lördag 11 februari 2012

Vem vinner på vården?

Ingenting talar för att det är vårdtagarna. Klart är däremot att investerarna gör feta vinster på skattebetalarnas pengar.
Det är ingen vänsterblaska som konstarar det, det är Veckans Affärer och SNS.

”Sverige har på kort tid blivit ett av världens mest avreglerande länder för välfärdstjänster. Det är en tillväxtbransch med bubbelvarning där riskkapitaljättarna utnyttjar ett politiskt vakuum med obefintlig kvalitetskontroll. Fram träder en hel sektor som sysselsätter tiotusentals anställda, men kontrolleras av ett fåtal bolag och där kvalitetskontrollen inte sällan är underordnad kostnadskontrollen ” skriver tidskriften och konstaterar att det rör sig om en tillväxtbransch.

Läkarna vid Serafens husläkarmottagning hade tagit över mottagningen från skattebetalarna för 694 500 kronor. När Capio, fem år senare köpte mottagningen låg prislappen på strax över 20 miljoner kronor. Det innebär att Serafens pris sedan avknoppningen fem år tidigare ökat med över 2 800 procent.
Men skattebetalarna har inte fått del i prisökningen.
Läs mer:


Veckans Affärer konstaterar: ”Faktum är att ingen annanstans än i Sverige kan offentliga skattemedel så enkelt omvandlas till privata vinster.
På förhållandevis kort tid har man öppnat upp marknaden för privata initiativ inom vård, omsorg och skola. I dag utförs nära 20 procent av välfärdstjänsterna av privata aktörer”, säger Laura Hartman, tidigare forskningschef på SNS där hon ledde forskningsprojektet ”Konkurrensens konsekvenser”.
Numera är Laura Hartman analys- och prognoschef på Försäkringskassan.

”Den mest tydliga slutsatsen av rapporten är att det inte finns något exakt svar. Det finns inga entydiga effektivitetsvinster av privatiseringarna, men det finns heller inga entydiga förluster”, säger hon.

Men då räknar hon bara strikt ekonomiskt. Förlusten i vårdkvalitet finns inte med i kalkylen.

DN Ledare

Inga kommentarer: