lördag 11 februari 2012

Arbetslinjen för 465 år sedan

En av den engelske kungen Edward VI:s (1537–1553) lagar, “An act for the punishment of vagabonds and for the relief of the poore and impotent persons”, (1547) påbjöd att lönearbetare, som varit utan arbete och inte lyckats få tjänst inom tre dagar, var skyldiga att arbeta åt vem som helst som behövde arbetskraft. Ersättningen för arbetet skulle då vara endast mat och dryck. Om de arbetslösa inte frivilligt antog villkoren, eller om de rymde från sitt tvångsarbete, skulle ett v brännas in på bröstet på vederbörande och de skulle tvingas tillbaka till arbetet. Om de försökte undgå detta slaveri skulle man bränna in ett s i pannan på dem och de skulle förklaras för sina arbetsgivares slavar för livet. Den som försökte undgå detta öde blev hängd.
Så nog har arbetslagstiftningen gått framåt alltid.

Inga kommentarer: