måndag 20 december 2010

Barnslig debatt om tillväxt

Inom socialdemokratin pågår, i den rådande krisen, en märklig debatt för eller emot ”tillväxt”.
Det verkar som om en del sossar t.ex. reklammannen Harald Ullman å ena sidan och å andra sidan Daniel Suhonen, redaktör för tidskriften ”Tvärdrag”, bildat en sorts ”höger” och ”vänster” kring frågan om tillväxtens vara eller icke vara.
Så uppfattad är det en vulgärdebatt eller ett kiv på sandlådenivå.
Ingen är emot tillväxt. Utan tillväxt av ekonomin kommer vi inte kunna försörja en växande och åldrande befolkning och inte bygga ett välfärdssamhälle och inte klara miljökraven. Det är de flesta överens om och det är en gammal socialdemokratisk ståndpunkt.
Vad diskussionen handlar om, eller i varje fall borde handla om, är hur tillväxten sker, hur vi mäter tillväxten och hur den fördelas.
Egentligen handlar det om hur vi värderar produktionen, produktionsresultatet och produktionens överskott.
I dagens kapitalistiska världsordning, och i nyliberalt tänkesätt, kan ”tillväxt” innebära miljöförstörning och exploatering av människor. Värde och pris har blivit samma sak i den kapitalistiska världsordningen vilket påverkar begreppet tillväxt. Och finansmarknadens fantasivärden har blivit norm för tillväxt i stället för tillväxt av verkliga produktiva värden.
Det är sådant som bör diskuteras inom socialdemokratin i stället för pseudodebatter om vi ska ha tillväxt eller inte.

AB
AB

Tvärdrag

Ullman PR


AB

Inga kommentarer: