söndag 26 februari 2012

”Skapa arbete” - vad betyder det?

Vad menar politiker och byråkrater när de snackar om att ”skapa arbetstillfällen”?

Jag undrar eftersom det inte är arbetsuppgifter som behöver skapas.
De finns. Vägar, bostäder, vård, utbildning behöver ständigt byggas ut, renoveras och förnyas. Där finns hur mycket arbete som helst att utföra.
Arbetsuppgifter finns alltså. Och arbetskraft.

Vad är det då som saknas?

Initiativ och kapital!
Politikernas uppgift är att formulera och slå fast vilka behovet av vägar, bostäder, vård och utbildning är. Och politikerna ska också räkna ut hur dessa behov ska tillfredsställas, planeras och projekteras.
Men om det inte finns resurser i form av kapital kommer inget arbete igång.
Det är alltså kapital som saknas.

Och kapital skapas genom arbete. Det låter som ett moment 22 men är det bara för dogmatiska nyliberaler. Inte för socialdemokrater.
Det är ju kapitalister – t.ex. riskkapitalet och bankerna – som ska skaka fram kapital ur det överskott som arbetet och produktionen skapar och sedan satsa detta kapital i nya projekt. Kapitalisterna har denna enda viktiga uppgift i det kapitalistiska samhället.
Men eftersom kapitalisternas motiv inte är behovet av arbetsuppgifter utan en allt högre profit så satsar de inte om de inte tror att satsningen är tillräckligt lönsam.

När profiten av att satsa på produktiv verksamhet inte blir tillräckligt hög skiter kapitalet i att satsa. De spelar hellre på den globala finansmarknaden, köper tavlor eller dumpar kapitalet i gömda bankfack.

Enligt nyliberal dogm ska inte staten satsa kapital i produktiv verksamhet.
Byråkraterna i den borgerliga regeringen försöker då lösa problemet genom att skapa ”sysselsättning”, vilket inte är detsamma som arbete.
Det är ren terapi och ett sätt att frisera arbetslöshetsstatistiken. Att kalla detta för en ”arbetslinje” är bedrägeri.

Socialdemokratin har en helt annan, friare, syn på saken. Skattepengarna är kapital som kan investeras i vägar, bostäder, vård och utbildning.
Och då kapitalisterna inte kan leverera måste staten göra det.

Socialdemokratiska politiker bör därför öka skatteuttaget på passivt kapital, d.v.s. sådana kapital som inte satsas i produktiv verksamhet, och satsa skattekapital i produktiv verksamhet.

Minska samtidigt skatteuttaget på det produktiva kapitalet för att stimulera till produktiva satsningar.

Och varför inte inrätta en kapitalförmedling som komplement till arbetsförmedlingen!
Kapitalförmedlingen skulle t.ex. kunna ge arbetslösa byggnadsarbetare kapitalresurser att starta projekt för nödvändigt byggande och reparationer.

SvD Näringsliv
DN Ledare
SvD Ledare
DN Ekonomi

DN Debatt

SvD Ledare

AB

Expressen

1 kommentar:

Janne sa...

Fast egentligen så är det ju en ren illusion att staten skall behöva "vänta in kapital" för att utföra arbete. Sven Wernström har skrivit en utmärkt sak om detta här.

http://svenw.blogspot.se/2012/04/gar-inte-finns-inga-pengar.html

CITAT:
Låt oss säga att dina barns skola behöver repareras för att rappningen faller ner från taket och ventilationen är dålig så att ungarna mår illa. Du ringer en politiker som säger:
– Det går inte. Vi har inga pengar.

Vad säger du då? Jo, naturligtvis:
– Vadå pengar. Byggnadsarbetare går utan jobb. Landet är fullt av material. Sätt igång och reparera bara! Då ökar landets rikedom och välmåga. Sen kan man trycka pengar…

Slut på CITAT.