fredag 19 augusti 2016

Yttrandefriheten ska inte inskränkasVid höstens bokmässa i Göteborg kommer den högerextrema tidningen ”Nya Tider”, med kopplingar till Svenska motståndsrörelsen, att ha en monter. Det meddelar SvenskBokhandel.

Temat för årets bokmässa är Yttrandefrihet.
 
Flera inlägg på s.k. sociala medier kräver att, på grund av Nya Tiders nazistiska inriktning, Bokmässan ska förbjuda Nya Tider att delta.


Nazism är en totalitär ideologi som alltid har inneburit att yttrandefriheten inskränkts och begränsats. Det gäller för övrigt alla totalitära diktaturer – såväl bolsjevikiska, fascistiska som andra.

Frågan är om antidemokratiska yttringar ska förbjudas även i demokratier som Sveriges.
Innebär inte en inskränkning i yttrandefriheten att man ger diktaturen rätt i att förbjuda åsiktsyttringar? Är inte ett sådant förbud ett första steg mot censur?
Måste inte alla medborgare i en demokrati ha möjlighet att yttra sig så länge som yttrandet inte strider mot annan lag – t.ex. förtal eller uppmaning till brott?
Vem eller vilka ska för övrigt avgöra vad som får yttras? Staten, myndigheter, regeringen, riksdagen, partiet, motståndare, folkdomstolar, censuren?

Nya Tider må plädera för uppfattningar som är emot yttrandefrihet men det är kontraproduktivt att bemöta deras argument med just inskränkningar i yttrandefriheten. Det skulle ju ge dem rätt i att yttrandefriheten ska kunna inskränkas.

Det finns tillräckligt med goda argument för yttrandefriheten för att ta en diskussion mot dess motståndare. Vilka motståndarna än är.3 kommentarer:

Lars sa...

"Bokmässan drivs av Bok & Bibliotek i Norden AB som är ett företag inom Svenska Mässan Koncernen".

Detta kan du läsa på Bokmässans webbplats. På vilket sätt vore det en inskränkning av yttrandefriheten om ett företag skulle nobba vissa kunder, och exempelvis inte upplåta reklamplats till alla, som vill ha en sådan, inom företagets lokaler? Problemet är väl snarare att mediakoncerner, som har en dominerande ställning på åsiktsmarknaden, under låtsad objektivitet och opartiskhet idkar självcensur. Och därigenom låter sådana publikationer som Fria Tider framstå som de enda sanningssägarna.

Nu får Fria Tider dessutom hjälp med marknadsföringen av Svenska Mässan Koncernen, under temat "Yttrandefrihet".

Mario Matteoni sa...

Jo jag vet att Bokmässan är ett privat initiativ.
Det är bara det att årets tema är just Yttrandefrihet och att deltagare är bland andra Svenska PEN, ICORN (The International Cities of Refuge Network), Göteborgs universitet och Scholars at Risk-Sverige som arrangerar både seminarier och scenprogram på Yttrandefrihetsscenen. Förföljda författare och konstnärer som fått skydd i Sverige och Norge kommer att berätta sin historia. Forskare som inte kan verka fritt i sina hemländer diskuterar sambandet mellan yttrandefrihet och forskning.
Att i ett sådant sammahang hävda att vissa röster ska uteslutas är faktiskt i första hand korkat och i andra hand komiskt.
Jag vet naturligtvis att yttrandefriheten inte gäller inom företag utan bara inom offentligheten.
Men om t.ex. förlag, media, privata skolor börjar ge efter för en opinion som kräver att vissa röster ska tystas är steget sedan inte långt till censur.

Mario Matteoni sa...

I Tyskland började nazisterna inskränka yttrandefriheten genom att tillmötesgå en stark moralisk opinion när de förbjöd pornografi. Sedan fortsatte det på den vägen steg för steg tills yttrandefriheten var borta helt.