måndag 4 juli 2016

Svenskt Näringsliv och allianspartierna vill sänka lönerna och sätta den svenska modellen ur spel.Svenskt Näringsliv och allianspartierna vill skapa enkla låglönejobb för att arbetslösa ska kunna få jobb. På femtiotalet fanns det nämligen sådana jobb och då var arbetslösheten låg.


Men resonemanget är lika intelligent som att om man ersatte datorer med kulramar skulle många arbetslösa få arbete.
Eller att om man tog bort byggkranar på byggen skulle det behövas fler armar inom byggindustrin.
Och om man skippade mjölkmaskiner i mjölkproduktionen skulle enkla arbeten skapas och tusentals mjölkerskor skulle få jobb.
Man skulle kunna förbjuda avverkningsmaskiner i skogsbruket och ersätta dem med timmerhuggare. Det skulle öka sysselsättningen.
Nu förstår t.o.m. arbetsgivarna och de borgerliga politikerna att det ständigt sker en teknisk utveckling som förändrar produktionen och arbetslivet. De kan och vill inte hindra en fortsatt teknisk utveckling. Tvärt om, de vill ha snabbare och bättre maskiner.
De som äger produktionsmedlen kapital och företag - till exempel arbetsgivarna – vill bestämma över sina företag och vill ha så stor vinst som möjligt.
Bland annat vill de betala arbetskraften så litet som möjligt och helst vill de ersätta arbetskraften med maskiner.
Men vad de inte vill inse är att även arbetskraftens och samhällets villkor samtidigt förändras.
På samma sätt som arbetsgivarna vill ha så höga vinster som möjligt vill löntagarna ha en större andel av produktionsresultatet – till exempel ökade löner, bättre arbetsvillkor, justare jobb.

Och i enlighet med den svenska modellen har löntagarna, genom sina organisationer, lyckats förhandla till sig högre löner även för dem som har enklare arbeten. Överenskommelsen med arbetsgivarna, alltså även med Svenskt Näringsliv, finns upptecknade i kollektivavtal och andra avtal.
Löntagare och arbetsgivare har kommit överens om att avtalen ska gälla under en viss period. Och under dem tiden har de lovat att inte bråka med varandra.
Den här modellen finns inte i så många andra länder men den har funkat bra i Sverige.

Men nu säger Svenskt Näringsliv och allianspartierna att de vill sänka en del löner. De vill gå tillbaka till det som var en gång. Inte för sig själva förstås utan de vill att en del löntagare ska ta ett steg tillbaka och minska sina löner.
Svenskt Näringsliv och allianspartierna vill att staten ska bestämma om detta och att skattebetalarna ska betala halva lönen åt en del löntagare.
De lockar med att om staten ser till att företagen inte behöver betala så höga löner utan vill sänka lönerna för löntagarna kommer arbetsgivarna att anställa fler arbetslösa.

Svenskt Näringsliv och allianspartierna vill sänka lönerna och sätta den svenska modellen ur spel för att anställa fler arbetslösa. Och tjäna mer pengar.

De borde tänka mer på att satsa kapital i nya fräscha företag som kan anställa fler.
Varför gör de inte det?
AB


Centerpartiet har uppdragit åt företaget WSP att skriva analysen ”Enkla jobb? Flyktingars jobbchanser, arbetsmarknadens tudelning ochingångslöner”


3 kommentarer:

Jonny sa...

Samma gamla osanna visa igen ser jag.

Antingen tillåter man introduktion av lågkvalificerade arbeten med lägre ingångslöner eller så accepterar man att hundratusentals människor ska leva i utanförskap och försörjas via bidrag.

RUT-arbeten är ett tydligt exempel på hur det kan fungera. Genom att ge skattesubventioner skapas arbetstillfällen inom områden som kräver låga / inga kvalifikationer/erfarenhet. I slutändan tjänar staten på det intäktsmässigt eftersom de minskade kostnaderna för arbetslöshet kompenserar för skattesubventionen.

Inte så svårt att förstå, eller ?

VILKA löner ska sänkas Mario ? Ingen som arbetar idag ska få sänkt lön och det vet du mycket väl.

Ante Johansson sa...

Du verkar tro att dom enkla jobben inte längre finns i sverige. Men så är det inte. Dom enkla jobben har blivit färre men räcker väl till för att alla med låg utbildning ska ha jobb. Problemet är bara att dom med högre utbildning har även tagit dom enkla jobben.

Du kan läsa mer om detta i en statlig utredning "Vid arbetslivets gränser"

Om alla som har för hög utbildning skulle få sparken från sitt jobb och vara tvungen att bara söka jobb som stämmer med deras utbildning skulle vi ha högst arbetslöshet bland högskoleutbildade och lägst bland dom med enbart grundskola.

Mario Matteoni sa...

Visst finns det enkla jobb även idag. Jag har aldrig trott något annat.
Mitt resonemang handlar om Svenskt Näringslivs och allianspartiernas förslag.

Skriften "Vid arbetslivets gränser" som du hänvisar till hittar du på https://uploads.staticjw.com/ps/psfu/12_vid_arbetslivets_granser.pdf