måndag 8 augusti 2016

Talet om artificiell intelligens är ointelligentVarför talas det om artificiell intelligens som om den vore möjlig?

Hur kan intelligenta människor tro att intelligens kan skapas ur elektronik och mekanik?
Snacket om konstgjord intelligens devalverar den mänskliga intelligensen, nedvärderar de mänskliga sinnesintryckens, minnets, intuitionens, bildningens och känslornas betydelse för tänkandet.
En intelligens har en livshistoria, en social och kulturell identitet, en personlighet.
En intelligens agerar socialt tillsammans med andra intelligenser och svarar mot dessa andras reaktioner och dessa andra kan avläsa och svara på omgivningens reaktioner. Intelligenserna integrerar med varandra.
En intelligens kan filosofera över tillvaron, se saker från olika håll, dra självständiga slutsatser av fakta, göra moraliska överväganden, uppfinna, upptäcka nya samband och sammanhang.
En intelligens kan reagera, tänka och handla utifrån helt nya och oförutsedda situationer och förutsättningar.
En intelligens kan skapa lagar och regler, instruktioner, musik, litteratur, konst, teater. Intelligensen är en kulturvarelse.
En intelligens kan väga olika intryck mot varandra, göra prioriteringar, fatta oväntade beslut, välja, vilja och väga, kritiskt granska olika fakta och dra slutsatser utifrån det.
En intelligens kan uttrycka sig så att andra förstår och förstå vad andra intelligenser vill.
En intelligens kan förstå helheter, samband och sammanhang ur en till synes kaotisk tillvaro.
Intelligenser kan också göra fel, ledas av illvilja och egoism, dra felaktiga slutsatser men också lära av misstagen.
Intelligenser kan kritisera andras påståenden och handlingar, motivera sin kritik, ändra eller justera sina egna ståndpunkter.
En intelligens kan skapa robotar som utför komplicerade processer.
Robotar kan utföra en mängd komplicerade handlingar: Räkna, läsa, ordinera medicin, recensera böcker, skriva deckare, utföra komplicerade mekaniska processer men måste ha detaljerade anvisningar av riktiga intelligenser om hur detta ska ske.
Intelligensen skiljer människan från djuren även om djuren kan utföra vissa kortare sekvenser av handlingar som tyder på en begränsad intelligens.

Men sluta snacka om konstgjord intelligens! Det är obegåvat.
Använd i stället den biologiska intelligensen för att utveckla den intelligens som människan fått av naturen.

Inga kommentarer: