fredag 29 januari 2016

Avsked till den förbannade socialdemokratin

I en artikel i Aftonbladet, den 27 januari, tar tidningens kulturredaktör Åsa Linderborg avsked av ”den förbannade socialdemokratin”.

Jag vet inte om hon är eller har varit medlem i partiet eller om hennes avsked bara gäller några hyllmeter böcker om socialdemokratin som hon slängt i en container. Men hon verkar i varje fall missnöjd.

Som en broder i arbetarrörelsen vill jag säga följande till kamrat Åsa:

Du har i sju år haft en av socialdemokratins viktigaste tribuner att agitera ifrån.
På det sättet har du varit en av socialdemokratins privilegierade.
Vad har du åstadkommit?
Har du lyckats vända folket i den politiska riktning du förespråkat?
Är det ett eget tillkortakommande som gnager dig?

Du har, liksom jag, kommit från vänster in i socialdemokratin. Vi har bägge arbetat med att skriva, även om det skett på mycket olika nivåer.
Där upphör också likheterna.

Du är akademiker, jag är f.d. arbetare och fackföreningsfunktionär.
Vi tillhör olika generationer.
Du föddes när jag, efter sex år, lämnade VPK för att gå in i socialdemokratin.
Du har sedan dess spelat i en högre politisk och journalistisk division än jag, som varit en medioker spelare i gärsgårdserien.

Nu tar du farväl. Socialdemokratin gick inte din väg.
Den gick inte min heller.
Jag tror att ingen sosse är nöjd med partiet i dag.

Politiken går liksom inte ut på att varje medlem ska vara nöjd.
Man får streta på, var och en för sig, utifrån sina egna förutsättningar för att nå ett skapligt resultat som understundom kan innebära det minst onda av flera dåliga alternativ.

Du är besviken på socialdemokratin för att partiet inte vunnit klasskampen.
Därför tar du farväl.

Problemet är att vi lever i en parlamentarisk demokrati. Det är väljarna som bestämmer den politiska inriktningen. Vi kan inte säga att väljarna är idioter. Vi kan inte säga att andra socialdemokrater är dumma. Vi kan inte ens påstå att våra politiska motståndare är korkade.
Vi stretar alla åt olika håll för olika intressen med kompassen inställd på en bättre värld.
Och det var varken bättre eller sämre förr.

Det är bara så mycket annat som förändrats sedan socialdemokratins glansdagar.
Självaste kapitalismen har förändrats utan att vänstern ens kommenterat det.
Den intellektuella vänster som du tillhör verkar dessvärre inte förstått vad kapitalismen är.
Insikten finns i stället hos Svenska Dagbladets Näringslivsbilaga, men saknas i vänsterpressen.

Ni som kallar er vänster har inte begripit att klasskampen inte enbart kan föras på det politiska planet utan även måste föras på det ekonomiska och sociala planet.
Det verkar som om ni bortser från att politikens villkor bestäms av ekonomin.

Insikten om politikens villkor finns samlad inom socialdemokratin.
Inte så tjusigt eller otålig revolutionärt. Utan som vardagsslit i förhandlingar, kompromisser och tillfälliga förluster.

Jag önskar dig lycka till med revolutionen.
De revolutioner som hittills genomförts har dock inte varit så lyckade.

Själv harvar jag väl vidare för att, med små steg och utan hjälteambitioner, vara med om att förändra världen.
Det gäller att inte ge upp trots motgångar.

12 kommentarer:

Leif sa...

Hur resonerade du som medlem i VPK och indirekt försvarare av de totalitära kommunistdiktaturer som förslavade befolkningen i en stor del av Europa?

Jonny sa...

Det är det som är skrämmande... hur kan någon resonera sig fram till att bli medlem av en extremiströrelse som dåvarande VPK, hur blir man socialist/kommunist/fascist/nazist/religiös fundamentalist genom att resonera sig fram ?

Hur kan man försvara det våld och förtryck som dessa ideologier stod för ?

Arne Roland sa...

Jonny Disenfeldt blandar ihop ideologierna vårdslöst. Fascismen i vår del av världen har mest tillämpats i Mussolinos Italien och Francos Spanien. De svenskar som deltog som frivilliga i Spanien var mest socialdemokrater och kommunister. Nazismen har som väl bekant sitt ursprung i Hitlertyskland. Under Nazismens maktövertagande var det, förutom judarna, socialdemokrater och kommunister som mest förföljdes. Därmed inget försvar för kommunismen sådan den tillämpades i Sovjet och andra länder.

Frågan till Jonny Disenfeldt blir, hur kan man försvara högerideologier och den kapitalism vars främsta gemensamma mål är att skapa ojämlikare samhällen?

Jonny sa...

Nej Arna Roland, jag blandar inte ideologier vårdslöst. Socialism/kommunism/fascism/nazism/religiös fundamentalism har samtliga visat vilka samhällen de leder till när de får egen politisk makt. Samtliga leder oundvikligen till diktatur, till vedervärdiga regimer som begår fruktansvärda brott mot sin egen befolkning.

Det är du Arne Roland som försöker blanda bort korten och försöker försvara någon av dessa.

Du pratar om högerideologier och då frågar jag dig vilka du avser. Menar du västerländsk liberalism ? Liberalismen är kärnan i de västerländska demokratiska staternas politiska system, något du tydligen vill ersätta, kanske är det DDR socialismen som är lockande modell för dig ? Kanske Venezuelas socialism som nu spricker sönder.

Kapitalism är en marknadsmodell, inte en politisk ideologi och kapitalism hittar du bland demokratiska västerländska ländr men även i kommunistiskt styrda länder som t.ex Vietnam och Kina. Skillnaden är att i västerländska demokratier är kapitalismen reglerad på ett sätt som inte skett ännu i kommunistdiktaturer som t.ex just Vietnam och Kina. Reglerad kapitalism är den ekonomiska modell som gett de mest utvecklade demokratierna, det bästa välståndet och de mest jämlika länderna men det är ju uppenbarligen inte något i din smak Arne Roland.

Arne Roland sa...

De nordiska länderna brukar ligga bra till när det gäller undersökningar om välstånd och jämlikhet. Där har socialdemokratin haft regeringsmakten under långa perioder, speciellt i Sverige. Det har heller inte lett till någon tendens till diktatur, det som Jonny Disenfeldt skriver om i första stycket. Detta apropå att socialdemokratiska partier ofta får epitetet socialistiska. Men det är en ofta förekommande metod från höger att försöka blanda ihop demokratisk socialism med diverse diktaturregimer, en metod som JD är en frekvent användare av.

Kapitalismen avarter och fördelar är stort ämne, det får bli en annan gång.

Jonny sa...

Vilka högerideologier pratar du om Arne, du undvek att besvara den frågan.

De nordiska länderna är inte socialistiska stater, socialdemokraterna har inte fört en socialistisk politik generellt sett (löntagarfonder var det mest socialistiska men det blev platt fall som tur är).

Visst har det funnits socialistiska tendenser i övrigt, IB affären med en hemlig socialdemokratisk säkerhetspolis med åsiktsregistrering är en.
Motståndet till fri TV/radio en annan där vissa socialdemokratiska riksdagsmän/kvinnor ville förbjuda parabolantenner i Sverige för att hålla kontroll på media.

Hade man låtit vänsterflygeln inom socialdemokraterna (flygeln med riktiga socialister) fått bestämma hade Sverige varit en diktatur idag av DDR-modell.

Att vissa socialdemokrater kallar sig socialister innebär inte på något sätt att politiken i realiteten varit det.
Renodlad socialism hittar vi geografiskt sett närmast oss exempel på i gamla DDR, ett land omhuldat av gamla VPK'are när det begav sig.

Det finns ingen "demokratisk socialism", det är lika naivt som att föreslå en "demokratisk nazism".

Arne Roland sa...

Disenfeldts fråga om högerideologier kan besvaras på olika sätt, jag väljer att fokusera på det sätt som de borgerliga partierna under beteckningen alliansen bedrev sin politik under sina 8 år vid makten. Då blir svaret att alla fyra drev högerpolitik.
Om man sedan gör det under beteckningen liberalism, nyliberalism eller konservatism kvittar lika, det blev högerpolitik i alla fall.
Ökade klyftor genom försämringar i det sociala skyddsnätet och exkluderande av sjuka, arbetslösa och pensionärer från jobbskatteavdragen är exempel nog på inriktningen mot ett samhälle med större ekonomiska och sociala klyftor.

Jonny sa...

Jag noterar att Arne Roland försvarar extrema ideologier som socialism och kommunism och har åsikten att riksdagens allianspartier står för extrem högerideologi.

Nej Arne, dessa allianspartier är liberala och demokratiska. Socialdemokraterna har två fraktioner, den demokratiska socialliberala och den cke-demokratiska socialistiska. DU är inte demokrat, du är extremist på vänsterkanten.

Socialdemokraterna försökte skaka bort lössen ur sin röda fana i början av 1900-talet men lyckades inte helt, lössen har gång efter gång försökt sticka upp sina fula huvuden inom partiet och leda partiet och Sverige mot DDR-diktatur, hittills har alla dessa försök misslyckats.

Vad gäller S-regeringen så förtidspensionerades hundratusentals under tidigare S-regeringar för att spara pengar, vanliga pensionärer fick betala huvuddelen av den kostnaden. Förtidspensioneringarna ledde till ett utanförskap som enligt forskning gav mångdubbelt förhöjd risk till förtida död...

Nu har den rödgröna röran genom att visa sig vara förståndshandikappad och helt handlingsförlamad brutit sönder det svenska välfärdssystemet genom att ta emot ca 170 000 migranter som ska försörjas, ges skola, vård och omsorg. De kommande årtiondena kommer vi att få se Sverige falla sönder i snabb takt på de flesta välfärdsområden.

Socialism är inte demokratisk, den kan inte heller göras demokratisk genom att trolla med ord.

Arne Roland sa...

Nu börjar Disenfeldt sluga besinningslöst. Sansade läsare må dra sina egna slutsatser.

Jonny sa...

Ja Arne Roland, sansade människor drar sina egna slutsatser av de senaste 100 åren av olika experiment med socialism/kommunism/fascism/nazism ocg religiös fundamentalism och vet vad dessa alltid leder till för samhälle.

Sansade människor är demokrater och anser inte att partier inom alliansen är högerextremister.

Socialdemokraterna har som sagt en lång historia av intern kamp mot en socialistisk fraktion, det började för ca 100 år sedan när de som ville ha revolution kastades ut och då bildade ett eget renodlat kommunistiskt parti, det som numera är V.

Jag har gett ett antal exempel på vad socialister inom SAP försökt med och vi kan ju till det lägga den oerhört vedervärdiga historien om socialdemokraten7riksdagskvinnan/talman Birgitta Dahl med flera som öppet stödde Pol Pot och hans extrema mördarregim i Kambodja.

När de borgerliga vann för första gången i modern tid kallade en del höga socialdemokrater det för att de upplevde det som en statskupp, de upplevde att deras eget parti var det enda som skulle regera, ett tydligt tecken på hur långt från demokratiskt tänkande man kommit.

Dra slutsatser av detta !
Det verkar som om väljarna gjort det, snart är socialdemokraterna bara det tredje största partiet i skuggan av M och SD.

Bo Widegren sa...

Hej Mario, jag var i skolan ordf i Konservativ skolungdom eftersom min pappa var högerman. När jag efter universitetsstudier började jobba i Norrland upptäckte vilken fruktansvärd utsugning där var: el, malm och virke togs därifrån och den manliga arbetskraften följde söderut. De skaffade sig nya familjer och kvar i en allt större misär fanns kvinnor med tonåringar i sniff och tjyvålder. Jag blev i ett slag VPK-röd och menade att kapitalet utnyttjade folk. Seden mer än 20 år har jag så varit socialdemokrat också jag har lärt mig läxan att i en demokrati är inte allt möjligt. Och det kräver samarbete även på villkor man inte helt gillar. Och en sak har jag ju lärt mig att det som kallas liberalism är bara förtäckt rikemanspolitik, se bara vad den borgerliga regeringen under 8 år åstadkom. Se bara vilka som gynnats.

Jonny sa...

Bo Widegren, f.d. kommunist skriver " Och en sak har jag ju lärt mig att det som kallas liberalism är bara förtäckt rikemanspolitik, se bara vad den borgerliga regeringen under 8 år åstadkom. Se bara vilka som gynnats."

De som gynnades var de som arbetar Bo, en vanlig arbetarfamilj med två heltidsarbetande normalinkomsttagare har tack vare alliansens skattesänkningar på arbete ca 4000:- mer i plånboken varje månad och trots detta så satsade alliansen mer än någonsin tidigare på skola/vård/omsorg. Det märkliga var att socialdemokraterna rörstade emot varje sådan skattelindring för vanliga arbetare.

Till slut, jag kan fortfande inte förstå mekanismen som fick en människa att öppet gå med i en politisk organisatin, ett parti som stod skuldra mot skuldra med väl kända förtryckarregimer som t.ex DDR, Sovjet etc. Varför fattar tänkande människor den sortens beslut ? Hur kan de för sig själva motivera den extrema grymhet som dessa regimer utövade mot individerna ?