söndag 12 februari 2012

Arbetarrörelsens arbetslinje

Arbetarrörelsens kamp syftar ytterst till att befria löntagarna från arbetstvånget. Arbetarrörelsen vill avskaffa tvånget för löntagaren att underkasta sig arbetsgivarens bestämmande, bundenheten vid arbetstiden, tvånget för arbetaren att varje dag behöva gå till samma plats och utföra samma enahanda arbetsuppgifter, risken utsätta sig för hälsorisker o.s.v.

Befrielsen från arbetstvånget är ett mål på lång sikt som kan uppnås först sedan kapitalismen lämnat plats för ett socialistiskt samhälle. Kort sagt, idén är en utopi.

För många av dagens löntagare är den emellertid en reell dröm. Fritiden, semestern, pensionen hägrar som den enda möjligheten till befrielse från arbetets tvång.

Arbetarrörelsen tvingas dock att inse att vi lever i en kapitalistisk värld där lönearbetet är nödvändig för produktionen och produktionens överskott. Om vi alla inte arbetar går samhället under och välfärdsutveckling blir omöjlig.
Alltså måste rörelsen inrikta sig på att humanisera lönearbetet, göra det så uthärdligt för löntagaren som möjligt och se till att resultatet av arbetet fördelas på ett sätt som inte ensidigt gynnar dem som äger produktionsmedlen.
Det hindrar inte att det finns de, i arbetarrörelsens periferi, som menar att ”vi” redan i dag kan avstå från arbete. De menar att ”vi” med dagens teknologi kan korta arbetstiden till ett minimum och låta maskinerna göra jobbet.
De vill förverkliga utopin i dag.

Ett exempel är forskaren Roland Paulsen som kritiserar dagens ”arbetssamhälle”.
Han utvecklar sina idéer i boken ”Hur arbetet överlevde teknologin”

Paulsen resonerar som de gamla grekiska filosoferna vilka föraktade arbetet och ansåg att det är fördummande.
Vad filosoferna inte tänkte på är att de faktiskt försörjdes av slavar och kvinnor. Utan dessas arbete skulle de inte haft möjlighet att filosofera.

Och utan arbete skulle Roland Paulsens bok aldrig kommit ut. Bakom den ligger en lång kedja av arbeten: Avverkning av skog, transporter, massatillverkning, papperstillverkning, typografi, tryckning, bokbinderi, förlagsarbete, distribution, försäljning, lagerhantering…
Utan allt arbete som ligger bakom Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet, där Paulsen är verksam, skulle han inte kunna filosofera om ”arbetssamhället”.

I dagens ”God morgon världen” i Radions P1 fanns ett embryo till diskussion i frågan.

Inga kommentarer: