fredag 17 februari 2012

Regeringen beställer åsikter för 50 miljoner skattekronor

”Vi tar oss bara an projekt som följer våra värderingar och där våra klienter kan dra nytta av våra bästa resurser.”
Så skriver utredningsföretaget McKinsey & Co på sin hemsida.

Vilka är då McKinsey & Co värderingar?
Att de ligger nära Svenskt Näringsliv är uppenbart.

Svenskt Näringsliv hyllar en utredning som McKinsey & Co. gjorde 2005, således innan alliansregeringen vann valet, där företaget kom fram till att
"• Sverige ska sträva efter att varje delsektor i ekonomin ska inneha högst produktivitet i världen. Detta gäller inte minst den offentliga sektorn, där en tydlig efterfrågan finns för välfärdstjänster i världsklass. För det andra bör man sätta upp ett mål om att ge förutsättningar för skapandet av 500 000 nya jobb, netto, under det närmaste decenniet.
• en fortsättning på den framgångsrika avregleringsstrategin, inte minst behövs en ökad konkurrens inom de områden som traditionellt utförts av offentlig sektor.
• omvärdera alla de regleringar på arbetsmarknaden som hindrar skapandet av nya jobb.
• den totala kostnaden för arbete måste minska, bland annat genom sänkta direkta och indirekta skatter på arbete."
Med andra ord samma åsikter som Svenskt Näringsliv förfäktar.

Svenskt Näringsliv var också påtagligt nöjda med rapporten.
”Med tanke på att McKinsey nu helt kostnadsfritt (!) ger dessa goda och viktiga råd till svenska politiker får vi hoppas att våra folkvalda låter sig inspireras.” skrev Svenskt Näringsliv.
(Min parentes)

Regeringen anlitar följaktligen McKinsey flitigt för utredningar. Det handlar om delvis sekretessbelagda rapporter och om stora belopp - 50 miljoner kronor sedan 2009, avslöjar Veckans Affärer i dag.

Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet kommenterar:
”Det är anmärkningsvärt. Regeringskansliet förfogar över ett kommittéväsende som fungerat. Regeringskansliets 5.000 anställda verkar inte räcka till när regeringen formar politiska beslut.”

Veckans Affärer anklagar bland annat Maud Olofsson för att ha anammat McKinseys politiska analys om hur regeringen skulle reformera regler rörande riskkapital, helt utan vetenskapliga studier eller forskarbelägg.

Man kan ännu en gång konstaera att regeringen är duktig på att överföra skattepengar till privata företag.

Några frågor som grävande journalister skulle ställa sig i sammanhanget:
Hur ser upphandlingsförfarandet ut i de här fallen?
Vilka personkopplingar förekommer?


Expressen

Realtid

DN

Inga kommentarer: