söndag 26 juni 2016

Svaret väcker tusen frågor


Svaret i den engelska folkomröstningen om EU blev Brexit.
Folkomröstningsresultatet kommer länge att ge upphov till analyser, kommentarer och debattinlägg eftersom frågorna är många.
Själva folkomröstningsinstitutet bör bli föremål för diskussion.
Är det rätt att en liten majoritet i England kan avgöra en så komplex fråga som har konsekvenser för hela Europa?
Vad vet brexitväljarna om EU? Vilka motiv har de för att rösta som de gjorde? Kunde väljarna förutse vilka konsekvenser ett utträde skulle ha?
Är ett folkomröstningsresultat egentligen bindande för den engelska politiska ledningen enligt den engelska konstitutionen?
Att brexitväljarna har uttryckt ett missnöje tycks alla bedömare vara ense om, men ett missnöje med vad?
Är valresultatet ett uttryck för samma politiska trend som gett upphov till de nationella populistpartiernas framgångar inom demokratierna? Är det alltså ett uttryck för demokratins kris?
Vilka konsekvenser kommer det engelska utträdet ur EU få för det engelska folket? För Europa?
Frågorna är många.
Svaren ligger i framtiden.


Inga kommentarer: