly ifrån.
Vi måste acceptera detta när vi tar emot flyktingarna.

Vi måste också respektera att de kanske tänker sig, att så snart som möjligt eller någon gång, kunna återvända tillbaka till den hembygd varifrån de flydde.
De flyr inte för att bli svenskar utan söker tillfälligt skydd i vårt land.
De blir inte automatiskt svenskar då de passerar gränsen.
Det kan man inte begära, fastän somliga gör det.

Dessvärre sker det ibland kollisioner i mötet mellan deras och vår kultur. Det är faktiskt ganska begripligt.
Bland annat kan vi inte begära att de unga män som flytt från Afghanistan alltid ska ha samma kvinnosyn som vi här i Europa.
Det är inte heller konstigt att de betraktar europeiska kvinnor på ett annat sätt än vi. För de unga afghanska männen kan europeiska kvinnors frigjordhet och klädsel verka utmanande och syndiga.
Men det ska inte hindra oss att visa humanitet i flyktingmottagandet. Naturligtvis tar vi emot dem som flyr. Många flyr för övrigt från en extremt kvinnoförtyckande mobb.

Det är inte heller konstigt om många av dessa unga män i puberteten har begär efter kvinnor (sådant är naturligt för de flesta män) och det är inte märkligt att de är sexuellt frustrerade i brist på kvinnlig närhet och kontakt.
(Naturligtvis har kvinnorna som kommer hit som flyktingar sina särskilda problem men nu skriver jag om de män som förgripit sig på kvinnor.)

Flyktingarna saknar de nätverk i vårt samhälle som vi har sedan födseln.
De saknar verklig förankring i vår kultur och har slitits upp från sin egen.

Allt detta anser jag kan förklara en del av de unga flyktingarnas attacker på europeiska kvinnor.
Men, och jag understryker detta: det kan inte försvara dessa kriminella handlingar.
Kränkningar och övergrepp som unga män från Afghanistan, Nordafrika eller någon annan del av vår värld utsatt europeiska kvinnor för är enligt europeisk lag och moraliska tradition brottsliga.
Sådana handlingar ska bestraffas.

Det finns samtidigt främlingsfientliga krafter som tar varje incident, där flyktingar varit inblandade i brott, för att peka ut hela folkgrupper. De vill kleta ner alla flyktingar och invandrare med brottsstämpeln.
De främlingsfientliga kräver att invandrarna och flyktingarna omedelbart kastar av sig sin kultur, människosyn, religion och tradition och direkt ersätter den med vår svenska.
Det är orimligt.
Dessa främlingsfientliga får emellertid, med sin förenklade retorik, lätt gehör hos allmänheten.
Allt detta tror jag att de flesta – inkl. polis, medier och politiker - är medvetna om.
Därför nämner de inte brottslingarnas nationalitet lika litet som de nämner om en brottsling är skåning, närking eller sörmlänning. Det är inte så adekvat i sammanhanget.


Om du vill läsa främlingsfientlig rapportering kan läsa


6 kommentarer:

Jonny sa...

Du skriver "De främlingsfientliga kräver att invandrarna och flyktingarna omedelbart kastar av sig sin kultur, människosyn, religion och tradition och direkt ersätter den med vår svenska.
Det är orimligt."

Problemet är ju att vissa migrantgrupper har en kultur, en människosyn, har stöd i sin religion och tradition som går diametralt motsatt till motsvarande vi har i ett demokratiskt, sekulariserat och jämlikt Sverige.

Det är då orimligt att blanda dessa , tyvärr är det helt orimligt. Det är betydligt bättre att hjälpa dessa med behov i sitt närområde med insatser, då kan vi hjälpa hundrafalt fler och undvika många stora mänskliga tragedier.

Att inte våga nämna brottslingars nationalitet i dessa sammanhang är att skapa framtida problem, endast genom att inse varur problematiken härstammar kan man minimera problemen. Att sticka huvudet i sanden och bortse från huvudorsakerna till vissa brottstyper är rent ut sagt för dj*vligt och ett svek mot oss alla.

Mario Matteoni sa...

Ditt inlägg är ett typiskt exempel på främlingsfientlighet.
"Oss alla".
Vilka oss alla? Vi är alla människor.
Det finns många födda i Sverige som har en diametralt motsatt inställning till dem andra har.
Socialdemokrater och Moderater t.ex.
Kristna och ateister.
Man kan göra listan hur lång som helst.
Du själv är ju ett exempel på hur du och jag har diametralt motsatta uppfattningar.
Vem ska bort?
Du tillåts ge uttryck för din mening här men på din bloggplats har du stängt möjligheten att kommentera.

Jonny sa...

Ingen ska bort, däremot skall filtret vilka som tas emot skärpas så att vi tar emot de med störst behov (dvs verkliga flyktingar) utvalda av FN eller EU från flyktingläger och inte de som köpt sig hit. Det ska vidare vara de som har störst möjlighet att anpassa sig och få ett värdigt liv i Sverige där de kan arbeta och försörja sig själva i en nära framtid.

Med oss alla räknar jag dem som delar de grundläggande värderingar vi i det demokratiska sekulära Sverige har kämpat för och som framförallt vet vilka lagar och regler som styr vårt samhälle.

Om man tror på en fantasigud eller ej är ovidkommande så länge man är införstådd med att Sverige är ett sekulariserat land och att vår syn på olika kön, avvikande sexualitet etc ingår i det paket som utgör grunden för vår gemensamma kultur. Att bryta mot dessa grundregler är olagligt och bestraffas.

Att det redan finns både infödda svenskar och immigranter som inte accepterar och delar dessa värderingar och som bryter mot dessa lagar och regler är helt ovidkommande, dessa ska lagföras i sedvanlig ordning.

Mitt ståndpunkt är alltså att vi ska ta emot med öppna armar de som delar vår syn på demokrati och delar våra grundläggande värderingar men givetvis inte i större omfattning än vad vårt välfärdssamhälle orkar med.

De immigrantpojkar som växt upp i patriarkala religiöst styrda länder som t.ex Afghanistan och nu skickas hit av sina föräldrar för att skapa en inkomstbas till sina föräldrar ska av flera skäl inte accepteras. Ett av skälen är just deras bakgrund av normer och seder etc som är mycket svåra att förändra.

Vem tror att de från att en dag levt i ett samhälle som befinner sig flera århundraden bakåt i tiden nästa dag ska anpassa sig till vårt samhälle. Det är ju skrattretande men egentligen tragiskt med tanke på konsekvenserna som vi nu ser dagligen i sverige.

Du kan ju flytta till Saudiarabien och nästa dag börja anpassa dig till deras kultur, deras normer och värderingar, lycka till med den anpassningen !

Vad gäller min egen blogg så är den stängd för kommentarer efter att jag upprepade gånger har blivit utsatt för vänsterextremisters hot.

whfowgpwJNM sa...

Det stora felet är att vi tar emot migranter i Sverige till skyhöga kostnader i stället för att hjälpa i närområdet för en bråkdel av kostnaderna och då slipper vi alla problem i Sverige.

Sverige ger 99% av resurserna till mindre än 1% av flyktingarna och bara 1% av resurserna till 99% av de riktiga flyktingarna som inte har råd att betala smugglare. Så sinnessjuk är vår politik idag. SD vill hjälpa alla flyktingar lika mycket i närområdet vilket är mycket mer solidariskt och generöst samt problemfritt.

De migranter som vi tar emot här skall inte släppas ut i samhället för än de är 100% laglydiga och förstår och talar svenska så att de inte mördar, våldtar, misshandlar och personrånar svenskar. Folk blir helt vansinniga och våldsamheter bryter ut. Håll migranterna inspärrade tills de kan umgås fredligt med svenska kvinnor och män, inte förr. Samt obligatorisk livstidsutvisning för alla migranter som begår brott i Sverige.

Sedan måste vi börja repatriera så många migranter som möjligt, minst lika många som vi tagit emot per år tidigare. Sverige skall bli världsmästare i repatrieting, det vore en utmärkt målsättning. Så att Sverige blir ett tryggt och bra land igen.

Jonny sa...

Som socialdemokraten Johan Westerholm skriver :

"Vad avser hedersrelaterat förtryck bör vi dock överväga om inte vi skall kräva full assimilering. Redan från början. Klart och tydligt markera vad som krävs om en nyanländ vill stanna i Sverige en längre tid.

Min frihet börjar där din slutar, din frihet börjar där min slutar. Det borde inte vara rasisitiskt i att kräva respekt för allas lika värde och befria detta från kön, etnicitet, klankultur och religion.

Men det är det i dagens Sverige. Är det rimligt?"


http://ledarsidorna.se/2016/01/din-frihet-borjar-dar-min-slutar/

Jonny sa...

Mario frågar : "Vem ska bort?"

Enligt socialdemokraten/socialisten Ygeman som sitter i den S-ledda regeringen ska ca 60 -80 000 bort av de ca 160 000 migranter Sverige tog emot 2015.

Kanske ska vi kalla Ygeman för nationalsocialist istället ...