fredag 24 februari 2012

Det våras för socialdemokratin

Kapitalismen som ekonomiskt system kan vara inhuman och skoningslös, skapa ekonomiska klyftor, exploatera människa och miljö samt vara självdestruktivt.

Därmed inte sagt att den ekonomiska politiken måste anpassas till detta. Eller att enskilda kapitalister saknar hjärna och hjärta.
Nu, när den dogmatiska nyliberalismen visat sig verkningslös och börjat ge vika för en mer förnuftig och pragmatisk ekonomisk politik sällar sig också allt fler kapitalister till socialliberala värderingar.

Dominic Barton chef för världens mäktigaste konsultfirma, McKinsey & Co, är den senaste i raden som går ut för att varna för nyliberal fundamentalism a la Republikanerna i USA.
Det våras för socialliberalismen och därmed för socialdemokratin.

Läs mer i E24

5 kommentarer:

Anonym sa...

That's because they're afraid of the social revolution. Precis som 1917 och 1945.

Tomas sa...

Tja, han sade ju också att offentliga instutitioner måste effektiviseras samt att fackförbund skulle vara med och betala i vissa fall.

Så jag tror inte steget vänsterut blir lika långt som socialdemokraternas steg högerut för att bygga ett fungerande samhälle.

Niklas sa...

Att du själv som Sosse beskriver Socialdemokraterna som socialliberaler säger ju en hel del om vad som hänt med Sossarna. De har helt övergivit den demokratiska socialismen som Palme talade om och blivit kapitalets trotjänare.. Arbetarnas inflytande över ekonomin och politiken, ekonomisk demokrati, det är frågor som Socialdemokraterna helt övergivit.

Anonym sa...

Det finns ingen nyliberal ekonomi (mao. fri marknadsekonomi)i världen idag så den kan omöjligt ha "visat sig verklös.

Om något så kan man se att de friare marknaderna i delar av asien har haft stor framgång. Det är förövrigt bevisat att fria marknader ger en rikare befolkning. USA är ett annat bra exempel. Dom hade världens största medelklass ända tills de började reglera allt. Det finns ett tydligt samband mellan att staten blandat sig i och att välståndet och jämlikheten har minskat.

Mario Matteoni sa...

Niklas
Kan du säga var arbetarnas inflytande över ekonomin och politiken, ekonomisk demokrati, genomförts bättre av andra än av socialdemokratin?
Var finns demokratisk socialism genomförd i större utsträckning än i de länder som styrts av socialdemokrati?
Sovjet? Nordkorea? Cuba?

Anonym
Undrar vilken värld du kommer ifrån?
”De friare marknaderna i delar av Asien” existerar inte heller. De asiatiska länder som haft störst framgång är sådana där kapitalismen fått stark draghjälp av staten.
USA:s ekonomi byggdes under 1800-1930-talen med starka inslag av statlig hjälp.
Läs på historien!