onsdag 22 december 2010

Ta tag i diskussionen om ”tillväxt”!

Om jag förstått rätt är Primegate ett bland många företag som jobbar med marknadsföring.
I företaget jobbar några sossar, bl.a före detta SSU-ordföranden Niklas Nordström.
Nu kommer Svenskt Näringsliv till Primegate och vill köpa en tjänst.
Svenskt Näringsliv vill att Primegate ska plantera ”idén om att tillväxt är bra” inom socialdemokratin. Niklas Nordström åtar sig uppdraget. Han driver därvid en åsikt han sedan länge, helt gratis, har propagerat för. Han är därför redan inordnad i partiets högerfålla.
Niklas Nordström får med sig en del sossar att skriva under på en debattartikel i Dagens Industri och i DN.
Den liknar ett inlägg i eftervalsdebatten.

Om Niklas Nordström skrivit sin debattartikel utan att Primegate fått uppdrag från Svenskt Näringsliv skulle det varit OK.
Hade han inte varit sosse och fått näringslivspengar hade det också varit OK för det är så lobbyverksamhet bedrivs.

Det som är åt helvete är att den märkliga affären gjort att han faktiskt driver sin åsikt med pengar från Svenskt Näringsliv.
Att blanda ihop den politiska position han har med ett uppdrag från motståndarsidan är lätt att betrakta som förräderi och är minst sagt dumt.

Det positiva att detta är att händelsen kan initiera en verklig debatt inom socialdemokratin om tillväxten. Den debatten berör kapitalismens och nyliberalismens kärnproblem.
Man får hoppas att vänstern, om det finns någon, tar den chansen.


AB


Nordström förklarar sig:


Dagens Arena


Arbetarrörelsens Tankesmedja

7 kommentarer:

Tomas Andersson sa...

"Att blanda ihop den politiska position han har"

Vad har han för position?

Johnny sa...

Nordström är något så sällsynt och hedervärt som en socialdemokratisk affärsman som får betalt för att framföra sina åsikter.

Det är killar som Nordström Sverige verkligen behöver, riktiga affärsmän som kan tjäna bra med pengar. Inga hycklande pratkvarnar som aldrig haft ett riktigt jobb i näringslivet.

Nordström har också helt rätt om han säger att (S) måste leverera lägre skatter och högre välfärd än Alliansen för att vinna valet 2014.

Nemokrati sa...

"Hederligt jobb" Vilken Watergateplanet befinner ni er på. Svenskt Näringsliv är intimt förbundna med Moderaterna, vad LO är för S.

Att påstå att det skulle vara "hederligt" av Svensk Näringsliv att infiltrera socialdemokratin i det fördolda är som att säga att stöld är lagligt.

Det kan dessutom ha snedvridit valresultatet, planeringen startar i juni.

För första gången någonsin motsäger sedan valresultatet SCB:s stora Partisympatiundersökning i maj med 9 000 respondenter som 2010 visade förkrossande majoritet med 50,2 % för de rödgröna. Detta har alltid tidigare förutspått valresultatet, särskilt som egen majoritet förelåg.

Det här behöver ju dessutom utredas mer. Med den kopplingen SN har med Moderaterna frågar man sig: Finns det moderata politiker och tjänstemän som känt till vad SN fördolt har hållit på med via Prime i valrörelsen?
Det är frågor som måste besvaras, innan den här saken kan anses vara klarlagd.
Naturligtvis kan inte heller dubbelspelarna i Prime ha några förtroendeuppdrag eller uppdrag för S.
Man har lurat väljarna rakt upp i ansiktet.
Det är alarmerande att SN nu även styr socialdemokratin, det innebär att demokratin sätts ur spel. Och det - är verkligen allvarligt.

Nemokrati sa...

Rättelse: Planeringen startade enligt Aftonbladets dokument i juni.

Nemokrati sa...

Till Tomas Andersson:

Han företräder S i SVT under valvaka och eftervalsanalys. Det är en mycket central position. Han åker runt i "eftervalsanalysen" och tillåts "informera" partidistrikten om hur valresultatet skall tolkas - och matar dem då med den "tolkning" som Svenskt Näringsliv gett Prime i betalt uppdrag att sprida för SN:s räkning. Han har en central roll i arbetet med att formulera "ny" socialdemokratisk politik, samt central roll i valet av partiledarkandidat.
En roll som tydligen dessutom började redan 2007 - se Dagens Media-artikel: http://www.dagensmedia.se/nyheter/article10939.ece
Man frågar sig därför också - hur länge har det här pågått.
Hur länge har Svenskt Näringsliv betalat Niklas Nordström m fl socialdemokrater på Prime i syfte att infiltrera sin politiska ståndpunkt inom socialdemokratin?

Tomas Andersson sa...

Jag som trodde en position var att man fick ett "förtroendeuppdrag"...att bjudas in i diverse sammanhang säger väl mer om inbjudaren?

Anonym sa...

Om tillväxt: Skickar samma svar som till Rolf Lindell i frågan.

Den så kallade "tillväxtkritiken" handlar i huvudsak om den tvångsmässiga tillväxt som är inbyggd i vårt penningsystem.

Tvånget, imperativet, uppstår genom att pengar till räntor egentligen inte finns i vårt samhälle. Räntor kan inte skapas på samma sätt som banken skapar själva lånebeloppet, dvs genom att utöka sin balansräkning. För att alla låntagare löpande skall kunna betala tillbaka lån plus ränta krävs istället att den totala lånevolymen (läs penningmängden) växer i tid och evighet.

Detta är en scematisk bild, i verkligheten är det lite mera komplicerat. Bland annat finns det en nettotillströmning av pengar från realekonomin till den finansiella sektorn som bl a innefattar det fatala felet att inbetalda räntor till bankerna INTE i tillräckligt hög grad strömmar tillbaka till låntagare och potentiella låntagare i realekonomin.

Penningmängden är alltså "dömd" att växa, om vi inte vill dras med konkurser, recession, deflation etc. Antingen är det expansion eller kris. Det finns inget mellanläge.

Ju högre räntenivå desto större tvång. Ju rikare landet blir, desto mer måste landet låna i det privata banksystemet, detta enbart för att alla skall kunna amortera lånen/penningmängden plus ränta. Vi lever mitt inne i en paradox.

Det faktum att privata banker till 95% övertagit skapandet av våra "pengar"med räntekrav återverkar naturligtvis direkt som krav på motsvarande BNP-tillväxt. Något som ansvariga politiker hittills har anammat till 100 procent. I sig är detta mycket förståeligt. Mängden varor och tjänster bör ju följa samma typ av exponentiell utveckling som ökningen av penningmängden, dvs kreditexpansionen. Annars blir det inflation och/eller prisbubblor.

Just nu står vi emellertid inför såväl en global skuldmättnadskris som en tilltagande miljökris. Hur löser vi detta?

Grundproblemet är att den privata sektorns idéer, branscher och kundunderlag helt enkelt inte kan följa med en accelererande exponentialkurva när den drar på ordentligt mot oändligheten. Det samma gäller uttag av råvaror i naturen. Förr eller senare blir det stopp.

I naturen kan exponentiella processer iakttas i form av ohämmad bakterietillväxt och cancerceller, dvs företeelser som ofta slutar med värdorganismens död. Jordklotet har förvisso ännu inte gått under, men det privata banksystemet kräver alltså med sin konstruktion att den mänskliga aktiviteten skall följa samma typ av utveckling som cancerceller uppvisar.
Det finns alltså anledning till eftertanke, minst sagt!

Och det är nu politikens uppgift att rätta till detta vansinne. Marknaden klarar det inte, marknaden har helt enkelt inte de rätta verktygen.

Så vad är lösningen då? Ja, det finns ett antal varianter. Den absolut bästa lösningen är enligt mig (och andra) inte en fullständigt räntefri ekonomi, lösningen är faktiskt mycket enklare och mer pragmatisk. En lösning med socialdemokratiska förtecken. Ett typiskt socialdemokratiskt genidrag. Avslöjar inte mera nu - dels blir inlägget blir för långt, dels är frågan är om intresse öht finns bland er politiker, dvs om ni kan godkänna problemformuleringen ovan. Det finns alltså förslag som i ett slag löser nästan samtliga problem, och som innebär en mycket positiv framtid för socialdemokratin. Eller om man så vill en positiv framtid för politiken och demokratin. Hoppas att intresset är väckt.

Håkan