onsdag 31 augusti 2016

OK låt oss snacka om värdegrund, men vems?
Vad är det då för värdegrunder partiledaren lyfter fram? Hon tar fyra exempel:
Tilliten. Det behövs fler poliser med fler befogenheter som kan upprätthålla svensk lag.

Tryggheten. Familjens betydelse. Ebba Busch Thor vill stärka familjernas frihet och minska deras skattebörda.

Alla över 85 år ska ha rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill. ”Äldreomsorgen ska alltid prioriteras framför kommunala äventyrsbad och konserthus.”

Arbetet. Ebba Busch Thor anser att det svenska samhället vilar på att var och en, utifrån sin förmåga, tar ansvar för sig själv och gör rätt för sig. Det gör det möjligt för oss att gemensamt hjälpa dem som inte kan arbeta. Men höga skatter och ingångslöner försvårar för många. Det gäller till exempel att ordna introduktionsanställningar och arbetsplikt för försörjningsstödstagare.

Det är väl bra att hon försöker ta konkreta exempel. Men om vi ska tala om värdegrunder i världssamhället ter sig Ebba Busch Thors exempel som rent av snäva och futtiga.

I dagens globala samhälle, då allt mer i tillvaron och våra liv värderas i pengar, som bygger på ohämmad konsumtion, då profiten är en av de främsta drivkrafterna för produktionen, då profitbegäret exploaterar människa och miljö, då krig och rofferi driver miljontals människor på flykt, där de ekonomiska, sociala och kulturella skillnaderna är enorma, är det kanske andra värden, än de snävt partipolitiskt svenska, som bör diskuteras.

Ebba Busch Thor anser att det svenska samhället bör ha den kristna etiken som värdegrund.
”Respekten för människors värdighet är det mest centrala. Ingen människa är någon annans medel. Alla har rätt att få eftersträva att förverkliga sin personlighet. Det gäller för alla människor, i alla åldrar och grupper. Det manar till öppenhet, frihet och tolerans. Men det innebär också en gräns – en skyldighet att respektera andra människors integritet, frihet och rättigheter.”

Så kan man önska i en konfliktfri värld. Men tillvaron är full av konflikter mellan individer, ekonomiska, sociala och kulturella grupper i samhällshierarkin; konflikter och motsättningar om egendom, idéer och rättigheter. Och därmed om värden.
Arbetslivet, för att ta ett exempel, präglas allt jämt och till stora delar av att en del människor är andras medel, att löntagare har begränsad frihet att utveckla sin personlighet, brist på integritet, slutenhet och intolerans.

Kristen etik och västerländsk humanism är en god värdegrund men värdena och värderingarna är beroende av var du finns i den ekonomiska, sociala och kulturella hierarkin.

Ann-Charlotte Marteus i Expressen 


6 kommentarer:

Jonny sa...

Kristen etik och västerländsk humanism är ljusår bättre än de flesta alternativen ... de är inte perfekta men de är som sagt extremt mycket bättre än vad som i övrigt finns

Mario Matteoni sa...

Kristen värdegrund, är det den protestantiska,romerskt katolska, grekiskt ortodoxa, judiska, assyriska, anglikanska? Eller den som baptister, pingstvänner, livets ord, mormoner, jehovas vittnen m.fl. omfattar. Kanske ska de olika kristna skaffa sig en gemensam värdegrund först innan vi fastställer en nationell.
Och västerländsk humanism är väl både socialistisk, nyliberal, socialliberal och konservativ?
Eller menas med en kristen västerländsk värdegrund en minsta gemensamma nämnare för samtliga? I så fall är värdegrunden ganska global och inte speciellt kristen eller västerländsk.

Jonny sa...

Kristen värdegrund är kanske fel beteckning numera, kalla den istället västerländsk värdegrund eftersom vi lever i ett samhälle där vi valt att separera stat och kyrka. Att bortse från det kristna arvet är däremot givetvis fel.

Mig veterligen skiljer det inte på stora punkter mellan västerländska samhällen baserade på protestantisk, katolsk syn etc däremot en avgrundstor skillnad gentemot t.ex samhällen baserade på muslimska värdegrunder. Muslimska samhällen ligger tyvärr långt efter i utvecklingen mot en separation av stat och kyrka.

Sedan finns det religiösa fundamentalister även bland t.ex kristna och judar men det är inte deras värdegrund som vårat samhälle baseras på och det borde du veta mycket väl.


Att nämna socialism och humanism i samma mening är bara löjeväckande, socialism har i praktiken lett till avhumanisertade samhällen. En 'ism' du tidigare förespråkat, eller hur ?

Jonny sa...

Så var kan vi tänka oss att leva och utvecklas med en familj då...

Italien eller Turkiet ?
Israel eller Syrien ?
Kanada eller Saudiarabien ?
England eller Iran ?
Spanien eller Kuba ?
Ungern eller Venezuela ?
Sverige eller Ryssland ?

Det var några exempel, och för mig som västerlänning och som har västerländska värderingar så är valen enkla. Och så är fallet oavsett ålder, kön, yrke etc.

Med undantag för ett fåtal exempel som t.ex Japan så är det svårt att hitta platser som överensstämmer med mina värderingar såvida de inte är just baserade på länder som haft kristna värderingar som grund och som sedan genomgått en liberalisering, en demokratisk utveckling och en separation av stat och kyrka. Ju större separation, ju bättre.

För Mario kanske det är mer problematiskt ? Om inte annat var det tydligen det förr i tiden.

Leif sa...

Spanien eller Kuba ?
Ungern eller Venezuela ?
Sverige eller Ryssland ?

Ganska egendomliga jämförelser eftersom samtliga länder har kristna religioner som huvudreligion (Kuba och Venezuela Katolicismen och Ryssland Rysk ortodox kristendom), Sedan är det självklart så att ju mer sekulariserat ett land som bekänner sig till någon av religionerna som tillhör kristendomen desto bättre. Islam är enligt min mening en religion som hör hemma på medeltiden och det är ju därför den endast får en framträdande roll i de mest outvecklade världsdelarna med en stor andel lågutbildade dvs Mellanöstern och Nordafrika.

Jonny sa...

Leif : Vad jag skrev var att länder med kristen bakgrund och som (jag skrev) har genomgått en en liberalisering, en demokratisk utveckling och en separation av stat och kyrka är de länder som har en värdegrund jag kan dela. Ju större separation stat/kyrka i dessa länder, ju bättre.

Så det var inte alls egendomligt om man läser vad jag skrev.

Islam har inte genomgått motsvarande modernisering, adaption till ett modernt samhälle, sekularisering i samhällen där den islam är dominerande och därmed har länderna ifråga inte heller utvecklats, blivit demokratiska etc.

Kuba/Venezuela/Ryssland är typfall vad som händer där socialism fått/får regera och som lagt sitt mörker över liberaliseringsprocessen
Katolska länder visar i praktiken att de inte utvecklats lika långt som protestantiska men fortfarande ljusår längre än muslimska länder.