onsdag 1 juni 2016

Frihandelsavtal med USA kan begränsa demokratinI februari 2013 inleddes förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Handelsavtalet, även kallat Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar, TTIP, blir det största frihandelsavtalet i världen.
I går samlades EU:s handelskommmissionär, USA:s handelsrepresentant och en rad företrädare för det svenska näringslivet på LO-borgen för att diskutera TTIP-avtalet.

Länge har avtalets innehåll varit hemligt men nu börjar man kunna ta del av innehållet.
För oss som inte är direkt involverade är handelsavtalet helt okänt.
Frihandel och ett avtal berör oss alla och kan vara bra för samhällsekonomin och välfärden. Men naturligtvis finns också nackdelar och dolda risker.
Ingen verksam medicin saknar biverkningar som bekant.
En befarad risk med avtalet är att i TTIP ingår ett system för investeringsskydd som ger företag rätt att stämma stater om företaget förlorar pengar på grund av politiska åtgärder. Så är det i USA.
Om samma system införs i EU skulle storföretag kunna ta strid mot lagar som skyddar folkhälsa, miljö, konsument- och arbetarskydd. Demokrati och miljö kan bli utdömda som handelshinder.

Dessutom riskerar avtalet att bakbinda lagstiftare i EU och Sverige då alla lagar ska genomgå en screeningprocess där en liten grupp byråkrater ska granska förslag på nationell och EU-nivå. I denna process garanteras storbolagslobbyister stort inflytande eftersom det som ska granskas är ifall lagarna är ett ”hinder mot handel”.

Det är alltså viktigt att så många som möjligt sätter sig in i avtalet och tar ställning innan det träder i kraft.


Läs mer:

EU-portalen om avtaletInga kommentarer: